Beseda s …

Zvyšovať povedomie žiakov o témach, na ktoré je zvyčajne málo času, sa nám podarilo v pondelok 14.11.2022. Vďaka výchovno – vzdelávacím programom z organizácie MP Education, si žiaci tretieho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka rozšírili obzory z tém :
„Na svete nikdy nie si sám“
„Dospievam, alebo život plný zmien“
„Nestresuj sa stresom“
Za vedenie besied ďakujeme pani Ing. Zuzane Šutej z MP Education.
Žiaci sa interaktívne zapájali a dozvedeli sa množstvo zaujímavých techník ako zvládať stres, ako sa obrátiť na niekoho a požiadať o pomoc a na aké zmeny sa môžu pripraviť počas obdobia dospievania.
Spracovala p.uč. Š. Pastoreková
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk