Prosíme zákonných zástupcov, ktorí majú záujem o stravovanie svojich detí v školskej jedálni v školskom roku 2020/2021, aby najneskôr do 10.7.2020 odovzdali zápisný lístok na stravovanie vedúcej školskej jedálne. Podmienky stravovania ostávajú zatiaľ bez zmeny, čipy sú platné aj v nasledujúcom školskom roku.
Čítaj viac
Voľné miesta
Čítaj viac
Prosíme rodičov- zákonných zástupcov detí, ktorí zapísali do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 svoje dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky, aby prišli do školy pre potreby overenia osobných údajov poskytnutých zákonnými zástupcami v elektronickej prihláške v dňoch: 8.6.2020 od 11:00 do 14:00 hod. 9.6.2020 od 11:00 
Čítaj viac
Na základe pokynu vydaného zriaďovateľom , obcou Spišský Hrhov, v zastúpení starostkou obce Mgr. Zuzanou Kučerovou, zo dňa 21.5.2020, sa od 1.6.2020 otvára prevádzka Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove pre materskú školu v rozsahu 9 hodín denne a pre základnú školu, ročníky 
Čítaj viac
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk