16. 9. 2023 sa uskutočnilo Účelové cvičenie druhého stupňa. Odštartovali sme ho presunom cez obec na futbalové ihrisko. Tam sa žiaci rozdelili podľa tried na šesť stanovíšť. Kde po dobu 60 minút vykonávali športové a vedomostné cvičenia. Pred vyhodnotením a po desiate si mohli zahrať 
Čítaj viac
Naši žiaci prvého stupňa sa zúčastnili  Dňa otvorených dverí v hokejovom  klube Spiš Indians. Akcia sa konala na Zimnom štadióne v Levoči. Deti sa oboznámili s fungovaním klubu mali si možnosť  zakorčuľovať na ľade, nechýbali ani ukážky tréningového procesu a návšteva šatní. p. uč. Pavel Bašta
Čítaj viac
Zápisný _lístok na záujmový útvar v šk. roku 2023/2024
Čítaj viac
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v pondelok, 4.9.2023 o 8.00 hod. v budove školy 2. stupňa. Riad. školy Mgr. Peter Strážik
Čítaj viac
Zošity: č.511 s pomocnou liňajkou 8 ks, č.511 bez pomocnej liňajky 4 ks, č. 420  1ks, slovníček 1ks, obaly na zošity. Do peračníka: 2 ceruzy HB, guma, farbičky drevené 12 ks, strúhadlo, tyčinkové lepidlo Herkules, nožnice, neskôr budú potrebovať pero Tornádo alebo Pilot. Telesná výchova: teplákovú súpravu, 
Čítaj viac
Vedeli by ste pomôcť človeku v ohrození života? Teoretické poznatky o poskytovaní prvej pomoci si už od prvého ročníka osvojujú žiaci na hodinách prvouky a prírodovedy, no dôležité je aj vedieť ich uplatniť v živote. Aby sme to zvládli, oslovili sme rodičov našej žiačky Livky, ktorí pracujú 
Čítaj viac
1. jún je na celom svete dňom detí. Aj my ho každoročne oslavujeme s našimi žiakmi rôznymi aktivitami a podujatiami. Tento rok sa žiaci prvého stupňa ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove vybrali do Tatier, aby tam strávili krásny deň plný zaujímavých stretnutí a návštev. Najprv sme sa oboznámili 
Čítaj viac
Názov divadelného predstavenia, ktoré sme si pozreli 20. júna v divadle v Spišskej Novej Vsi. Klasická komédia od Martina Kukučína nás všetkých rozosmiala. Opäť sme sa presvedčili, že za kvalitným divadlom nie je potrebné cestovať ďaleko. Mali sme veľký kultúrny zážitok. Mgr. M. Koščová
Čítaj viac
Na začiatku júna sa žiaci 2.stupňa zúčastnili na dvoch divadelných predstaveniach. Žiaci 5. ročníka sa v priestoroch hrkovského kaštieľa zúčastnili na predstavení Pyšná princezná. Žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka boli v Mestskom divadle v Levoči a pozreli si absolventské predstavenie žiakov ZUŠ Za všetko môže štrúdľa, v ktorom 
Čítaj viac
Čo sa nám podarilo? Školské podujatia, kvízy, básne, hádanky…Toto všetko a všeličo iné si môžeme prečítať v školskom časopise Hitškoláčik. Pracovali sme na jeho 18. ročníku. Je uverejnený na webovej stránke našej školy. Mgr. M. Koščová
Čítaj viac
Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk