Cudzím stravníkom a žiakom s dištančným vyučovaním, ktorí sa prihlásili na stravu podľa pokynov,  sa bude strava vydávať cez výdajové okienko v kuchyni v jednorázových obaloch v čase od 10.30 hod. do 11.00 hod.. Minister  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 
Čítaj viac
  Vážení rodičia,  ak si Vaše dieťa potrebuje vziať veci zo skriniek , resp. z triedy (úbory na TSV, prezuvky, alebo iné veci uložené v triede), bude si ich môcť zobrať 28.5.2020 podľa rozpisu za nasledovných podmienok: vstup do budovy cez hlavný vchod do priestorov 
Čítaj viac
Najnovší dodatok k Usmerneniu zo dňa 12.5.2020 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Čítaj viac
Vyjadrenie  Pedagogickej rady ZŠ s MŠ Spišský Hrhov 1.  ročník (v súlade s usmernením) Všetky predmety slovné hodnotenie. Klasifikované predmety: ISCED1 (2. až 4. ročník) SJL, ANJ, MAT, PVO, PDA, VLA Neklasifikované predmety: ISCED1 (2. až 4. ročník) NBV-ETV, HUV, VYV, TSV, INF, PVC Klasifikované predmety: ISCED2 (5. 
Čítaj viac
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Tieto 
Čítaj viac
Vážení rodičia, na základe aktuálnej situácie šírenia epidémie a usmernenia ministerstva školstva SR sa zápis do 1. ročníka posúva na termín od 15. do 30. apríla bez osobnej účasti žiakov. Z uvedeného dôvodu  zápis dieťaťa do 1. ročníka bude prebiehať formou elektronickej prihlášky. Overenie údajov 
Čítaj viac
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na 
Čítaj viac
Upozorňujeme nielen všetkých zamestnancov, ale aj žiakov, že v prípade pozitívneho testu na koronavírus COVID 19 zamestnanca či žiaka je nevyhnutné okamžite kontaktovať priamo riaditeľa školy na telefónnom čísle 0915 947 595. Informácia je dôležitá z hľadiska predchádzania šíreniu ochorenia v otvorených komunitách a okamžitému 
Čítaj viac
všetkých vás pozdravujem na začiatku dvoch týždňov, ktoré strávime doma z dôvodu choroby, ktorá sa šíri aj Slovenskom. Všetkých vás prosím, aby ste rešpektovali pokyny rodičov, médií a chránili sa, nestretávali vonku, ak je to nutné tak sa chráňte rúškami. Využite čas na čítanie, hru, 
Čítaj viac
Vážení rodičia a milí žiaci, v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR z 3. marca 2020, ktoré sanachádza na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a pokynov ministerkyškolstva Martiny Lubyovej, ktoré boli zaslané 
Čítaj viac
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk