Aktivity v školskej knižnici

Napriek rôznym obmedzeniam súvisiacim s pandémiou sa aj v tomto školskom roku venujeme rôznym čitateľským aktivitám. Organizujeme ich v rámci tried. Využívame na nich hlavne tituly z našej školskej knižnice. V siedmom ročníku sme na hodine slovenského jazyka uskutočnili besedu o knihe  Prázdniny so strýcom Rafaeolom. Žiaci šiesteho ročníka si pripomenuli literárny žáner  z predchádzajúceho ročníka. Každý si prečítal inú ľubovoľnú rozprávku od P. Dobšinského, stručne prerozprával jej obsah spolužiakom a vypracoval o nej projekt.

M.Koščová

predchádzajúca

Ďalšie

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk