3. máj – DEŇ SLNKA

Kam nechodí slnko, tam chodí lekár  (slovenské príslovie).
Deň Slnka vyhlasuje UNEP (United Nations Environment Programme/Environmentálny
program spojených národov). Žiaci III.A triedy si dnes pripravili slniečkový deň. Objasnili sme
si dôležitosť nášho Slnka pre všetko živé na našej planéte Zem, pretože Slnko je naša
najjasnejšia a najbližšia hviezda. Svojím žiarením vytvára podmienky pre život organizmov
na Zemi. Prečítali sme si bájku od Ezopa- Severný vietor a slnko, vymaľovali pracovný list.
Nakoniec sme vytvorili nástenku, ktorá zdobí chodbu našej školy.
Kto by nemal rád slnečné rána a horúce slnečné dni?
Tr. uč. M. Grigerová

Posledné príspevky
Kontakt
Základná škola s materskou školou
  • Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov
  • 053 / 4592 216
  • skola@skolahrhov.sk