KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL

 Žiaci deviateho ročníka sa dňa 24.10.2018 zúčastnili burzy stredných škôl, ktorá sa konala v strednej drevárskej škole. Stredné školy z okresu Spišská Nová Ves im predstavili svoje odbory, školské i mimoškolské aktivity, aby sa ľahšie vedeli rozhodnúť, aké povolanie by v budúcnosti chceli vykonávať. Jednotlivé školy ich nezabudli pozvať na deň otvorených dverí.

tr.uč. M.Bednáriková

Rozvíjanie komunikačných schopností

Rozvíjanie komunikačných schopností

Ľudské telo je jedna z tém predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností. „Spoznávame sami seba“  je hlavným cieľom tejto témy. Najmladší žiaci školy v Roškovciach poznávali jednotlivé časti svojho tela cez aktivity, ako je hra:  „Hlava, ramená, kolená, palce...“, kresbou portrétu, tvorením kamarátky „Kvetky“ – obkreslením postavy na baliaci papier, jej vystrihnutím a oblečením.

tr. uč. Z.Polláková

Stromy v jeseni

Stromy v jeseni

Jeseň patrí medzi najkrajšie z ročných období, pretože je najpestrejšie a najzaujímavejšie pre pozorovanie prírody. Preto sme sa rozhodli so žiakmi špeciálnej triedy vytvoriť náučný projekt o drevinách, rastúcich v lese v Roškovciach. Naše pozorovanie trvalo dva týždne, počas ktorých sme  na hodinách vlastivedy spoznávali dreviny, pracovali s atlasom drevín, zbierali všetky dostupné vzorky listov a vetvičiek v lese, z ktorých sme zostavili projekt o drevinách rozdelených na listnaté a ihličnaté. Žiaci boli prekvapení, čo všetko sa dá naučiť o stromoch.

p.učv. Z.Sivecová

Náučno - poznávací výlet v Leviciach

Náučno - poznávací výlet v Leviciach

Učili sme sa, opakovali si cudzí jazyk, hrali sa, spoznávali sme nové mestá. Na interaktívnom výučbovom programe v Leviciach sme 18.10.2018 toho zažili naozaj dosť. Aby sme to všetko stihli, vyrazili sme zo Spišského Hrhova už o 5:30 hod.. Sychravé počasie počas dopoludnia nám nepokazilo náladu. V zážitkovom centre sme sa zúčastnili na aktivitách: Umelá inteligencia, Život v kozme, Krištof Kolumbus. Žiakom sa najviac páčili aktivity, ktoré súviseli s náučno-zábavnou fyzikou, no najviac zábavy si užili v bublinkovom svete. Po nákupoch v obchodnom centre nás nádherným slnečným počasím privítala Banská Štiavnica. Obzreli sme si banskoštiavnický betlehem, Radničné námestie, dom, v ktorom žila múza Andreja Sládkoviča. Domov sme sa vrátili unavení, no plní nových vedomostí a pekných zážitkov.

p.uč. M.Koščová, V.Wassermannová, S. Lesňáková

Workshop vizuálnych interpretácií 03

Workshop vizuálnych interpretácií 03

Dňa  4. 10. 2018  sme opäť nahliadli do čarovného priestoru interaktívnej kultúry EQO v Spišskom Hrhove a vypočuli si zaujímavý výklad kurátora a kustóda galérie Adama Macka. Nemenej zaujímavé boli aj interpretácie žiakov 6.B a 8.A triedy, ktorí nové poznatky hneď premietli do prezentovania svojho videnia umenia i sveta ako takého. Jedna z tém: kybernetický svet a jeho vplyv na mladých ľudí. Názov výstavy: Workshop vizuálnych interpretácií 03.

p.uč.S.Lesňáková, M. Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok