KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Halloweenské vyučovanie

Halloweenské vyučovanie

Trieda ozdobená tekvicami, balónmi, pavúkmi  a netopiermi . V pondelok sme si pripravili netradičné „Halloweenské vyučovanie“.  Do lavíc  našej triedy zasadli strašidielka  – kostlivci, duchovia, upíry, ježibaby  a  hadia žena. Strašidielka sa učenia nezľakli a šikovne si poradili  s halloweenskou  matematikou a na hodine  čítania sa dozvedeli o vzniku tohto sviatku a jeho slávení v iných krajinách sveta.  Po rozhovore  vypracovali  pracovný list. Ako správne strašidielka  si na hodine telesnej  výchovy vzali metly a  zahrali sme si  metlobal. Po náročnej hre nás čakalo sladké halloweenské pohostenie. Tešíme sa zas o rok.

tr. uč. A. Hockicková

BEH LEVOČSKOU DOLINOU

BEH LEVOČSKOU DOLINOU

Na tradičnom Behu Levočskej dolinou sa zúčastnili aj naši žiaci.Najviac sa darilo Benjamínovi Smoleňákovi,ktorý obhájil minuloročné umiestnenie a s výrazným náskokom svoju kategóriu vyhral.

p.uč.Pavel Bašta

Cestou Slovenským rajom

Cestou Slovenským rajom

Dňa 20.10.2018 žiaci v rámci turisticko-poznávacieho krúžku absolvovali túru Slovenským rajom. Od Čingova cez Prielom Hornádu až na známy Tomášovský výhľad zdolávali príjemné prechádzkové ako aj náročnejšie úseky (Pozri prílohu). Vďaka zamestnancovi Správy národného parku Slovenský raj bola túra obohatená aj o mnohé zaujímavosti týkajúce sa života v Slovenskom raji. 
p. uč. Jurečková, p. uč. Pastoreková
Týzdeň zdravej výživy 2018

Týzdeň zdravej výživy 2018

Zdravá výživa je pre život človeka veľmi dôležitá. Môže rozhodovať o našom zdraví, či chorobe. S jeseňou babieho leta, pestrých farieb, vôní ovocia a zeleniny, sme si na našej škole pripomenuli „Týždeň zdravej výživy“. Zisťovali sme, čo naši žiaci vedia o zdravom stravovaní a či radi jedia ovocie a zeleninu. Zapojili sme aj ich kreativitu pri výzdobe našej školy.

Pozri ako sa nám darilo.

p.uč. M.Bednáriková, M.Ondrušová

HALLOWEEN 2018

HALLOWEEN 2018

 Halloween nebol vždy radostným sviatkom. 31. október mal niekoľko názvov, niektorí ho nazývali diablovou nocou, pre iných to bola noc zla. Pre niektorých to bol deň šibalstiev, keď vystrájali iným ľuďom rôzne "žartíky". Halloween sa postupne začal meniť na rodinný sviatok. Ľudia sa obliekali do kostýmov a chodili "strašiť" známych, konali sa rôzne prehliadky kostýmov, spoločenské stretnutia. Nielen tieto, ale aj iné informácie sa žiaci 2.stupňa dozvedeli na hodinách anglického jazyka. Nezabudli sa pri tom zabaviť a odmenou im boli nielen nové vedomosti, ale aj halloweenske záložky od učiteľky.Pozri

p.uč. M.Bednáriková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok