KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Svetový deň učiteľov

Svetový deň učiteľov

V piatok 5.10.2018 si  žiaci prvého stupňa našej školy pripomenuli tento pamätný deň, ktorý bol Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyhlásený v roku 1994. Žiaci prekvapili svojich učiteľov spoločnou piesňou a krásnymi kresbami.

p. uč .Kamenická a Hockicková

Zážitkové hudobné vyučovanie

Zážitkové hudobné vyučovanie

Jedno slnečné septembrové dopoludnie sme sa rozhodli stráviť nielen v škole, ale aj na kultúrnom podujatí Levočské babie leto.  Elblagský komorný orchester z Poľska nám v priamom prenose ukázal, ako to vyzerá na verejnej skúške - príprave na večerný koncert.  Dirigent počas generálky poslucháčov oboznamoval v poľskom a anglickom jazyku so skladbami, ktoré hudobné teleso interpretovalo. Videli a počuli sme, ako sa hrá na legendárnych „stradivárkach.“ Žiakom sa vážna hudba veľmi páčila a viacerí z nich sa ju rozhodli počúvať aj doma.

p.uč. M. Koščová

Florbal

Florbal

Naše žiačky a žiaci druhého stupňa sa premierovo zúčastnili 1.kola florbalového turnaja základných škol v okrese Levoča pod záštitou Nadácie Tv JOJ. Chlapci obsadili výborné 2. miesto a dievčatám sa darilo ešte lepšie, turnaj dievčat vyhrali.

p.uč. Pavel Bašta

ŠARKANIÁDA

ŠARKANIÁDA

Jeseň je ideálne obdobie pre výrobu a púšťanie šarkanov.  Preto sme si šarkanov vyrobili a vyskúšali vonku v prírode.  Na oblohe sme vytvorili pestrofarebnú dúhu, vznikol nám krásny farebný obraz. Našej Šarkaniády sa zúčastnili pani učiteľky Mgr. Zuzana Poláková, Mgr. Jana Fedáková a taktiež aj pani asistentky Bc. Renáta Kubašková a Eva Hamburgová.

Mgr. Patrícia Šefčíková

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2018

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2018

Korene tohto dňa siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Žiaci tak aspoň na jeden deň mali možnosť spoznať iné krajiny a ich jazyky prostredníctvom zábavných aktivít. 

Pozri

zod.uč. M.Bednáriková

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok