KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Príroda na plátne

Príroda na plátne

29.11.2018 si 2. stupňa nenechali ujsť 45. ročník Filmového festivalu prírodopisných filmov EKOTOPfilm festival, ktorý prebieha po celom SR. Zúčastnili premietania filmov: Medvede z Kamčatky (Rusko 2018) a Živá rieka (Slovensko 2018) v Kine Mier v Sp.N.Vsi. 

p. uč. Š. Pastoreková
IMATRIKULÁCIA

IMATRIKULÁCIA

Dňa 21.11.2018 sa v našej škole konala imatrikulácia. Žiaci I.B hravo zvládli úlohy za pomoci svojich starších spolužiakov. Slávnostne za prítomnosti rodičov boli pasovaní za žiakov našej školy.

 p.uč. Kamenická

Svetový deň pozdravov

Svetový deň pozdravov

21.11.2018 si žiaci našej školy pripomenuli Svetový deň pozdravov. Vstupnú chodbu  našej školy zdobili  pozdravy z celého sveta. Počas celého dňa mohli žiaci na nástenku pozdravov pripnúť svoj vlastnoručne vyrobený pozdrav pre niekoho, koho chcú potešiť.

p.uč. Kamenická

Prírodovedné výstavy: TO NAJ S PRÍRODY SPIŠA                     ROZMANITÝ SVET HÚB

Prírodovedné výstavy: TO NAJ S PRÍRODY SPIŠA ROZMANITÝ SVET HÚB

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo zaujímavé prírodovedné výstavy, ktorých sa aj naši žiaci VI.A triedy zúčastnili. Ako prvú absolvovali prehliadku výstavy " To naj s prírody Spiša". Prednáška s ňou spojená poskytla plno faktov o rastlinách a živočíchoch, s ktorými sa všetci môžeme stretnúť pri prechádzke prírodou v tomto regióne. Ako druhá nasledovala výstava " Rozmanitý svet húb". Tá dala žiakom možnosť rozpoznať rôzne druhy húb na vyše 200 modeloch patriacich do zbierky vytvorenej Karlom Vonešom.

p. uč. Jurečková

Október je mesiacom úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším

„Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k našim otcom a k našim mamám. K našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.“

Žiaci z 1. A si svojich starkých uctili posedením, ktoré pre nich pripravili. Ponúkli im pestrý program, pohostenie a užitočné darčeky. Spoločné chvíle si užívali v relaxačnom centre, dedkovia ich naučili zatĺkať klince a píliť drevo a s babičkami žiaci pripravili výborný ovocný šalát.

Navštívili sme aj obecný stacionár, kde nás privítali veľmi milé babičky a dedkovia, ktorým sme sa snažili spríjemniť dopoludnie spoločným tvorením, programom a tancom.

Veľmi pekne Ďakujeme za príjemné spoločne strávené chvíle.

Tr.p. uč. Jacková M.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok