KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Minifutbal - okresné kolo

Minifutbal - okresné kolo

Žiaci 1. stupňa sa 16.4.2018 zúčastnili Okresného kola v minifutbale zmiešaných družstiev v Spišskom Podhradí. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 7 týmov. Naši žiaci vybojovali krásne 3. miesto. Finále im ušlo iba o jeden gól. Najlepším strelcom týmu so 6 gólmi bol Matej Drábik.
 p.uč. Pavel Bašta

APRÍL- mesiac lesov

APRÍL- mesiac lesov

Od roku 1952 je apríl vyhlásený za mesiac lesov.  Lesy znamenajú pre nás veľmi veľa-  sú pre nás zdrojom dreva a zdravého vzduchu. Živý strom v lese je skrýšou zvierat a rôznych živých organizmov. Preto sme sa rozhodli zamerať vyučovanie vlastivedy a rozvíjanie komunikačných schopností učivom o lese- o jeho význame, obyvateľoch,  ochrane,  lesnej škôlke... Pripravili sme pre žiakov tematické pracovné listy, ale aj vychádzku do lesa v Roškovciach. Žiaci boli nadšení, najviac si všímali druhy stromov, jarné rastliny, stopy po zvieratách, lesné značky na stromoch a stromy zničené človekom. V závere sme si oddýchli pri kríži potomkov z Roškoviec. Naše zážitky si pozrite tu.

P. uč M.Vošková, p.uč. Z.Sivecová, p. as. E.Hamburgová

Mestská galéria v Levoči, výstava

Mestská galéria v Levoči, výstava

Dňa 14. 4. Trieda V. A navštívila Mestskú  galériu  v Levoči, kde prebieha výstava ilustrácií a komiksov Renáty Milčákovej, Mareka Mertinka a Jakuba Milčáka. Kurátor arch. Slavomír Zombek mal pre nás pripravený zaujímavý interaktívny program, ktorý nás poučil i z

Bábkové predstavenie

Bábkové predstavenie

Škôlkari majú radi divadelné, bábkové predstavenia, rozprávky, básničky i pesničky. My to vieme, preto sme si pre nich v mesiacoch marec a apríl pripravili rozprávkové bábkové predstavenie O červenej sliepočke. Klasickú írsku rozprávku sme zdramatizovali, napísali nový scenár. Zahrali sme sa na kulisárov, režisérov, dramaturgov a hercov. Potom, čo sme naplnili úlohy týchto profesií  našou pilnou prácou a niekoľkokrát si predstavenie vyskúšali, sme sa vybrali do škôlky a predviedli sa v plnej paráde. Detičky nás odmenili potleskom, smiechom i radostnými výkrikmi tam, kde dej naberal „obrátky.“  Určite sa ešte vrátime.

V.A a V.B,p. uč. Soňa Lesňáková

Kniha

Kniha

Kto držal v ruke knihu a premýšľal ako sa k nám dostala?

Kniha prejde mnohými cestami, kým sa dostane do našich rúk. Naši tretiaci mali možnosť vidieť postup ako sa tvorí kniha v tlačiarni. Chlapcov upútali veľké tlačiarenské stroje, rezačky či znášačku  papiera. Nebáli sa  a vyskúšali nakladanie papiera či ovládanie veľkého tlačiarenského stroja.Nakoniec mali veľkú radosť z malej pozornosti, ktorú im v tlačiarni pripravili.   

Tr. uč. A.Hockicková a J.Pavlanská


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok