PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Blíži sa testovanie deviatakov

Blíži sa testovanie deviatakov

V šk. roku 2009/2010 bude "Testovanie 9-2010" dňa 10. marca 2010 v stredu. Testovanie bude v predmete slovenský jazyk a literatúra a v predmete matematika.

Časový harmonogram:

MATEMATIKA

8.15 - 8.20 - úvodné pokyny a rozdanie OHkT z matematiky

8.20 - 8.25 - rozdanie testov, oboznámenie sa s ním

8.25 - 9.25 - vypracovanie testov žiakmi

9.25 - 9.30 - zozbieranie testov

9.30 - 9.50 - prestávka

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

9.50 - 9.55 - úvodné pokyny

9.55 - 10.00 - rozdanie testov, oboznámenie sa s ním

10.00 - 10.50 - vypracovanie testu žiakmi

10.50 - 10.55 - zozbieranie testov

Po skončení testov žiaci odchádzajú domov.

Viac informácii o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ sa dozviete na www.nucem.sk

Po stopách stredovekých majstrov - Levoča

Po stopách stredovekých majstrov - Levoča

V sobotu dňa 6. 3. 2010 sa uskutoční spoločné stretnutie žiakov a pedagógov našej školy a partnerskej školy z poľského Poronina v Levoči. Harmonogram spoločných aktivít projektu "Poznávajme slovensko - poľské pohraničie"  na tento deň prináša obhliadku historického jadra stredovekej Levoče, návštevu Chrámu sv. Jakuba, prehliadku expozícií Domu Majstra Pavla, Spišského múzea a levočskej radnice. Spolu 80 žiakov a 10 pedagógov oboch škôl čaká príjemný deň plný histórie a nových poznatkov. Po skončení oficiálneho programu je pripravený obed a odovzdávanie pamätných listov na základnej škole v Spišskom Hrhove.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/39922

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Exkurzia

Exkurzia

Žiaci II. stupňa našej školy sa v stredu 24. februára spolu s pani učiteľkami Hanulovou a Ondrušovou zúčastnili exkurzie u pani Danky Meckovej v Levoči, ktorá vyrába rôzne druhy krásnych sviečok tradičnými metódami. Melódie vôni, rôznorodosť farieb a tvarov, staré i moderné techniky výroby sviečok boli nezabudnuteľným zážitkom pre každého účastníka tejto exkurzie. Každý žiak mal možnosť vyskúšať si výrobu sviečky z parafínu a na záver majiteľka každého obdarila jednou z nich.

Po tomto zážitku sa žiaci spoločne vybrali do Spojenej školy internátnej pre žiakov s poruchami zraku, kde mali možnosť vstupu do novozriadenej hrnčiarskej dielne. Za odborného výkladu vedúcej krúžku hrnčiarstva Mgr. Fľakovej mali možnosť sami si vyskúšať prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu. Nová skúsenosť a náročný postup spracovania hliny bol pre všetkých zážitkom.

Ďakujeme pani Meckovej a Dr. Tarajčákovej za možnosť realizácie exkurzií.

Posledné so stretnutí v Poronine....

Posledné so stretnutí v Poronine....

Posledné zo série stretnutí na remeselných dielňach v Poronine s cieľom oživiť staré poľské tradičné ľudové práce sa uskutočnilo dňa 27. februára 2010 za účasti desiatich žiakov a dvoch učiteľov základnej školy v Spišskom Hrhove. Žiaci si tentokrát vyskúšali vyšívanie tradičných ornamentov  - haft - ktoré sú estetickým doplnkom krojov tejto oblasti juhu Poľska. Práca bola veľmi náročná, no efekt bol dostatočnou odmenou za vynaloženú námahu.

Ďakujeme pánovi šoférovi, ktorý nám navliekal nite do tenkých ihiel, bez neho by to bolo priam nemožné. Týmto stretnutím sme ukončili tri po sebe idúce soboty remeselných ľudových prác v Poľsku.

Tešíme sa na 6. marca pri stretnutí v Levoči.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.htmlĎalší pekný deň v Poľsku!

Ďalší pekný deň v Poľsku!

Dňa 20. 2. 2010 sa ďalších desať žiakov a dvaja pedagógovia našej školy zúčastnili remeselných dielní v partnerskej škole v Poronine. Tentokrát sme maľovali insitné námety na sklo, čo je stará ľudová tradícia. Pomerne náročná technika nanášania farieb na sklo sa tešila obľube poľských aj slovenských detí. Výsledné práce boli pastvou pre oči a všetky obrazy mali spoločnú črtu, motívy svätých alebo anjelov.

Po náročnej aktivite prišiel zaslúžený obed v goralskej kolibe a príjemné posedenie s novými priateľmi z Poľska.

Večer nás čakala únavná, no o to zábavnejšia cesta domov plná zábavy a humoru. Do Spišského Hrhova sme dorazili vo večerných hodinách.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok