KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Program cezhraničnej spolupráce

Program cezhraničnej spolupráce

Prešovský samosprávny kraj rozhodol o schválení našej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

 

Názov projektu: Poznávajme slovensko–poľské pohraničie

 

Partner projektu: Zespół Szkół  im. Legionów Polskich w Poroninie

Pokojné prežitie sviatkov Vianoc...

Pokojné prežitie sviatkov Vianoc...

Pokojné prežitie sviatkov Vianoc, veľa rodinnej pohody, lásky a medziľudského porozumenia, v Novom roku veľa úspechov a zdravia Vám praje riaditeľ, pedagógovia a zamestnanci Zš s MŠ v Spišskom Hrhove.

VIANOČNÉ DIELNE A VIANOČNÁ BURZA

VIANOČNÉ DIELNE A VIANOČNÁ BURZA

     K sviatkom Vianoc neodmysliteľne patrí estetická výzdoba skrášľujúca naše príbytky, triedy, školy a mestá. Zelená čačina, sušené kvety, konáriky a vetvičky rôznorodých drevín a krov, sviečky, stuhy a mašle sú len nepatrným zlomkom výzdoby čara Vianoc.

 

    Poďme spolu vytvoriť krásnu ikebanu, veniec, ozdoby, girlandy a čokoľvek podľa vašej fantázie. Popusťme uzdu tvorivosti a kreatívnosti a spolu s pani učiteľkami vyrobme predmety, ktoré potešia každú dušu počas najkrajších sviatkov roka.

 

    Popri vôni anízových medovníkov vyrobených poctivými rukami mamy a plným priehrštím sviatočného porozumenia plného lásky, pripravme aj my ozdoby, ktoré budú skutočnou pastvou pre oči.

     Pozývame aj Teba na vianočné dielne a burzu,

ktoré sa uskutočnia dňa 21. a 22. decembra 2009.

 

FOTO viď http://zsshrhov.edupage.org/album/?

REMESELNÝ PLENÉR

REMESELNÝ PLENÉR

Pozvánka


Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Peter Strážik a pán Miroslav Dolanský Vás srdečne pozývajú na „ remeselný plenér“ v priestoroch novej budovy Základnej školy v Spišskom Hrhove dňa 11. 11. 2009 o 10:00 hod. Táto jedinečná prehliadka tradičných spišských a slovenských remesiel je otvorená pre všetkých hrhovčanov a cezpoľných. Približne tucet remeselníkov Vám predvedie svoje majstrovské zručnosti, a zároveň budete mať možnosť si ich vyskúšať aj Vy pod ich vedením. Umeleckí rezbári, maliari, píšťalkári, šperkári, drotári, paličkári, zručné výšivkárky,  čipkárky, tkáči a výrobcovia sviečok sú len zlomkom pestrosti ponúkanej škály remeselníkov. Naše pozvanie prijali aj partneri z poľského Poronina, ktorí predvedú staropoľské goraľské remeslo „bibulkarstwo“ – výrobu umeleckých ozdôb z papiera. O príjemné hudobné podfarbenie celej tejto udalosti sa postarajú talentované speváčky a inštrumentalistky z folklórnych súborov z Torysiek, Oľšavice, Brutoviec a Dúbravy.

 

Všetci ste srdečne vítaní.

foto - http://zsshrhov.edupage.org/album/

media - http://korzar.sme.sk/c/5106797/hrhovske-deti-tkali-aj-palickovali.html

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/35221

družobná škola Poronin - http://www.szkolaporonin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=168:z-wizyt-w-spisskim-hrhovie-na-sowacji&catid=36:aktualnoci

STAVANIE VTÁČÍCH BÚDOK A KŔMIDIEL

STAVANIE VTÁČÍCH BÚDOK A KŔMIDIEL

Pozývame všetkých našich žiakov a milovníkov prírody vyskúšať si svoje zručnosti v stavaní vtáčích búdok a kŕmidiel. Príďte dňa 2. 11. 2009 o 12:00 hod. na veľkú chodbu budovy školy, kde pani učiteľky Ondrušová a Hanulová pre vás pripravia materiál a nástroje, a tiež vám budú asistovať pri práci. Materiál je pre všetkých záujemcov pripravený vďaka pánovi Dolanskému, ktorý celú túto peknú akciu finančne zabezpečil. Tešíme sa na vašu účasť!

foto - http://zsshrhov.edupage.org/album/?

media - http://korzar.sme.sk/c/5093233/vyrobili-vtacie-budky-z-machu-aj-prutia.html

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/34346

 
 
 

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok