PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Perly architektúry a kultúry prihraničia – Zakopane (27.3.2010)

Perly architektúry a kultúry prihraničia – Zakopane (27.3.2010)


Niektorí ešte rozospatí, ale všetci plní očakávania sme sa stretli v sobotu ráno a vybrali sme sa smer Poľsko – Zakopane. Cesta nám ubehla ani nevieme ako a ocitli sme sa za hranicami. Hneď po príchode nás veľmi srdečne privítala Anita, predstavila nás našim poľským kolegom a aj deťom. Potom naše kroky viedli do kostola, ktorý je zasvätený Matke Božej Fatimskej (Sanktuarium Matki Bozej Fatimskiej na Krzeptowkach), ktorý navštívil aj samotný pápež Ján Pavol II.. Kostol nás zaujal krásnymi drevorezbami a vytrážou. Boli sme uveličený. Následne sme sa rozdelili na 2 skupiny a tak sme vytvorili poľsko – slovenské zoskupenie. Deti sa hneď sa hneď skamarátili a v autobuse sme si dokonca spolu aj zaspievali. Raz zneli slovenské a hneď nato poľské ľudové piesne. Bolo nám veselo.Postupne sme navštívili Múzeum Wladyslawa Hasiora s veľmi zvlaštnymi , priam až strašidelnými dielami, Kaplnku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Kaplica Najswietszego Serca Jezusa w Jaszczurowce), ktorá bola postavená bez jediného klinca a bola plná ručne vyrezávaných diel. Potom naše kroky viedli na miestny starý cintorín (Stary Cmentarz na Peksowym Brzyzku), kde sú pochovaní mnohí významní ľudia. Našli sme tam hrob Wladyslawa Hasior, Kornela Makuszynski, najslávnejšieho poľského autora detských kníh, doktora Chalubinskeho a mnohých ďalších.Následne sme sa premiestnili do „Múzea Stylu Zakopianskiego“ a posledná zastávka bola Tatranské múzeum, kde sme si pozreli expozíciu fauny, flóry a geologickú sekciu.Deň sme zavŕšili spoločným obedom. A vydali sme sa na cestu domov.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

DEŇ UČITEĽOV

DEŇ UČITEĽOV

„Učiteľ je poslom ľudu, hry voľnej kúzlo má ten pridané, kým tvrdé spevci kol si ako vtáci hudú, on v ľude, musí plniť svoje poslanie“.

                                        P.O.Hviezdoslav

Milé kolegyne a kolegovia,

 

            prijmite pri príležitosti Dňa učiteľov moje úprimné poďakovanie za vašu náročnú a obetavú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese na našej škole. Všetkým vám patrí moje uznanie, obdiv a úcta za každodenný prínos pre rozvoj a meno školy.

            Prajem vám hlavne veľa zdravia, šťatia, entuziazmu, úspechov a pocitu tepla v medziľudských vzťahoch pri vykonávaní pedagogického povolania.

 

 

                                                                                  Mgr. Peter Strážik

                                                                                  riaditeľ školy

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - školské kolo

Školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN sa konalo 11.3.2010. Zúčastnili sa ho žiaci 2. - 9.ročníka. Súťažiacich prišli podporiť deti zo školského klubu. Súťaž bola rozdelená do troch kategórií.

 

UMIESTNENIA V KATEGÓRII POÉZIA

1.kategória:

1.miesto - Matej Seman, 2.miesto - Jakub Pollák, 3.miesto - Tomáš Filičko

2.kategória:

1.miesto - Peter Matvej

3.kategória:

1.miesto - Juraj Ledecký

 

UMIESTNENIA V KATEGÓRII PRÓZA

1.kategória:

1.miesto - Gabriela Zumriková

2.miesto - Ľudmila Smetanková

3.miesto - Ambróz Eliáš

2.kategória:

1.miesto - Petronela Kandrová

2.miesto - Lukrécia Kandrová

3.miesto - Natália Dzurňáková

3.kategória:

1.miesto - Lucia Polláková

2.miesto - Richard Wagner

VÝHERCOM BLAHOŽELÁME!

Návšteva donora z New Yorku na našej škole

Návšteva donora z New Yorku na našej škole


 

 

            Dňa 4. 3. 2010 nás v škole navštívila skupina zaujímavých ľudí na čele s pánom Jarretom Schecterom, filantropom, fotografom a cestovateľom, ktorý v rámci podpory programu RED fond sponzoruje troch rómskych žiakov zo Spišského Hrhova.

 Simona Kandráčová a Róbert Hamburgbadžo, ktorí už študujú na stredných školách v Levoči, sú bývalými žiakmi našej školy. Kristián Hamburgbadžo, žiak ôsmeho ročníka, je tretím zo skupiny zaslúžene financovaných študentov. Všetci traja dosahujú veľmi kvalitné študijné výsledky a patria vo svojich triedach k najlepším. Simona, študentka tretieho ročníka strednej zdravotníckej školy v Levoči, si na budúci rok plánuje podať prihlášku do Košíc, alebo Bratislavy, na vysokoškolské štúdium v odbore fyzioterapia. Róbert je momentálne žiakom prvého ročníka levočského gymnázia, a tiež dosahuje veľmi slušný študijný priemer. Jeho mladší brat Kristián je pred koncom ôsmeho ročníka s veľmi dobrým priemerom. Po skončení deviateho ročníka plánuje pokračovať v štúdiu na gymnáziu ako starší brat Róbert.

„Cieľom programu je dlhodobo podporovať mladých ľudí z málo podnetného a znevýhodneného prostredia, a podľa možnosti ich priviesť k vysokoškolskému štúdiu, jeho úspešnému absolvovaniu, ba i k doktorátu“ hovorí Jarret, sponzor programu. Spomínaní žiaci dostávajú v prípade výborného priemeru v škole každý mesiac štipendium, príspevok na internet a učebné pomôcky. Tiež podľa potreby majú preplácané aktivity súvisiace výlučne s potrebami vzdelávania ako sú kurzy, školenia a pod.

 Ďalší dvaja spolupracovníci amerického sponzora, ktorí navštívili základnú školu,  Jaroslav Skupník, kultúrny antropológ z  Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe a kultúrny antropológ Alexander Mušinka z Prešovskej Univerzity zakladatelia a členovia Regionálneho rozvojového partnerstva, participujú v programe ako odborní garanti.

Kristína a Matt sa lúčia....

Kristína a Matt sa lúčia....To the teachers, students, and parents of Spissky Hrhov,
Matthew Fisher and I, Kristina Kruger want to thank you so so so much for this wonderful opportunity that all of you have given us. We have had such a adventure meeting all of you and getting to know this wonderful village. I want to thank each of the teachers for helping me with my lessons and giving me moral support when needed, and Matt wishes to thank all of the students for always putting a smile on his face. We had a great time at the Christmas Disco, carving pumpkins with you, and just talking during classes. We hope that you all will continue learning English. Last but defiantly not least, we want to send our biggest thanks to Peter Strazik and Vladimir Ledecky, you have made our stay so enjoyable and we had such a wonderful time in your school and village. We will tell all of our friends and family about this crazy fun trip we had,and we hope that you all stay in touch!
Kristina Kruger and Matthew Fisher.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok