KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského prihraničia Kežmarok, Spišský Hrhov - 15.5.2010

Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského prihraničia Kežmarok, Spišský Hrhov - 15.5.2010

Dňa 15.5. 2010 sa žiaci našej školy spolu s poľskými partnermi z Poronina zúčastnili ďalšej aktivity v rámci projektu ,,Spoznávame slovensko-poľské pohraničie.” Navštívili sme mesto Kežmarok a našu obec Spišský Hrhov.
Zo Spišského Hrhova sme vyrazili ráno. Polhodinová cesta autobusom a sme v cieli v Kežmarku, kde sme sa stretli s našimi poľskými partnermi z Poronina. Postupne sme si prezreli expozície na Kežmarskom zámku, čo trvalo asi hodinu a pol. Potom sme navštívili Múzeum meštianskej kultúry, kde sme videli starožitný nábytok zo 17. a 18. storočia. O pol jednej sme odišli z Kežmarku a okolo 13:15 sme dorazili do Sp. Hrhova, kde sme sa naobedovali a oddýchli si. Potom nasledovala prehliadka pamätihodností Sp. Hrhova - gotický most, kostol a barokový kaštieľ. Výklad nám podali naši žiaci M. Antolová a A. Hamburgová. Na záver sme si rozdali pamätné listy, rozlúčili sa s našimi poľskými partnermi a naše stretnutie sme ukončili.

Foto - http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Mtematický klokan

Mtematický klokan

Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN.

Úspešnými riešiteľmi sú: T. Oravec - II.A, M. Pavlov - II.A, P. Kovalik - II.A, M. Dzurňák - III.A, T. Filičko - III.A, M. Seman - IV.A, J. Ledecký - IX.A, M. Kuchčáková - IX.A, M. Orlovský - IX.A

Pozorovanie a poznávanie vtáctva

Pozorovanie a poznávanie vtáctva

V dňoch 1.-2.5.2010 sme spoznávali život vtáctva v národnom parku Slovenský raj. Krásne prostredie, priaznivé počasie, dobrá nálada, snaha pochopiť život v divokej prírode - týmto všetkým sa dajú charakterizovať tieto dva dni strávené v malebnej prírode Spiša. Projekt rieši environmentálnu výchovu nad rámec vyučovacích osnov. Ide o praktické poznávanie prírodných hodnôt, flóry a fauny, najmä vtáctva.

Výlet na poľské zámky Czorsztyn, Niedzica, Krościenko

Výlet na poľské zámky Czorsztyn, Niedzica, Krościenko

 Niektoré veci sa nedajú dopredu naplánovať. Počasie – dáma s vrtochmi, no v sobotu 24.4. nám bola priaznivo naklonená. Už od rána nás zohrievalo svojimi lúčmi slnko. Vyčarovalo na tvárach  úsmev. Pohoda, dobrá atmosféra, príjemný kolektív ľudí bažiacich po nových vedomostiach, zážitkoch, zábave. Deviataci – najmä Janko1 a Janko 2 sa  ráno dobre vyspali. Celý deň „perlili“ a my sme mali o zábavu postarané. Kožušina na kamennej stene? Aha, práve tu začali zatepľovať! Pozor, horí nám zadok autobusu! Takými a inými podobnými „ hláškami “ nám okoreňovali celý výlet. Ale poďme po poriadku.

 Ráno o 10.hodine sme stretli so žiakmi a učiteľmi z Poronina. Aj Poliaci boli dobre naladení, takže všetko bolo tak, ako má byť. Zámok v Niedzici bol rozprávkový. Zvonku i zvnútra. Všetkých nás nadchýnalo jeho okolie, priehrada pod ním či všadeprítomná čistota a poriadok. Videli sme tam mnoho nádherných vecí. Sprievodcovia nám počas tejto i ďalších obhliadok podali podrobný výklad o kadečom, čo sme tam videli. Vedeli nás upútať. Príbehmi o Jánošíkovi, ktorý bol prikutý k tamojšej skale a potom ušiel cez okno zámockej kaplnky. O žene, čo po hádke s mužom skočila do hlbokej studne a inými príbehmi. Po obhliadke zámku v Niedzici a zámockej vozovne sme zamierili na neďalekú zrúcaninu v Czorsztynie. Čo tam bolo zaujímavé? Všetko. Poliaci majú zmysel pre krásu, históriu a vedia ukázať, akí sú šikovní. Čakal nás posledný výlet. Rozdelili sme sa. Nižšie ročníky sa vybrali na menej  náročnú prechádzku. Tých starších čakala náročnejšia túra na zrúcaniny zámku v Pieninskom národnom parku. Bola to nádherná prechádzka. Nohy nás neboleli, hoci možno aj mali z čoho. Každý bol spokojný.

 Videli a zažili sme veľa. Sú to podujatia, ktoré ľudí spájajú. Pocit, ktorý sme všetci prežívali po obede v reštaurácii bol príjemný. Iskry radosti a vnútornej pohody v očiach všetkých – detí i dospelých.

            Mgr. Marcela Koščová

Foto - http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska  sa na našej škole konalo 20.4.2010. Zúčastnili sa ho žiaci 1. - 6. ročníka.

1. kategória:

1.miesto - Klaudia Oravcová, 2.miesto - Michaela Dluhošová, 3.miesto - Timea Bosáková

2. kategória:

1.miesto - Ľudmila Smetanková, 2.miesto - Lukrécia Kandrová, 3.miesto - Bibiana Zumriková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok