KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Záverečná konferencia, 27.10.2010 - Spišský Hrhov

Záverečná konferencia, 27.10.2010 - Spišský Hrhov

      Prechádzky po hradoch a zámkoch slovensko – poľského pohraničia. Publikácia, kvôli ktorej sa 27. 10. 2010 uskutočnilo posledné stretnutie v rámci projektu  Poznávajme slovensko – poľské pohraničie. Podieľali sa na nej učitelia a žiaci našej školy. Spolu s Poľsko – slovensko – anglickým turistickým slovníkom, ktorý bol vydaný Základnou školou v Poronine, zachytáva celý priebeh projektu. Publikácia ponúka čitateľovi informácie o všetkých miestach, ktoré naši žiaci spolu s poľskými partnermi navštívili. Dopĺňajú ich fotografie, zachytávajúce zaujímavé momenty z týchto výletov. 

        Na tomto poslednom stretnutí sa zúčastnili poľskí partneri, hostia z Veľkej Británie, z obce i z okolitých škôl. Okrem prezentácie o projekte, príhovoru pána riaditeľa,  pána starostu a hostí zo zahraničia vystúpili s krátkym programom aj žiaci našej školy. V príhovore sa za všetkých spolužiakov poďakovali za príležitosť zúčastňovať sa počas roka na rôznych výletoch. Osobitne sa poďakovali pánu starostovi, pani riaditeľke z Poronina a pánu riaditeľovi P. Strážikovi. Partnerom z Poronina vyjadrili vďaku za spoluprácu a popriali im mnoho úspechov v ďalších podobných projektoch.

Bedmintonový turnaj GP U13 + U-15

Bedmintonový turnaj GP U13 + U-15

V sobotu 16.10.2010 sa v telocvični ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove konal bedmintonový turnaj Grand prix. Naši žiaci si zmerali sily s rovesníkmi zo Spišského Podhradia a Prešova a boli úspešní. V kategorií U15 chlapci získal 1.miesto Kristián Hamburgbadžo, 2.miesto Richard Wagner, 3.miesto Martin Vagner a v kategorií U 13 chlapci 1.miesto Adam Hamburgbadžo. Víťazom srdečne blahoželáme.

p. uč. Bednáriková

TEKVICIÁDA

TEKVICIÁDA

Dňa 25.10.2010.o 12.00 hod. sa začalo zábavné popoludnie aranžovania jesenných plodov, na ktoré boli všetci žiaci vítaní. Podmienkou účasti boli vlastné plody a košík plný dobrej nálady. Oku nemohli uniknúť panáčikovia, tekvicové strašidielka, zábavné zvieratká, či jesenné ikebany.

Výsledky:

I.stupeň - 1.miesto - P. Tulejová, S. Hamburgová, D. Pišta /III.-2, 3 /

              2. miesto - L. Holotňáková /I.A/

              3. miesto - D. Štupák /II.A/

II. stupeň - 1. miesto - M. Kuchčáková, L. Suchá /VIII.A/

                2. miesto - P. Kandrová /VIII.A/, L. Kandrová /VII.A/, B. Zumriková /VI.A/, D. Zumrik /VIII.A/

                3. miesto - N. Dzurňáková /VI.A/, J. Urdová /VI.A/, M. Antolová /VI.A/, M. Rímska /IX.A/, M. Seman /V.A/

                              

Svetový deň knižníc

Svetový deň knižníc

Ako si tento deň pripomenúť ak nie v spoločnosti kníh? Inak tomu nebolo ani na našej škole.      

      V dňoch 21. a 22. októbra sme pripravili pre žiakov podujatia, ktorými sme preverovali ich čitateľskú gramotnosť. Pre deti I. stupňa žiaci z Čitateľského krúžku pripravili dramatizáciu rozprávky O hlúpom zajacovi. Po jej predvedení si odpoveďami na otázky z textu mohli deti preskúšať svoje pamäťové schopnosti a na motívy z rozprávky poskladať puzzle.

      Žiaci  II. stupňa sa museli popasovať s náročnejšími úlohami. Rozdelení do družstiev medzi sebou súťažili v piatich disciplínach. Ich úlohou bolo rýchlo sa orientovať v slovníkoch, encyklopédiách, poskladať citát či vymyslieť vtipný nonsens - nezmyselný príbeh na vylosované písmeno. S výsledkami súťaže boli najspokojnejší žiaci zo 7. A, ktorí sa umiestnili na 1. mieste. Ďalšie triedy sa umiestnili následovne: 2. miesto – 8. A, 3. miesto – 5. A. Po uvedenej aktivite Richard Wagner, moderátor podujatia, pozval prítomných na výstavu kníh. Pozostávala z titulov, ktoré nosili deti priebežne od vyhlásenia súťaže o najknihu – najmenšiu, najväčšiu, najhrubšiu, najtenšiu, najobľúbenejšiu, najstaršiu a najkrajšie ilustrovanú.

      Mnohí sme boli prekvapení, aké skvosty ukrývajú naše domáce knižnice!

ZBER PAPIERA - veľká jesenná súťaž pre žiakov a celé triedy

ZBER PAPIERA - veľká jesenná súťaž pre žiakov a celé triedy

Od pondelka 11. 10. 2010 začíname na škole zber papiera, ktorý organizuje firma Brantner Poprad. Žiaci a rodičia, za asistencie Mgr. Márie Antolovej a Mgr. Pavla Baštu, môžu v dohodnutých termínoch určených školou nosiť papier , ktorý bude vyučujúcimi odvážený a zapísaný do zoznamu žiakov. Mimo súťaže vyhlásenej organizátorom, riaditeľstvo školy vyhlasuje vlastnú súťaž pre najšikovnejších jednotlivcov a najlepšiu triedu v zbere papiera o pekné a hodnotné ceny.

Zber papiera potrvá do 12. 11. 2010, následne budú vyhlásené výsledky v kategórii jednotlivcov a tried.

 

Prosíme žiakov a rodičov, aby papier nosili výlučne v dohodnutých termínoch:

UTOROK od 7.00 hod. do 7.30 hod.

STREDA od 16.00 hod. do 16.30 hod.

PIATOK od 7.00 hod. do 7.30 hod.

a tak nenarušili priebeh vyučovania. Tiež je potrebné rešpektovať len povolené typy papiera, a to nasledovné: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, kancelársky papier, papierový obal, kartón, atď.

            Nepatrí sem: znečistený papier (farbami, potravinami, maltou...), kopírovací papier, faxový papier, celofán, voskovaný papier, hygienické potreby, vata, obaly od sladkostí a slaností, rôzne prímesi z plastov, kovov a pod..[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok