KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vianočný plenér

Vianočný plenér

      Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sa stali ústredným motívom ďalšieho podujatia, ktoré sa konalo na našej škole 3. 12. 2010. Pozvanie naň prijali pedagógovia a žiaci z našej partnerskej školy z Poronina, no aj zo ZŠ Moravany z okresu Pardubice a zo ZŠ Zbehy z okresu Nitra.

      Na tento netradičný deň sme sa starostlivo pripravovali. V škole to vyzeralo ako v úli. Zdobila sa chodba, pripravoval program. Všetkých nás omamovala vôňa chutných medovníkov, škorice či sviežich borovíc. Všetko bolo pripravené! V deň D to však za oknami nevyzeralo ružovo. Perinbaba opäť husto posypala cesty bielym snehom. Chvíľami to vyzeralo hrôzostrašne a my sme mali obavy, či sa k nám pozvaní hostia dostanú. Obavy sa však nenaplnili a všetko sa mohlo začať.

      Vianočný plenér otvoril pán riaditeľ P.Strážik, hostí aj domácich privítal a slovne uvádzal všetky kultúrne programy. Hneď na úvod vystúpili žiaci našej školy, ktorí v krátkej scénke priblížili slávenie Štedrého večera na Spiši. Nechýbali ani koledníci.  Všetky vinše, piesne či pranostiky sa žiaci naučili v spišskom nárečí. Atmosféru Vianoc umocnili aj pekné kroje či zimná idyla za oknami. Ani hosťovské školy sa nedali zahanbiť. Žiaci zo ZŠ Moravany nás nás formou prezentácie oboznámili s vianočnými zvykmi a tradíciami v Čechách. Po nej zaspievali niekoľko kolied a vyvrcholením bola spoločná pieseň Vánoce, Vánoce přicházejí, do ktorej zapojili aj nás,divákov. Mali úspech! Zvyky na Štedrý večer, tradičné jedlá, rôzne vinše či piesne prezentovali aj žiaci zo ZŠ Zbehy a po nich hostia z Poronina. Aj oni upútali nádhernými krojmi. Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bol ľudový spev poľských dievčat, ktorým „ museli “ Vianočný plenér aj ukončiť.

      Pohoda a sviatočná atmosféra, ktorú navodilo príjemné prostredie, chutné vianočné pokrmy či vydarený kultúrny program, vládla počas celého večera. Opäť sa potvrdilo, že Vianoce sú sviatky, ktoré ľudí spájajú.   

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/50554

http://www.zsmoravany.cz/foto1108.htm
http://szkolaporonin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287:promujemy-polsk-kultur-poza-granicami-kraju&catid=36:aktualnoci

Výchovný koncert

Výchovný koncert

V priestoroch  školy sa 25. 11. 2010 konal výchovný koncert, na ktorom nám zahral a zaspieval pán Viktor Guľvaš.  Mal pripravený pestrý repertoár piesní. Na začiatku v nich dominovala protidrogová tematika. Pri ďalších  si mohli žiaci overiť svoje znalosti z literatúry či zo zemepisu. Po rôznych „ náučných “ textoch nás pobavil  humornými piesňami. Jednou z nich bola pieseň Afrika, ktorú si žiaci pospevovali aj počas ďalších dní.  

Ako bolo.....

Ako bolo.....

      Projekt „Poznávajme slovensko-poľské pohraničie“ bol od januára 2010 do novembra 2010 realizovaný na Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove. Naším cezhraničným partnerom bola Základná škola v Poronine. Projekt svojimi aktivitami, výsledkami a definovanými cieľmi napĺňal ciele Lisabonskej a Gotenborskej stratégie a ciele Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Pozri Projekty..........

       

HALLOWEENSKA NOC V ŠKOLE

HALLOWEENSKA NOC V ŠKOLE

Posledný októbrový školský večer sa niesol v znamení Halloweenu. Žiaci ŠKD sa premenili na strašidlá, duchov, ježibaby a iné príšery, ktoré sa spolu zabávali, tancovali. V neskorých večerných hodinách deti perfektne zvládli skúšku odvahy.

DEŇ JABĹK, SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

DEŇ JABĹK, SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

Tradičnou akciou na našej škole sa stalo podujatie Deň jabĺk. Jablko je jedným z najzdravších druhov ovocia. Je to vlastne poklad vo výžive. To a veľa iných zaujímavosi o jablku nám prezradili deviataci v rozhlasovom okienku. Žiaci ôsmeho ročníka rozdali žiakom a učiteľom chutné jablká. Okrem toho žiaci I.stupňa počítali jablkové príklady, na výtvarnej výchove deti vyrábali papierové jabĺčka. Deti ŠKD si upiekli chutnú jablkovú štrúdľu, na ktorej si zamaškrtili.

Vo štvrtok 14.10.2010 sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň zdravia, ktorý v roku 1980 vyhlásila OSN. Jeho cieľom je posilnenie medzinárodnej  solidarity v oblasti boja proti chudobe, hladu a podvýžive. Chceli sme tiež pripomenúť aké dôležité sú nielen vitamíny, ale aj bielkoviny, či minerály pre náš organizmus. V zmysle hesla „V zdravom tele, zdravý duch“.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok