PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Milí žiaci!

Milí žiaci!

Nastal čas letných prázdnin. Prajem Vám, aby ste si ich užili a prežili veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi. 

Milí kolegovia!

Želám Vám, aby ste si každý deň dovolenky s pôžitkom vychutnali, zregenerovali duševnú silu, naplnili sa pocitom šťastia a načerpali optimizmus a energiu do nového školského roku.

 

Mgr. Peter Strážik

riaditeľ školy

Družobná škola

Družobná škola

V mesiaci máj sa uskutočnili výmenné pobyty našich žiakov s družobnou školou v Českej republike. Žiaci spoznali inú kultúru, prírodné krásy jednotlivých krajín.

Počas výmenného pobytu sa náš  nový každodenný život líšil od toho, na ktorý sme zvyknutí. Boli sme prekvapení, ako rýchlo sa človek dokáže prispôsobiť na nové prostredie. Už čoskoro sme sa cítili ako doma v hosťovskej rodine, s novými priateľmi a počas rôznych aktivít. Tieto výmenné pobyty nám dali šancu zažiť niečo nové a spoznať veci, ktoré sú iné na Slovensku alebo v Čechách.


Programy výmenných pobytov:

ZŠ Spišský Hrhov

8.5.2011 – príchod žiakov z Čiech

9.5.2011 –  Spišský Hrhov - prehliadka kaštieľa, kamenného mosta, kostola, Levoča - prehliadka historického centra a chrámu sv. Jakuba, výstup na Mariánsku horu

10.5.2011 – Slovenský raj – tiesňava Suchá Belá

11.5.2011 – Vysoké Tatry - Hrebienok, vodopády Studeného potoka, Aquacity Poprad

12.5.2011 – Spišský hrad, Dreveník, jazda na koňoch, opekanie, grilovanie

13.5.2011 – odchod žiakov do Čiech


ZŠ Moravany

22.5.2011 - príchod žiakov zo Slovenska

23.5.2011 - beseda o histórií obce a školy v Moravanoch, prehliadka budov a športovej haly, knižnice, senior centra a kostola sv. Petra a Pavla, Duhové jazero - plážový volejbal, prehadzovaná, lodičky - veslovanie, jazdy zručnosti a rýchlosti

24.5.2011 - prehliadka vojenského letiska v Pardubiciach, zámku Pardubice, Starého mesta a Zelenej brány - vyhliadka na Pardubice, rozhľadňa Bára, Lanové centrum, vyhliadkový let nad mestom Chrudim

25.5.2011 - prehliadka Prahy - Václavské námestie, Staromestský orloj, Karlov most, Hradčany

26.5.2011 - keramika - základy práce s hlinou, hrnčiarsky kruh, streľba, výstup na Kunetickú horu, prehliadka hradu, bowlingové stretnutie Slovensko : Česko, diskotéka v škole

27.5.2011 - odchod žiakov na Slovensko

 

http://www.zsmoravany.cz/foto1130.htm


Foto viď fotogaléria

http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/33/

 

Zelený deň

Zelený deň

V spolupráci s Komunitným centrom Sveržov (Roškovce) sa konal  22.4.2011 na našej škole Zelený deň. Venovaný bol enviro- aktivitám a súťažiam. Partnerom podujatia bola organizácia Člověk v tísni Slovensko.

Komu sa nelení tomu sa zelen

Komu sa nelení tomu sa zelen

Naša škola sa zapojila do akcie ministra ŽP a organizácie Greenpeace – Vyčistime si Slovensko. Už pred Veľkou nocou sme zorganizovali brigády a usilovne čistili potok Lodzinu, sadili stromčeky, kvety, zveľaďovali školský dvor a nezabudli sme ani na okolie školy.

 

 

 

 

Matematický klokan

Matematický klokan

Žiaci našej školy sa tento rok zapojili do súťaže Matematický klokan.

Úspešnými riešiteľmi sú: T. Oravec - III.A, L. Dzurňák - III.A, M. Pavlov - III.A, M. Dzurňák - IV.A, T. Filičko - IV.A.

Úspešným riešiteľom blahoželáme.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok