KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Karneval, Roškovce

Karneval, Roškovce

Dňa 25.2.2011 sa v Roškovciach uskutočnil karneval pre deti špeciálnych tried. Karnevalové predpoludnie sa nieslo v znamení hier, súťaží, tanca, hudba a spevu. Z ponuky karnevalových masiek bolo ťažké vybrať tú NAJ. Losovala sa aj tombola. Cenám sa deti veľmi potešili.

Valentín, Roškovce

Valentín, Roškovce

Vo „Valentínsky“  pondelok sa deti špeciálnych tried v Roškovciach stretli, aby si pri chutnom čaji a sladkostiach pripomenuli sviatok sv. Valentína. Pri tejto príležitosti si vymenili „Valentínky, ktoré vlastnoručne vyrobili.

Prednes v anglickom jazyku

Prednes v anglickom jazyku

Dňa 5.apríla 2011 sa uskutočnilo školské kolo PREDNESU V ANGLICKOM JAZYKU MLADŠÍCH ŽIAKOV. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtého a piateho ročníka. 1.miesto obsadila Gabriela Kačurová (IV.A), 2.miesto Andrea Dzurillová (V.A) a 3.miesto Alžbetka Ondrejková (IV.A). A kedže porota sa nevedela rozhodnúť, tak udelila aj 4. resp. 5.miesto Dominike Janíčkovej a Barborke Kuchčákovej (obe IV.A). Víťazom srdečne blahoželáme. 

p.uč.M.Bednáriková

DEŇ VODY

DEŇ VODY

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."

             Leonardo da Vinci

To, že voda je základnou a nevyhnutnou podmienkou života na našej Zemi sme si spoločne pripomenuli 22. marca v Svetový deň vody zaujímavou a netradičnou formou projektového vyučovania.

Okrem toho si žiaci 9. ročníka pripravili pre svojich spolužiakov rozhlasové okienko, prezentáciu na tému kolobehu vody v prírode, vedomostnú súťaž  Čo viete a neviete o slovenských riekach.

Žiaci svojim hlasovaním  rozhodli o víťazovi fotografickej súťaže Voda v rôznych podobách.

1. miesto: Natália Dzurňáková 6.A

2. miesto: Mária Rímska 9.A

Foto viď fotogaléria

Exkurzia - METEOROLOGICKÁ STANICA Gánovce

Exkurzia - METEOROLOGICKÁ STANICA Gánovce

Pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového dňa meteorológie sa konal v Gánovciach Deň otvorených dverí, ktorého sme sa zúčastnili so žiakmi siedmeho ročníka.

Rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry pomocou rádiosondy sa tu vykonávajú už od roku 1951.  Od roku 1993 merajú meteorológovia v Gánovciach celkový atmosférický ozón, ako jediné meteorologické pracovisko na Slovensku. Posledné štyri roky je pracovisko centrom siete na meranie slnečnej radiácie na Slovensku.

Najväčšej pozornosti sa v Gánovciach tešilo vypúšťanie rádiosondy.

Foto viď fotogaléria


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok