KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Prispeli sme!

Prispeli sme!

Po napísaní monitoru žiaci 9.ročníka nezaspali na vavrínoch!  Pustili sa do písania školského časopisu. Ďalšie číslo HITŠKOLÁČIKA vydali v tlačenej forme. Výťažok z predaja časopisu poslali 15.4.2011 na konto neziskovej oraganizácie LIGA PROTI RAKOVINE.

Škola v prírode

Škola v prírode

V dňoch 11.4. - 15.4.2011 sa žiaci II.A, III.A a IV.A zúčastnili pobytu v škole v prírode v Bojniciach. Navštívili sme ZOO, Bojnický zámok a Hornonitrianskú baňu Cígeľ. Táto návšteva bola pre žiakov najatraktívnejšia. Boli sme pod zemou v hĺbke 250m.

Pobyt prebehol bez problémov. Žiaci boli perfektní a domov sme sa vrátili šťastní a plní zážitkov.

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska sme zorganizovali 7.6.2011. Žiaci 1. až 7.ročníka sa prezentovali svojím spevom ľudovej piesne.

Postúpili žiaci:

1.kategória

2.miesto - Katarína Kubíková

3.miesto: - Benjamín Bednár

2.kategória

1.miesto - Bibiána Zumriková

2.miesto - Michaela Dluhošová

3.miesto - Aneta Dzuríková

3.kategória

1.miesto -  Lukrécia Kandrová

2.miesto - Stanislava Tarajčáková

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Dňa 6.4.2011 sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení v Levoči. Žiaci LDO nám zahrali hru Škola detektívov. Upútala nás najmä svetelnými efektmi.

Marec -mesiac knihy, Roškovce

Marec -mesiac knihy, Roškovce

9.marca 2011 si v Roškovciach deti špeciálnych tried zalistovali v časopisoch a knihách. Pripomenuli si skutočnosť, že MAREC je MESIAC KNIHY. Najprv si rozprávku spolu s pani učiteľkou z knihy prečítali, potom sa o nej porozprávali, pozreli si rozprávku na videu a nakoniec si ju aj nakreslili. Z prác bola nakoniec inštalovaná výstavka.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok