PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Prof. Dr. Moritz Csáky, univerzitný profesor, poskytol našej škole rozhovor, ktorý pripravil riaditeľ školy, Mgr. Peter Strážik. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate viac...

Prof. Dr. Moritz Csáky, univerzitný profesor, poskytol našej škole rozhovor, ktorý pripravil riaditeľ školy, Mgr. Peter Strážik. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate viac...

http://www.skolahrhov.sk/sk/projekty/ - 09.10.2011 - Interview - prof. Csáky

Tekviciáda - 5.10.2011

Tekviciáda - 5.10.2011

Aj v tomto školskom roku žiaci našej školy preukázali zručnosť, fantáziu pri vyrezávaní tekvíc, ktoré si dopestovali na školskom políčku. Úroda bola bohatá, radosť o to väčšia.

http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/35/

Oddych od školských lavíc

Oddych od školských lavíc

Dňa 22.9.2011 nás svojimi akrobatickými kúskami, kúzlami so šatkou, kartami či inými trikmi prišla rozosmiať dvojica kúzelníkov z cirkusového varieté Samba. Niektorí žiaci sa do programu zapojili, iní sa počas celého vystúpenia snažili prísť na koreň nejakému kúzlu.

Upútať pozornosť detí je náročné, no kúzelníkom sa to podarilo!

http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/34/

Exkurzia Agrokarpaty Plavnica

Exkurzia Agrokarpaty Plavnica

V dňoch 29.9. – 30.9.2011 sa 20 detí našej školy zúčastnilo exkurzie biofarmy Agrokarpaty Plavnica v rámci projektu  „Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“, ktorý realizujeme vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. Účastníci mali možnosť nazrieť do tajov pestovania, zberu, sušenia, uskladnenia a spracovania liečivých rastlín ako aj ich využitia a zároveň si overiť už získané vedomosti. Medovku, mätu, šalviu a iné zaručene rozoznajú nielen podľa listov, kvetov, ale aj vône.

Viď: www.bylinkovamozaika.sk

Beh Levočskou dolinou

Beh Levočskou dolinou

Naši žiaci sa 8. septembra zúčastnili 13. ročníka Behu Levočskou dolinou. V silnej konkurencii Levočských športových klubov a základných škôl  z celého okresu dosiahli výborné výsledky.

V kategórii starších žiačok v behu na 2000 m s počtom účastníčok 33 obsadila Simonka Kapalková  časom 8 minút a 57 sekúnd 6. miesto. Na 8. mieste skončila Lukrécia Kandrová časom 9:12. Janka Urdová dobehla na peknom 14. mieste za 9:32. 

V kategórii starších žiakov našu školu reprezentoval Tomaš Pišta, ktorý dobehol na trati dlhej 3000 m v konkurencii 41 súťažiacich na peknom 13. mieste s časom 11 minút a 21 sekúnd. Marek Filičko obsadil 24. miesto časom 12:22.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok