PROJEKTY
KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Návšteva divadla

Návšteva divadla

Zabudla som. Názov divadelného predstavenia, na ktorom sa žiaci našej školy zúčastnili 25.10.2011. Divadelný súbor z Brezna nám svojím vystúpením priblížil, aké sú niekedy medziľudské vzťahy komplikované. Keďže ústrednou postavou bola staršia pani, o ktorú sa starali jej príbuzní, žiaci si mohli uvedomiť význam pripomenutia si úcty k starším.

Hre nechýbal humor, z divadla sme odchádzali príjemne naladení.

p.uč. M. Koščová

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy

Zdravá výživa – liek na všetko.V tomto duchu sa v dňoch 17.10 – 21.10.2011 v našej škole intenzívnejšie poobhliadneme za naším zdravím. Pripomenieme si tým 16. október - Svetový deň výživy.

 

Cieľom je oboznámiť žiakov nielen so spôsobom zdravého stravovania, ale i jeho vplyvu na naše zdravie. Konzumácia ovocia a zeleniny zlepšuje kondíciu, posilňuje náš imunitný systém a je prvotriednym zdrojom prírodnej energie.                              

 

S týmto týždňom budú spojené rôznorodé aktivity:

17.10.2011 - Deň jabĺk

18.10.2011 - Projektové vyučovanie

19.10.2011 - Posedenie pri čaji

20.10.2011 - Deň bež sladkostí - Zeleninová desiata

21.10.2011 - Ukáž, čo si doma dopestoval

V zdravom tele, zdravý duch

V zdravom tele, zdravý duch

Tohto hesla sa v štvrtok 13.10.2011 držali deviataci, keď obdarovali jabĺčkom každého žiaka, zamestnanca školy a nezabudli ani na pani predavačku, ktorú denne navštevujú. Každému nezabudli pripomenúť, aké dôležité je ovocie a zelenina pre naše zdravie. Tak ak chcete byť zdravý, skutočne stačí máličko, zjesť denne jedno jabĺčko. 

p.uč. M.Bednáriková a žiaci IX.A 

Dni škriatkov v múzeu

Dni škriatkov v múzeu

Aj takto sa teda učíme v našej škole. Verili by ste, že na svete existujú ľudia, ktorí ešte nevideli škriatkov? My,  žiaci  I.A, II.A a deti z ŠKD, sme sa o tom chceli presvedčiť, a preto sme sa 8.10.2011 s našimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami vybrali do Spišského múzea v Levoči, kde nás táto pekná interaktívna výstava  zaviedla do tajomného sveta trollov,  lesných i banských škriatkov. Dozvedeli sme sa, ako vznikli  i ako žijú svoj každodenný život. Navštívili sme aj radnicu, kde nás očarili krivé zrkadlá a náš krásny výlet plný zážitkov sme ukončili maškrtením v cukrárni.

Mgr. M. Grigerová

Prváci a písmeno A

Prváci a písmeno A

Šlabikár našich  prvákov sa po mesačnom prípravnom období konečne otvoril na písmenku A. Keďže naši prváci sú veľmi  šikovné a zvedavé deti, to „áčko“ si poriadne preskúmali.

Najprv si ho poskladali z pasteliek,  vymodelovali z plastelíny v rôznych farbách a veľkostiach, neskôr ho hľadali na kockách s písmenkami a z tých kociek potom stavali veže. Aj matematické príklady boli plné písmen A. Deti ich počítali, porovnávali, spájali, farbili... Zaujímavé bolo tiež vyhľadávanie prvého písmena našej abecedy v prvom  časopise Vrabček a ich následné využitie pri telovýchovných cvičeniach. Zvukovú podobu hlásky A si osvojili aj na hudobnej výchove spevom .

Pri všetkých aktivitách boli prváci veľmi šikovní a takéto zážitkové vyučovanie sa im páčilo. Fotografie vám povedia viac.

tr.uč. Mgr. Martina Grigerová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok