KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Oznam pre stravníkov

Oznam pre stravníkov

Poštové  poukazy číslo 1635955358/0200 v banke VÚB na stravovací účet zaniká ku dňu 31.3.2011. Žiadam zrealizovať úhradu stravného najneskôr do 27.3.2011, aby platba bola realizovaná v mesiaci marec. Nové poštovné poukazy sú momentálne v tlači.

Ďakujem za porozumenie

ved. ŠJ Jana Marčuková

Návšteva múzea v Levoči

Návšteva múzea v Levoči

O tom, že návšteva výstavy môže nie iba poučná, no i zábavná, sme sa presvedčili v piatok 18.02.2011. Navštívili sme Spišské múzeum v Levoči a prezreli si expozíciu o Levočskej bielej panej s názvom Za bozk zradila krajinu. Žiaci boli aktívni, zapájali sa do zaujímavých aktivít. Niečo sa pri tom naučili, no aj o zábavu nebola núdza. Prezreli si staré obrazy, listiny. Pokúsili sa o náčrty rodokmeňov či o návrhy vlastných erbov.

Na záver sme sa dohodli, že to nebola naša posledná návšteva múzea v tomto školskom roku.

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Dňa 23. 02.2011 sme zorganizovali školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Recitátori nás upútali svojimi zaujímavými prednesmi. Boli rozdelení do troch kategórií.

POÉZIA

I. kategória:

1. miesto - Terézia Oravcová, II.A

2. miesto - Benjamín Bednár, II.A

3. miesto -  Jakub Dzurňák, II.A

II. kategória:

1. miesto - Matej Seman, V.A

2. miesto - Andrea Dzurillová, V.A

3. miesto -  Lukáš Pastorek, V.A

III. kategória

1. miesto - Peter Matvej, VIII.A

2. miesto - Mária Rímska, IX.A

PRÓZA

II. kategória:

1. miesto - Lukrécia Kandrová, VII.A

2. miesto - Jana Urdová, VI.A

3. miesto - Aneta Dzuríková, VI.A

III. kategória:

1. miesto - Petronela Kandrová

2. miesto - Eva Matvejová, VIII.A

3. miesto - Richard Wagner, IX.A

OZNAM

OZNAM

SPgŠ Bottova 15A, Levoča

Termín TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 29.3.-30.3.2011

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Žiaci Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove v dňoch 24.-28.1.2011 v spolupráci s CVC v Spišskom Hrhove a ZŠ v Harichovciach absolvovali základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku na Poráčskej doline. Pod vedením inštruktorov si žiaci osvojili základy lyžovania. Ti pokročilejší sa zdokonalili v nových lyžiarskych technikách. Všetci účastní nadviazali nové priateľstvá pri lyžovačke a pri spoločenských hrách. Účastníci ocenili širokú ponuku popoludňajších aktivít a výbornú stravu.

p.uč. P.Bašta


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok