KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Prednes v anglickom jazyku

Prednes v anglickom jazyku

Dňa 5.apríla 2011 sa uskutočnilo školské kolo PREDNESU V ANGLICKOM JAZYKU MLADŠÍCH ŽIAKOV. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtého a piateho ročníka. 1.miesto obsadila Gabriela Kačurová (IV.A), 2.miesto Andrea Dzurillová (V.A) a 3.miesto Alžbetka Ondrejková (IV.A). A kedže porota sa nevedela rozhodnúť, tak udelila aj 4. resp. 5.miesto Dominike Janíčkovej a Barborke Kuchčákovej (obe IV.A). Víťazom srdečne blahoželáme. 

p.uč.M.Bednáriková

DEŇ VODY

DEŇ VODY

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."

             Leonardo da Vinci

To, že voda je základnou a nevyhnutnou podmienkou života na našej Zemi sme si spoločne pripomenuli 22. marca v Svetový deň vody zaujímavou a netradičnou formou projektového vyučovania.

Okrem toho si žiaci 9. ročníka pripravili pre svojich spolužiakov rozhlasové okienko, prezentáciu na tému kolobehu vody v prírode, vedomostnú súťaž  Čo viete a neviete o slovenských riekach.

Žiaci svojim hlasovaním  rozhodli o víťazovi fotografickej súťaže Voda v rôznych podobách.

1. miesto: Natália Dzurňáková 6.A

2. miesto: Mária Rímska 9.A

Foto viď fotogaléria

Exkurzia - METEOROLOGICKÁ STANICA Gánovce

Exkurzia - METEOROLOGICKÁ STANICA Gánovce

Pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového dňa meteorológie sa konal v Gánovciach Deň otvorených dverí, ktorého sme sa zúčastnili so žiakmi siedmeho ročníka.

Rádiosondážne merania vo vyšších vrstvách atmosféry pomocou rádiosondy sa tu vykonávajú už od roku 1951.  Od roku 1993 merajú meteorológovia v Gánovciach celkový atmosférický ozón, ako jediné meteorologické pracovisko na Slovensku. Posledné štyri roky je pracovisko centrom siete na meranie slnečnej radiácie na Slovensku.

Najväčšej pozornosti sa v Gánovciach tešilo vypúšťanie rádiosondy.

Foto viď fotogaléria

Marec -mesiac knihy

Marec -mesiac knihy

Marec - mesiac knihy si pripomíname na škole rôznymipodujatiami, nástenkami, rozhlasovým okienkom, častejšími návštevami v školskej či miestnej knižnici, dokupovaním nových knižných publikácií.

K usilovnejšiemu čítaniu motivujú žiakov rôzne úlohy, ktoré plnia deti 1.stupňa počas celého mesiaca. Odmenou pre nich budú zaujímavé knihy. Na 2.stupni pokračuje sútaž o najčitateľa školy.

Žiaci 8.ročníka si pripravili diskusné príspevky. Vžili sa do úloh rodičov, psychológa, moderátora, učiteľa, čitateľa či nečitateľa a svoje názory na čítanie odprezentovali v spoločnej diskusii.

Cieľom všetkých aktivít je neustále žiakom pripomínať význam čítania kníh.

p.uč. M. Koščová


Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo - Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13.3.2011 sme sa zúčastnili na okresnom kole v Levoči. Matej Seman, žiak V.A, získal za prednes básne Múdry Maťko a blázni pekné 1. miesto.

Blahoželáme, držíme prsty na krajskom kole, ktoré sa bude konať v Starej Ľubovni.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok