KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska sme zorganizovali 7.6.2011. Žiaci 1. až 7.ročníka sa prezentovali svojím spevom ľudovej piesne.

Postúpili žiaci:

1.kategória

2.miesto - Katarína Kubíková

3.miesto: - Benjamín Bednár

2.kategória

1.miesto - Bibiána Zumriková

2.miesto - Michaela Dluhošová

3.miesto - Aneta Dzuríková

3.kategória

1.miesto -  Lukrécia Kandrová

2.miesto - Stanislava Tarajčáková

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Dňa 6.4.2011 sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení v Levoči. Žiaci LDO nám zahrali hru Škola detektívov. Upútala nás najmä svetelnými efektmi.

Marec -mesiac knihy, Roškovce

Marec -mesiac knihy, Roškovce

9.marca 2011 si v Roškovciach deti špeciálnych tried zalistovali v časopisoch a knihách. Pripomenuli si skutočnosť, že MAREC je MESIAC KNIHY. Najprv si rozprávku spolu s pani učiteľkou z knihy prečítali, potom sa o nej porozprávali, pozreli si rozprávku na videu a nakoniec si ju aj nakreslili. Z prác bola nakoniec inštalovaná výstavka.

Karneval, Roškovce

Karneval, Roškovce

Dňa 25.2.2011 sa v Roškovciach uskutočnil karneval pre deti špeciálnych tried. Karnevalové predpoludnie sa nieslo v znamení hier, súťaží, tanca, hudba a spevu. Z ponuky karnevalových masiek bolo ťažké vybrať tú NAJ. Losovala sa aj tombola. Cenám sa deti veľmi potešili.

Valentín, Roškovce

Valentín, Roškovce

Vo „Valentínsky“  pondelok sa deti špeciálnych tried v Roškovciach stretli, aby si pri chutnom čaji a sladkostiach pripomenuli sviatok sv. Valentína. Pri tejto príležitosti si vymenili „Valentínky, ktoré vlastnoručne vyrobili.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok