KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Komu sa nelení tomu sa zelen

Komu sa nelení tomu sa zelen

Naša škola sa zapojila do akcie ministra ŽP a organizácie Greenpeace – Vyčistime si Slovensko. Už pred Veľkou nocou sme zorganizovali brigády a usilovne čistili potok Lodzinu, sadili stromčeky, kvety, zveľaďovali školský dvor a nezabudli sme ani na okolie školy.

 

 

 

 

Matematický klokan

Matematický klokan

Žiaci našej školy sa tento rok zapojili do súťaže Matematický klokan.

Úspešnými riešiteľmi sú: T. Oravec - III.A, L. Dzurňák - III.A, M. Pavlov - III.A, M. Dzurňák - IV.A, T. Filičko - IV.A.

Úspešným riešiteľom blahoželáme.

Vzácna návšteva z Viedne

Vzácna návšteva z Viedne

Na pozvanie pána riaditeľa Mgr. Petra Strážika navštívil 15.4.2011 našu školu najmladší potomok šľachtického rodu Csákyovcov. Pán Stefan Csáky pricestoval z Viedne, kde pôsobí ako profesionálny fotograf. Po prehliadke kaštieľa, s ktorým je spojená história jeho rodiny, sa venoval fotografovaniu. Spolu so žiakmi našej školy sa bude podieľať na vydaní publikácie s názvom Spišský Hrhov očami detí.

http://korzar.sme.sk/c/5855748/potomok-csakyovcov-stefan-navstivil-a-fotil-rodinny-kastiel.html

Prispeli sme!

Prispeli sme!

Po napísaní monitoru žiaci 9.ročníka nezaspali na vavrínoch!  Pustili sa do písania školského časopisu. Ďalšie číslo HITŠKOLÁČIKA vydali v tlačenej forme. Výťažok z predaja časopisu poslali 15.4.2011 na konto neziskovej oraganizácie LIGA PROTI RAKOVINE.

Škola v prírode

Škola v prírode

V dňoch 11.4. - 15.4.2011 sa žiaci II.A, III.A a IV.A zúčastnili pobytu v škole v prírode v Bojniciach. Navštívili sme ZOO, Bojnický zámok a Hornonitrianskú baňu Cígeľ. Táto návšteva bola pre žiakov najatraktívnejšia. Boli sme pod zemou v hĺbke 250m.

Pobyt prebehol bez problémov. Žiaci boli perfektní a domov sme sa vrátili šťastní a plní zážitkov.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok