KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Preniesť sa do minulosti, vypočuť si povesť o Jánošíkovi, cisárovi Jozefovi či o iných historických postavách sme si mohli 15.12.2011. Zrealizovali sme školské kolo súťaže Šaliansky Maťko, na ktorom prednášalo 16 žiakov 2. až 7.ročníka.

Na 19.ročniku súťaže sa umiestnili žiaci:

I.kategória:

1.miesto - Benjamín Bednár, III.A

2.miesto - Terézia Oravcová, III.A

3.miesto - Tomáš Taratuta, III.A

II. kategória:

1.miesto - Jakub Pollák, V.A

2.miesto - Ambróz Eliáś, V.A

3.miesto - Martin Dzurňák, V.A

III.kategória:

1.miesto - Andrea Dzurillová, VI.A

2.miesto - Lukáš Pastorek, VII.A

p.uč. M.Koščová

Hudba spája

Hudba spája

Názov výchovného koncertu, na ktorom sme sa zúčastnili 8.12.2011 v telocvični ZŠ. Boli sme aktívnymi účastníkmi hudobného predstavenia, na ktorom nám dvaja hudobníci odohrali množstvo známych rockových piesní. Spievali sme, súťažili, počítali napríklad koľko minie fajčiar na nákup cigariet. Výchovný charakter sa koncertu nedal poprieť. Skvelou atmosférou, ktorá vládla počas koncertu aj ďalšieho vyučovania potvrdil, že hudba spája.

M. Soľanová, IX.A

Mikuláš 2011

Mikuláš 2011

Na 6. december sme sa veľmi tešili. Bol to pre nás deviatakov dôležitý deň. V tento deň sa oslavoval Mikuláš a my sme si pripravili pre našu školu kratší program. Príprava nám trvala asi dva týždne. Hlavným cieľom tohto programu bolo zabaviť ľudí, čo si myslím, že sa podarilo. Na začiatku sme spoločne v prvej scénke privolali Mikuláša. Ďalej nám s tancami vystúpili žiačky z V.A a VII.A. Peknú scénku nám predviedli aj deti z ŠKD. Pripravili si pre deti aj súťaže, ktoré sa veľmi páčili. Po skončení sme boli všetci spokojní, že sme to zvládli.

M.Soľanová, IX.A

Foto viď fotogaléria

Vianočné dielne

Vianočné dielne

Naši žiaci aj v tomto školskom roku pripravujú na vyučovacích hodinách ako aj v rámci krúžkovej činnosti vianočné darčeky a výrobky, ktorými sa budú prezentovať na Vianočných trhoch v Levoči a v Spišskom Hrhove.

Pozývame rodičov ako aj širokú verejnosť pokochať sa výrobkami z dielne našich majstrov a podporiť ich.

Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu srdečne ďakujeme.

Foto viď fotogaléria

My a balet

My a balet

Niekoľko poučných viet o balete v rozhlasovom okienku. Nezabudnúť na pekné či až sviatočné oblečenie a ide sa! Kam? Predsa na baletnú rozprávku LUSKÁČIK, jedno z najslávnejších baletných predstavení vôbec. Keďže ide o jedno z mála baletov napísaných pre deti, nenechali sme si túto príležitosť újsť!

Dňa 5.12.2011, teda deň pred Mikulášom, sme si navodili príjemnú predvianočnú atmosféru a navštívili sme Štátne divadlo v Košiciach. Spoločne s Klárou a Luskáčikom sme sa teda mohli čosi dozvedieť o balete, nádhernej hudbe P.I.Čajkovského či o divadle ako takom. Veľkolepé scény ako zo zimnej rozprávky, kostýmy či tancom vyrozprávaný príbeh lásky v nás zanechali neopakovateľné pocity, vďaka ktorým si určite nájdeme cestu do divadla aj nabudúce.

p.uč.M.Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok