KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Dni škriatkov v múzeu

Dni škriatkov v múzeu

Aj takto sa teda učíme v našej škole. Verili by ste, že na svete existujú ľudia, ktorí ešte nevideli škriatkov? My,  žiaci  I.A, II.A a deti z ŠKD, sme sa o tom chceli presvedčiť, a preto sme sa 8.10.2011 s našimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami vybrali do Spišského múzea v Levoči, kde nás táto pekná interaktívna výstava  zaviedla do tajomného sveta trollov,  lesných i banských škriatkov. Dozvedeli sme sa, ako vznikli  i ako žijú svoj každodenný život. Navštívili sme aj radnicu, kde nás očarili krivé zrkadlá a náš krásny výlet plný zážitkov sme ukončili maškrtením v cukrárni.

Mgr. M. Grigerová

Prváci a písmeno A

Prváci a písmeno A

Šlabikár našich  prvákov sa po mesačnom prípravnom období konečne otvoril na písmenku A. Keďže naši prváci sú veľmi  šikovné a zvedavé deti, to „áčko“ si poriadne preskúmali.

Najprv si ho poskladali z pasteliek,  vymodelovali z plastelíny v rôznych farbách a veľkostiach, neskôr ho hľadali na kockách s písmenkami a z tých kociek potom stavali veže. Aj matematické príklady boli plné písmen A. Deti ich počítali, porovnávali, spájali, farbili... Zaujímavé bolo tiež vyhľadávanie prvého písmena našej abecedy v prvom  časopise Vrabček a ich následné využitie pri telovýchovných cvičeniach. Zvukovú podobu hlásky A si osvojili aj na hudobnej výchove spevom .

Pri všetkých aktivitách boli prváci veľmi šikovní a takéto zážitkové vyučovanie sa im páčilo. Fotografie vám povedia viac.

tr.uč. Mgr. Martina Grigerová

Prof. Dr. Moritz Csáky, univerzitný profesor, poskytol našej škole rozhovor, ktorý pripravil riaditeľ školy, Mgr. Peter Strážik. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate viac...

Prof. Dr. Moritz Csáky, univerzitný profesor, poskytol našej škole rozhovor, ktorý pripravil riaditeľ školy, Mgr. Peter Strážik. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate viac...

http://www.skolahrhov.sk/sk/projekty/ - 09.10.2011 - Interview - prof. Csáky

Tekviciáda - 5.10.2011

Tekviciáda - 5.10.2011

Aj v tomto školskom roku žiaci našej školy preukázali zručnosť, fantáziu pri vyrezávaní tekvíc, ktoré si dopestovali na školskom políčku. Úroda bola bohatá, radosť o to väčšia.

http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/35/

Oddych od školských lavíc

Oddych od školských lavíc

Dňa 22.9.2011 nás svojimi akrobatickými kúskami, kúzlami so šatkou, kartami či inými trikmi prišla rozosmiať dvojica kúzelníkov z cirkusového varieté Samba. Niektorí žiaci sa do programu zapojili, iní sa počas celého vystúpenia snažili prísť na koreň nejakému kúzlu.

Upútať pozornosť detí je náročné, no kúzelníkom sa to podarilo!

http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/34/


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok