KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Floorbal

Floorbal

Utorok 8.11.2011 bol úspešný pre reprezentantov našej školy vo floorbale. Pri účasti 8 škol z Levočského okresu sme sa nestratili. Základnú skupinu presvedčivo vyhrali  5:0 a  postúpili do finále. Tam tesne prehrali 2:1. Školu reprezentovali Dominik Kuchčák, Marek Filičko, Matúš Eliaš, Róbert Tarajčák, Patrik Šarišský, Jakub Orlovský, Adam Hamburgbadžo a Tomáš Kurila.

p.uč. P. Bašta

Medzinárodný deň knižníc

Medzinárodný deň knižníc

Práci s encyklopédiami, slovníkmi, vymýšľaním nonsensu či oprave chybných textov sme sa venovali 26.10.2011 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Žiaci v sebe nezapreli súťaživosť, chuť vyhrať, núdza nebola o vtipné situácie. Po vyhodnotení súťaže sme si mohli prehliadnuť výstavu so záložkami do kníh. Vyrobili ich žiaci všetkých tried na hodinách výtvarnej výchovy.

p. uč. M. Koščová

Návšteva divadla

Návšteva divadla

Zabudla som. Názov divadelného predstavenia, na ktorom sa žiaci našej školy zúčastnili 25.10.2011. Divadelný súbor z Brezna nám svojím vystúpením priblížil, aké sú niekedy medziľudské vzťahy komplikované. Keďže ústrednou postavou bola staršia pani, o ktorú sa starali jej príbuzní, žiaci si mohli uvedomiť význam pripomenutia si úcty k starším.

Hre nechýbal humor, z divadla sme odchádzali príjemne naladení.

p.uč. M. Koščová

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy

Zdravá výživa – liek na všetko.V tomto duchu sa v dňoch 17.10 – 21.10.2011 v našej škole intenzívnejšie poobhliadneme za naším zdravím. Pripomenieme si tým 16. október - Svetový deň výživy.

 

Cieľom je oboznámiť žiakov nielen so spôsobom zdravého stravovania, ale i jeho vplyvu na naše zdravie. Konzumácia ovocia a zeleniny zlepšuje kondíciu, posilňuje náš imunitný systém a je prvotriednym zdrojom prírodnej energie.                              

 

S týmto týždňom budú spojené rôznorodé aktivity:

17.10.2011 - Deň jabĺk

18.10.2011 - Projektové vyučovanie

19.10.2011 - Posedenie pri čaji

20.10.2011 - Deň bež sladkostí - Zeleninová desiata

21.10.2011 - Ukáž, čo si doma dopestoval

V zdravom tele, zdravý duch

V zdravom tele, zdravý duch

Tohto hesla sa v štvrtok 13.10.2011 držali deviataci, keď obdarovali jabĺčkom každého žiaka, zamestnanca školy a nezabudli ani na pani predavačku, ktorú denne navštevujú. Každému nezabudli pripomenúť, aké dôležité je ovocie a zelenina pre naše zdravie. Tak ak chcete byť zdravý, skutočne stačí máličko, zjesť denne jedno jabĺčko. 

p.uč. M.Bednáriková a žiaci IX.A 


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok