KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Mikuláš 2011

Mikuláš 2011

Na 6. december sme sa veľmi tešili. Bol to pre nás deviatakov dôležitý deň. V tento deň sa oslavoval Mikuláš a my sme si pripravili pre našu školu kratší program. Príprava nám trvala asi dva týždne. Hlavným cieľom tohto programu bolo zabaviť ľudí, čo si myslím, že sa podarilo. Na začiatku sme spoločne v prvej scénke privolali Mikuláša. Ďalej nám s tancami vystúpili žiačky z V.A a VII.A. Peknú scénku nám predviedli aj deti z ŠKD. Pripravili si pre deti aj súťaže, ktoré sa veľmi páčili. Po skončení sme boli všetci spokojní, že sme to zvládli.

M.Soľanová, IX.A

Foto viď fotogaléria

Vianočné dielne

Vianočné dielne

Naši žiaci aj v tomto školskom roku pripravujú na vyučovacích hodinách ako aj v rámci krúžkovej činnosti vianočné darčeky a výrobky, ktorými sa budú prezentovať na Vianočných trhoch v Levoči a v Spišskom Hrhove.

Pozývame rodičov ako aj širokú verejnosť pokochať sa výrobkami z dielne našich majstrov a podporiť ich.

Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu srdečne ďakujeme.

Foto viď fotogaléria

My a balet

My a balet

Niekoľko poučných viet o balete v rozhlasovom okienku. Nezabudnúť na pekné či až sviatočné oblečenie a ide sa! Kam? Predsa na baletnú rozprávku LUSKÁČIK, jedno z najslávnejších baletných predstavení vôbec. Keďže ide o jedno z mála baletov napísaných pre deti, nenechali sme si túto príležitosť újsť!

Dňa 5.12.2011, teda deň pred Mikulášom, sme si navodili príjemnú predvianočnú atmosféru a navštívili sme Štátne divadlo v Košiciach. Spoločne s Klárou a Luskáčikom sme sa teda mohli čosi dozvedieť o balete, nádhernej hudbe P.I.Čajkovského či o divadle ako takom. Veľkolepé scény ako zo zimnej rozprávky, kostýmy či tancom vyrozprávaný príbeh lásky v nás zanechali neopakovateľné pocity, vďaka ktorým si určite nájdeme cestu do divadla aj nabudúce.

p.uč.M.Koščová

Literárno-dejepisná exkurzia

Literárno-dejepisná exkurzia

Zradila Levočská biela pani Levoču? Ako vyzerala miestnosť, v ktorej zasadali v minulosti mestskí páni? Na čo slúžil dereš? Na tieto a iné podobné otázky nám odpovedala 22.11.2011 sprievodkyňa na radnici v Levoči. Žiaci si okrem starých historických predmetov mohli obzrieť aj obrazy známeho levočského maliara či zreštaurované sakrálne diela. To, že hrať sa chcú nie iba malí, ale aj tí starší, sme sa presvedčili aj pri ďalšej exkurzii. Navštívili sme Spišské múzeum, kde sa žiaci mohli dosýtosti vyblázniť v tajomnom labyrinte, v ktorom hľadali rozprávkových škriatkov.

p.uč. M. Koščová

Neberte nám princeznú!

Neberte nám princeznú!

Detské kočovné divadlo DRAK nám 15.11.2011 prišlo zahrať muzikál Neberte nám princeznú. Muzikál zaujal pútavým príbehom, tancom i peknými piesňami. Žiaci 1. až 9. ročníka sa nenudili a aj naši budúci školáci, deti z MŠ, odchádzali z predstavenia s úsmevom na tvári.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok