KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Dňa 11.1.2011 sme na škole zorganizovali školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.C. Hronského.

Na 18. ročníku súťaže, ktorá prebiehala v troch kategóriách, sa umiestnili žiaci:

1.kategória: 1.miesto - Benjamín Bednár, 2.miesto - Tomáš Taratuta, 3.miesto - Tomáš Oravec

2. kategória: 1.miesto - Andrea Dzurillová, 2.miesto - Gabriela Zumriková, 3.miesto - Ambróz Eliáš

3. kategória: 1. miesto Lukrécia Kandrová, 3.miesto - Natália Dzurňáková

Blahoželáme

Dajme stromom šancu

Dajme stromom šancu

Technická univerzita vo Zvolene organizuje súťaž, ktorá je zameraná na stromy a zeleň vo vašom okolí.

Zapojme sa!

Bližšie informácie: www.givetreesachance.webnode.sk

Vianočné prianie

Vianočné prianie

Milí kolegovia, žiaci, rodičia, Hrhovčania!

 

     Všetkým Vám zo srdca prajem krásne prežitie vianočných sviatkov, plné rodinnej pohody, lásky a vzájomnej blízkosti. Nech čaro najbližších dní je odmenou za Vašu celoročnú prácu, pomoc a ochotu spolupracovať na zveľaďovaní našej školy.

     V novom roku Vám prajem veľa zdravia, optimizmu a úspechov v rodinnom aj pracovnom prostredí. Želám si, aby bol pre nás všetkých taký úspešný ako práve odchádzajúci rok.

 

 

Mgr. Peter Strážik

riaditeľ školy

Oznam

Oznam

Oznam

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Už len niekoľko dní a sú tu  Vianoce. Všetci sa na nich  veľmi tešíme. Ich čaro si pripomíname peknými nástenkami, výzdobou, no aj nácvikom rôznych scénok, kolied či vianočných básní. Vyvrcholením nášho úsilia bude aj v tomto roku Vianočná akadémia. Zrealizujeme ju v posledný školský deň tohto kalendárneho roka – 22. 12. 2010.        


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok