KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Testovanie 9 – 2012

Testovanie 9 – 2012

  Povinnosťou žiakov 9. ročníka základnej školy je zúčastniť sa Testovania 9 – 2012 (predtým Monitor 9), tj. testovania v dvoch učebných predmetoch. Z učebného predmetu matematika a z učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Obsah testov bude rešpektovať prebrané učivo k termínu testovania, tj. od 5.ročníka až k 1. polroku 9. ročníka základnej školy.

Termín testovania určilo Ministerstvo školstva SR na stredu 14. marca 2012.

Náhradný termín určilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na utorok 27.marca 2012. Riaditelia stredných škôl budú pri prijímacom konaní na stredné školy prihliadať na výsledky testovania a zahrnú ich do kritérií pre prijatie na školu.

Baterky na správnom mieste

Baterky na správnom mieste

Máte doma vybité batérie? Nevyhadzujte ich do odpadkového  koša. Nezaťažujte prírodu jedmi. Prineste ich do našej školy. Malé batérie patria medzi nebezpečný odpad, práve preto sa naša škola zapojila do súťaže „Zbieram baterky“. Cieľom súťaže je upozorniť na zber, separáciu a zhodnotenie prenosných batérií a akumulátorov. Súťaž vyhlásila spoločnosť INSA s.r.o. a MACH Trade s.r.o., ktorá ako prvá na svete zaviedla najvyspelejšiu technológiu triedenia a spracovania prenosných batérií.

Vtáčia prvá pomoc

Vtáčia prvá pomoc

V  tomto mrazivom počasí sme ani v tomto školskom roku nezabudli prikrmovať  vtáčiky, ktoré statočne znášajú dlhodobé mrazy a snehovú pokrývku. Vtáctvu tak pomáhame prežiť náročné obdobie, kedy sa v prírode nachádza málo dostupnej potravy. Odmenou za pomoc nám je  pestrý život a vtáčí ruch v kŕmidlách.

 

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

ZŠ s MŠ Spišský Hrhov v spolupráci s CVČ Spišský Hrhov organizuje v dňoch 20.2. - 24.2. 2012 lyžiarsky výcvik pre žiakov druhého stupňa našej školy v  Lyžiarskom stredisku Poráčska dolina. Výcviku sa zúčastní 20 žiakov pod vedením Mgr. Pavla Baštu a inštruktorov z CVČ Spišský Hrhov.

Foto viď fotogaléria: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/43/

Svet chleba - chlieb vo svete

Svet chleba - chlieb vo svete

Milí žiaci!

Prinášame vám ďalší zaujímavý projekt podporený Centrom pre filantropiu, ktorý spravuje Nadácia Orange, a to s názvom: Svet chleba - chlieb vo svete.
Zámerom projektu je realizácia netradičných pedagogických stratégií  rozvíjajúcich  u žiakov školy vzťah k prírode, remeslám, tradíciám a následne získavanie istých kompetencií k podnikaniu. Spojnicou tém bude chlieb – jeho výroba, tradície, rôzne druhy chleba vo svete, predaj, reklama.../
Témami sa budú žiaci zaoberať  v šiestich blokoch interaktívnymi formami a zážitkovými aktivitami. Formou diskusií, prípadových štúdií budú žiaci s odborníkmi realizovať aktivity na témy príprava podnikateľského plánu, PR, výroba, stavba pece, pečenie, manažment predaja a podobne. V reáli skúsia predávať vlastnoručne upečený chlieb a pečivo s prísadami z vlastnej bylinkovej záhady. V záverečnej fáze projektu bude na školskom dvore postavená malá murovaná pec, v ktorej žiaci upečú vlastný chlieb, pečivo, ale aj pizzu, či koláče.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok