KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Imatrikulácia I.A

Imatrikulácia I.A

Deň 4.12. bol pre žiakov z 1.A výnimočný.V tento deň sa z nich stali “ozajstní” členovia nášho školského kráľovstva.Splnili všetky úlohy,ktoré si pre nich pripravili starší žiaci, zložili slávnostný imatrikulačný sľub, boli pasovaní a v kráľovstve bolo veselo...
Tr.p.uč. Jacková M.

Vianočná guľa

Vianočná guľa

Žiaci našej školy sa mohli zapojiť do krásnej myšlienky vytvoriť vianočnú guľu, ktorú pán prezident Andrej  Kiska daroval pápežovi Františkovi. Chcem poďakovať žiakom, ktorí sa do tejto práci zapojili. Tr. uč. A. Hockicková, B. Kamenická, T. Pastoreková

Spišské Vianoce

Spišské Vianoce

Tak ako každý rok aj tento rok sme navštívili Spišské múzeum v Levoči. Vonku rozvoniavali vanilkové oplátky a my sme vdychovali  vianočnú atmosféru. Program, ktorý sme si pozreli nás príjemne  prekvapil. Tr. uč. A. Hockicková, B. Kamenická, Z. Polláková

Rozlúčka s rokom 2018

Rozlúčka s rokom 2018

Na koniec kalendárneho roka sme sa tešili. Ako každý rok, tak aj teraz sme si pripravili kultúrne pásmo. Tance, scénky, vinše, zhotovovanie rôznych vianočných výrobkov. V škole to vyzeralo ako v úli.  Všetci sme sa usilovne ako včielky pripravovali na podujatie, na ktoré sme pozvali aj svojich blízkych či priateľov. Vďaka húževnatosti a spolupráci  sa nám to podarilo. Po vianočnej akadémii si mohli prítomní zakúpiť niečo pekné, čo vyrobili naši žiaci. Chutná kapustnica iba podčiarkla príjemnú predvianočnú atmosféru, ktorá zavládla u nás v škole.

M. Koščová

Beseda s hasičom

Beseda s hasičom

Na prvouke sme sa učili o práci záchranárov, policajtov a hasičov.

 Aby sme  viac zistili o práci hasičov, pozvali sme k nám do triedy hasiča.

Deti sa dozvedeli množstvo zaujímavých vecí, vyskúšali si hasičskú výstroj. Nakoniec nás naučil viazať uzly, ktoré používajú pri svojej práci.

Druhákom sa beseda veľmi páčila.

Mgr. Leskovská


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok