KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Škola v prírode

Škola v prírode

V dňoch 11.4. - 15.4.2011 sa žiaci II.A, III.A a IV.A zúčastnili pobytu v škole v prírode v Bojniciach. Navštívili sme ZOO, Bojnický zámok a Hornonitrianskú baňu Cígeľ. Táto návšteva bola pre žiakov najatraktívnejšia. Boli sme pod zemou v hĺbke 250m.

Pobyt prebehol bez problémov. Žiaci boli perfektní a domov sme sa vrátili šťastní a plní zážitkov.

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Školské kolo súťaže Slávik Slovenska sme zorganizovali 7.6.2011. Žiaci 1. až 7.ročníka sa prezentovali svojím spevom ľudovej piesne.

Postúpili žiaci:

1.kategória

2.miesto - Katarína Kubíková

3.miesto: - Benjamín Bednár

2.kategória

1.miesto - Bibiána Zumriková

2.miesto - Michaela Dluhošová

3.miesto - Aneta Dzuríková

3.kategória

1.miesto -  Lukrécia Kandrová

2.miesto - Stanislava Tarajčáková

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Dňa 6.4.2011 sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení v Levoči. Žiaci LDO nám zahrali hru Škola detektívov. Upútala nás najmä svetelnými efektmi.

Marec -mesiac knihy, Roškovce

Marec -mesiac knihy, Roškovce

9.marca 2011 si v Roškovciach deti špeciálnych tried zalistovali v časopisoch a knihách. Pripomenuli si skutočnosť, že MAREC je MESIAC KNIHY. Najprv si rozprávku spolu s pani učiteľkou z knihy prečítali, potom sa o nej porozprávali, pozreli si rozprávku na videu a nakoniec si ju aj nakreslili. Z prác bola nakoniec inštalovaná výstavka.

Karneval, Roškovce

Karneval, Roškovce

Dňa 25.2.2011 sa v Roškovciach uskutočnil karneval pre deti špeciálnych tried. Karnevalové predpoludnie sa nieslo v znamení hier, súťaží, tanca, hudba a spevu. Z ponuky karnevalových masiek bolo ťažké vybrať tú NAJ. Losovala sa aj tombola. Cenám sa deti veľmi potešili.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok