KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Pozorovanie a poznávanie vtáctva

Pozorovanie a poznávanie vtáctva

V dňoch 1.-2.5.2010 sme spoznávali život vtáctva v národnom parku Slovenský raj. Krásne prostredie, priaznivé počasie, dobrá nálada, snaha pochopiť život v divokej prírode - týmto všetkým sa dajú charakterizovať tieto dva dni strávené v malebnej prírode Spiša. Projekt rieši environmentálnu výchovu nad rámec vyučovacích osnov. Ide o praktické poznávanie prírodných hodnôt, flóry a fauny, najmä vtáctva.

Výlet na poľské zámky Czorsztyn, Niedzica, Krościenko

Výlet na poľské zámky Czorsztyn, Niedzica, Krościenko

 Niektoré veci sa nedajú dopredu naplánovať. Počasie – dáma s vrtochmi, no v sobotu 24.4. nám bola priaznivo naklonená. Už od rána nás zohrievalo svojimi lúčmi slnko. Vyčarovalo na tvárach  úsmev. Pohoda, dobrá atmosféra, príjemný kolektív ľudí bažiacich po nových vedomostiach, zážitkoch, zábave. Deviataci – najmä Janko1 a Janko 2 sa  ráno dobre vyspali. Celý deň „perlili“ a my sme mali o zábavu postarané. Kožušina na kamennej stene? Aha, práve tu začali zatepľovať! Pozor, horí nám zadok autobusu! Takými a inými podobnými „ hláškami “ nám okoreňovali celý výlet. Ale poďme po poriadku.

 Ráno o 10.hodine sme stretli so žiakmi a učiteľmi z Poronina. Aj Poliaci boli dobre naladení, takže všetko bolo tak, ako má byť. Zámok v Niedzici bol rozprávkový. Zvonku i zvnútra. Všetkých nás nadchýnalo jeho okolie, priehrada pod ním či všadeprítomná čistota a poriadok. Videli sme tam mnoho nádherných vecí. Sprievodcovia nám počas tejto i ďalších obhliadok podali podrobný výklad o kadečom, čo sme tam videli. Vedeli nás upútať. Príbehmi o Jánošíkovi, ktorý bol prikutý k tamojšej skale a potom ušiel cez okno zámockej kaplnky. O žene, čo po hádke s mužom skočila do hlbokej studne a inými príbehmi. Po obhliadke zámku v Niedzici a zámockej vozovne sme zamierili na neďalekú zrúcaninu v Czorsztynie. Čo tam bolo zaujímavé? Všetko. Poliaci majú zmysel pre krásu, históriu a vedia ukázať, akí sú šikovní. Čakal nás posledný výlet. Rozdelili sme sa. Nižšie ročníky sa vybrali na menej  náročnú prechádzku. Tých starších čakala náročnejšia túra na zrúcaniny zámku v Pieninskom národnom parku. Bola to nádherná prechádzka. Nohy nás neboleli, hoci možno aj mali z čoho. Každý bol spokojný.

 Videli a zažili sme veľa. Sú to podujatia, ktoré ľudí spájajú. Pocit, ktorý sme všetci prežívali po obede v reštaurácii bol príjemný. Iskry radosti a vnútornej pohody v očiach všetkých – detí i dospelých.

            Mgr. Marcela Koščová

Foto - http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Slávik Slovenska

Slávik Slovenska

Školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska  sa na našej škole konalo 20.4.2010. Zúčastnili sa ho žiaci 1. - 6. ročníka.

1. kategória:

1.miesto - Klaudia Oravcová, 2.miesto - Michaela Dluhošová, 3.miesto - Timea Bosáková

2. kategória:

1.miesto - Ľudmila Smetanková, 2.miesto - Lukrécia Kandrová, 3.miesto - Bibiana Zumriková

 	Okolie Spišského Hrhova objektívom ekohliadky

Okolie Spišského Hrhova objektívom ekohliadky

http://www.skolahrhov.sk/sk/projekty/

Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského prihraničia - Stará Ľubovňa, Plaveč

Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského prihraničia - Stará Ľubovňa, Plaveč

Dňa 10. 04. 2010 sa žiaci našej školy a partnerskej školy z poľského Poronina zúčastnili spoločného výletu v Starej Ľubovni a v Plavči.

 V Starej Ľubovni sme si prezreli expozíciu Múzea ľudovej architektúry  -Ľubovniansky skanzen,  Ľubovniansky hrad a spoločne s poľskými deťmi sme sa vybrali na prechádzku Lesoparkom, kde sme obdivovali faunu a flóru našej krásnej prírody. Naša prechádzka bola plná vrelých a priateľských poľsko-slovenských rozhovorov.

Ďalšou zaujímavosťou nášho výletu bola zrúcanina hradu na miernom návrší nad obcou Plaveč, na ktorú sme spoločne s poľskými žiakmi vystúpili. No predtým nás  bližšie   so zrúcaninou hradu oboznámila naša žiačka Zuzka Wagnerová.

Naše spoločné slovensko-poľské stretnutie sme ukončili spoločným obedom v Ľubotíne, kde sme naším poľským priateľom odovzdali pamätné listy a malé darčeky.

Cestu domov sme si spríjemnili spevom a humorom.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok