KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Medzinárodná letná škola projektu ON THE WAVE TO KNOWLEDGE

Medzinárodná letná škola projektu ON THE WAVE TO KNOWLEDGE

V dňoch 16.7.-20.7.2012 mimovládna nezisková organizácia SARAHS n.o. v spolupráci so ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove organizovala medzinárodnú letnú školu za účasti partnerov:

ZŠ Moravany /CZ/

Zespól Szkól im. Legionów Polskich w Poroninie: Szkola Podstawowa i Gimnazium (PL)

Mária Klagyivik, Dipl. Ing. (HU).

Hlavnou myšlienkou projektu bolo prebudiť v mladých záujem o prírodu. Prostredníctvom medzinárodnej letnej školy sa žiakom základných škôl krajín V4 pokúsili členovia asociácie SARAHRS n.o. priblížiť a ukázať prírodu a jej zákonitosti netradičnou formou. Účastníci dostali priestor spolupodieľať sa na tvorbe zaujímavej plochy v areáli našej školy, boli oboznámení so zákonitosťami prírody, s faunou a flórou Spiša, krajinou a jej bohatstvom v okolí Spišského Hrhova.

Cieľom projektu bolo zapojiť mladých do ochrany a tvorby životného prostredia človeka, pripraviť ďalšie generácie k uvedomelému záujmu o svoje okolie a jeho kvalitu interaktívnou a multioborovou formou.   

Pozrite, či sa im to podarilo.......

Účastníci medzinárodnej letnej školy: „ĎAKUJEME!!“

Spoznávame liečivú silu prírody

Spoznávame liečivú silu prírody

Letná príroda dáva možnosť neopakovateľného zážitku vôni a farieb, čoho svedkom sme boli  dňa 18.6.2012 na plenéri organizovanom v rámci projektu Bylinková mozaika.

Cieľom  podujatia bola prezentácia vytvoreného bylinkového záhonu( mäty, nechtíka, rumančeka, medovky, dúšky tymiánovej...) spojená so súťažami - poznávanie liečivých bylín, určovanie herbárových položiek , čajov a sušených drog. Pohodovú amosféru umocňovala ochutnávka bylinných čajov. 

Aktivity boli spojené s predajom bylinných vrecúšok, z ktorých finančný zisk bol venovaný Hodine deťom. Ďakujeme!

Celoslovenská súťaž Liečivé rastliny

Celoslovenská súťaž Liečivé rastliny

V dňoch 15. až 17. júna 2012 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny   v prostredí CHKO Dunajské luhy venované  pamiatke   doc. PhMr. Jaroslava Kresánka, Csc. - uznávaného odborníka v oblasti využitia liečivých rastlín.

Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy Mirka Kuchčáková. Obsadila krásne       2. miesto zvládnutím testu z prepísaných rastlín, určovaním živých rastlín a herbárových položiek , ako aj poznávaním jednotlivých druhov čajov z liečivých bylín. Srdečne blahoželáme! Počas súťaže absolvovali účastníci exkurziu do lužných lesov v okolí Gabčíkova s odborným výkladom, spojenú s plavbou na člne po dunajskom ramene. Pri brehu si  púšťali vyrobené malé plte. Horúci letný deň  ukončili návštevou vodného diela Gabčíkovo.

p.uč. D.Hanulová

Škola v prírode

Škola v prírode

V dňoch 4. 6 - 8. 6. 2012 sa 19 žiakov I.A a II.A  triedy našej školy zúčastnilo školy v prírode vo Vyšných Ružbachoch pod pedagogickým dozorom Mgr. M. Grigerovej, Mgr. J. Pavlanskej a Mgr. M. Antolovej. Deti počas pobytu súťažili v skupinách, zbierali akváriové rybičky, viedli  denník  a zhotovovali si vlastnú pohľadnicu. Dopoludnie sme venovali učeniu, popoludnia patrili zaujímavým  výletom a večery patrili zábave. Prezreli sme si sochy z travertínu v prírode, spoznali celé kúpele, kde sa nachádza aj prírodný kráter naplnený minerálnou vodou. Navštívili sme Ľubovniansky hrad i skanzen. Žiaci  nadviazali kamarátske vzťahy, poznávali prírodu, pobytom na čerstvom vzduchu upevňovali svoje zdravie. Svoje schopnosti rozvíjali vo viacerých oblastiach. Deťom sa najviac páčil súťažný kvíz:  ,,Milionár“, tanec Zumba , grilovačka a karneval.  Po príjemne strávenom týždni sme sa plní zážitkov, všetci zdraví a šťastní, vrátili späť domov.
 Mgr. Martina Grigerová

Foto viď fotogaléria http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/52/

Workshop - Bylinková mozaika

Workshop - Bylinková mozaika

Workshop - elektronická podoba Atlasu liečivých rastlín projektu Bylinková mozaika sa konal dňa 31.5.2012. Žiaci odprezentovali elektronickú podobu celého priebehu projektu letnej a zimnej školy a nimi vytvoreného elektornického atlasu za účasti rodičov, dobrovoľníkov, médií, prizvaných odborníkov spolupracujúcich na projekte ako aj širšej verejnosti a pozvaných hostí. Demonštračnou metódou a formou prezentácie pripraveného elektronického materiálu odprezentovali získané poznatky a vedomosti. Zapojili sa všetci účastníci projektu, skupiny žiakov prezentovali priebeh projektu.

Foto viď fotogaléria

http://www.bylinkovamozaika.sk/fotogaleria.html


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok