KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Návšteva Belianskej jaskyne a jaskyne Zlá Diera

Návšteva Belianskej jaskyne a jaskyne Zlá Diera

V sobotu 29.5. 2010 autobus plný detí vyrazil ráno o 7.30 hod. zo Spišského Hrhova v rámci mikroprojektu ,,Spoznávame slovensko-poľské pohraničie.” Nabrali sme kurz Belianske Tatry a už o hodinu sme sa zvítali s našou partnerskou školou z Poľska na parkovisku v Tatranskej Kotline. Po mierne namáhavom výstupe sme sa dostali k vstupu do Belianskej jaskyne. Počas prehliadky nás sprievodcovia oboznámili s vznikom jaskyne. Upútali nás najmä sintrové vodopády, pagodovité stalagmity i viaceré jazierka. Dĺžka prehliadkovej trasy bola vyše jedného kilometra a prehliadka trvala približne 70 minút.
Skoro ráno sme vyrazili zo Spišského Hrhova a šťastne došli do poľského mesta Nový Sacz, kde nás privítali naši poľskí partneri. Spoločne sme si prezreli mesto-námestie, kostol, hradby.
Asi po hodine a pol sme vyrazili na dlhú cestu po zrúcaninách hradov pri Dunajci.
Po krátkej desiate a vyrozprávaní dojmov sme sa presunuli smerom na obec Lipovce. V jej bezprostrednej blízkosti sa nachádza jaskyňa Zlá diera. Táto jaskyňa je výnimočná spôsobom sprístupnenia. Dostali sme na hlavu prilbu a spolu so sprievodcom v asi 20 členných skupinách išli objavovať tajuplné podzemie. Jaskyňa nie je elektricky osvetlená, preto sme si svietili tradičnými jaskyniarskymi karbidkami a vlastnými svetlami. Po zaujímavej 40 minútovej prehliadke sme sa odobrali do Spišského Hrhova, kde nás čakal obed. Pokračovali sme diskotékou v budove školy. Žiaci a učitelia po krátkom občerstvení dostali pamätné listy.
Mgr. Pavel Bašta

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Výlet  na poľské zámky

Výlet na poľské zámky

Dňa 22.5 2010 sme sa zúčastnili výletu do Poľska s názvom "Výlet na poľské zámky".

Skoro ráno sme vyrazili zo Spišského Hrhova a šťastne došli do poľského mesta Nový Sacz, kde nás privítali naši poľskí partneri. Spoločne sme si prezreli mesto-námestie, kostol, hradby.

Asi po hodine a pol sme vyrazili na dlhú cestu po zrúcaninách hradov pri Dunajci.

Najprv sme prešli do Roznowa, kde sme si obzreli zrúcaniny dvoch zámkov. Potom sme navštívili mesto Tropium, kde sme si obzreli kostol a Pustovnicu sv. Svorada.

Asi o hodinu sme dorazili do Melsztyna a vystúpili sme na kopec, kde sa nachádzajú zvyšky zámku. Trochu sme si oddýchli na zelenej lúke a pokračovali sme v ceste do Czchowa, kde sa taktiež nachádzajú ruiny starého hradu. Posledné dva zámky sme si obzreli v dedinke Wytrzyszczka a dedinke Tropsztyn. Na záver našej dlhej a náročnej cesty sme sa navečerali v meste Kroscienko, rozdali sme si pamätné listy, upomienkové predmety a unavení sme sa šťastne vrátili domov.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Náš žiak  v Belehrade.

Náš žiak v Belehrade.

Žiak našej školy Andrej Smetanka zo VI.A triedy sa v dňoch 8. a 9.mája 2010 zúčastnil  kultúrnych slávností Dni Európy v Belehrade, kde spoluúčinkoval na výstúpení so svojim otcom Michalom Smetankom. Obaja tak reprezentovali našu krajinu na medzinárodnom sprievodnom kultúrnom podujatí, ktoré sa koná pri príležitosti stretnutia a prezentácie sa všetkých štátov Európskej únie a pristupujúcich štátov. Na fotke s prvým tajomníkom veľvyslanectva SR v Srbsku Miroslavom Poľaškom.Toto podujatie sa v Belehrade koná každoročne a sme radi, že tohto roku sa ho zúčastnil aj zástupca našej školy.

Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského prihraničia Kežmarok, Spišský Hrhov - 15.5.2010

Prechádzky po kaštieľoch, hradoch a zámkoch slovenského prihraničia Kežmarok, Spišský Hrhov - 15.5.2010

Dňa 15.5. 2010 sa žiaci našej školy spolu s poľskými partnermi z Poronina zúčastnili ďalšej aktivity v rámci projektu ,,Spoznávame slovensko-poľské pohraničie.” Navštívili sme mesto Kežmarok a našu obec Spišský Hrhov.
Zo Spišského Hrhova sme vyrazili ráno. Polhodinová cesta autobusom a sme v cieli v Kežmarku, kde sme sa stretli s našimi poľskými partnermi z Poronina. Postupne sme si prezreli expozície na Kežmarskom zámku, čo trvalo asi hodinu a pol. Potom sme navštívili Múzeum meštianskej kultúry, kde sme videli starožitný nábytok zo 17. a 18. storočia. O pol jednej sme odišli z Kežmarku a okolo 13:15 sme dorazili do Sp. Hrhova, kde sme sa naobedovali a oddýchli si. Potom nasledovala prehliadka pamätihodností Sp. Hrhova - gotický most, kostol a barokový kaštieľ. Výklad nám podali naši žiaci M. Antolová a A. Hamburgová. Na záver sme si rozdali pamätné listy, rozlúčili sa s našimi poľskými partnermi a naše stretnutie sme ukončili.

Foto - http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Mtematický klokan

Mtematický klokan

Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN.

Úspešnými riešiteľmi sú: T. Oravec - II.A, M. Pavlov - II.A, P. Kovalik - II.A, M. Dzurňák - III.A, T. Filičko - III.A, M. Seman - IV.A, J. Ledecký - IX.A, M. Kuchčáková - IX.A, M. Orlovský - IX.A


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok