KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Baterky na správnom mieste

Baterky na správnom mieste

Máte doma vybité batérie? Nevyhadzujte ich do odpadkového  koša. Nezaťažujte prírodu jedmi. Prineste ich do našej školy. Malé batérie patria medzi nebezpečný odpad, práve preto sa naša škola zapojila do súťaže „Zbieram baterky“. Cieľom súťaže je upozorniť na zber, separáciu a zhodnotenie prenosných batérií a akumulátorov. Súťaž vyhlásila spoločnosť INSA s.r.o. a MACH Trade s.r.o., ktorá ako prvá na svete zaviedla najvyspelejšiu technológiu triedenia a spracovania prenosných batérií.

Vtáčia prvá pomoc

Vtáčia prvá pomoc

V  tomto mrazivom počasí sme ani v tomto školskom roku nezabudli prikrmovať  vtáčiky, ktoré statočne znášajú dlhodobé mrazy a snehovú pokrývku. Vtáctvu tak pomáhame prežiť náročné obdobie, kedy sa v prírode nachádza málo dostupnej potravy. Odmenou za pomoc nám je  pestrý život a vtáčí ruch v kŕmidlách.

 

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

ZŠ s MŠ Spišský Hrhov v spolupráci s CVČ Spišský Hrhov organizuje v dňoch 20.2. - 24.2. 2012 lyžiarsky výcvik pre žiakov druhého stupňa našej školy v  Lyžiarskom stredisku Poráčska dolina. Výcviku sa zúčastní 20 žiakov pod vedením Mgr. Pavla Baštu a inštruktorov z CVČ Spišský Hrhov.

Foto viď fotogaléria: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/43/

Svet chleba - chlieb vo svete

Svet chleba - chlieb vo svete

Milí žiaci!

Prinášame vám ďalší zaujímavý projekt podporený Centrom pre filantropiu, ktorý spravuje Nadácia Orange, a to s názvom: Svet chleba - chlieb vo svete.
Zámerom projektu je realizácia netradičných pedagogických stratégií  rozvíjajúcich  u žiakov školy vzťah k prírode, remeslám, tradíciám a následne získavanie istých kompetencií k podnikaniu. Spojnicou tém bude chlieb – jeho výroba, tradície, rôzne druhy chleba vo svete, predaj, reklama.../
Témami sa budú žiaci zaoberať  v šiestich blokoch interaktívnymi formami a zážitkovými aktivitami. Formou diskusií, prípadových štúdií budú žiaci s odborníkmi realizovať aktivity na témy príprava podnikateľského plánu, PR, výroba, stavba pece, pečenie, manažment predaja a podobne. V reáli skúsia predávať vlastnoručne upečený chlieb a pečivo s prísadami z vlastnej bylinkovej záhady. V záverečnej fáze projektu bude na školskom dvore postavená malá murovaná pec, v ktorej žiaci upečú vlastný chlieb, pečivo, ale aj pizzu, či koláče.

Oznamujeme rodičom budúcich škôlkárov

Oznamujeme rodičom budúcich škôlkárov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove oznamuje rodičom budúcich škôlkárov, že zápis detí do MŠ  Spišský Hrhov na šk. rok 2012/2013 sa uskutoční

15.2. – 16.2.2012 o 10.30 hod.

v budove materskej školy v Spišskom Hrhove.

Čo ponúka naša škôlka?

- pestrá denná činnosť podľa ŠKVP Včielky v úli  v súlade s

ISCED 0

- výuka anglického jazyka

- spolupráca s CVČ – možnosť pracovať v záujmových krúžkoch podľa požiadaviek detí a rodičov

- účasť na rôznych kultúrnych akciách a aktivitách

možnosť využitia počítačovej učebne - získavanie základných zručností s PC

- aktivity enviromentálnej výchovy

- organizujeme výlety, branné vychádzky do prírody

- oslavy sviatkov detí, vystúpenia pre rodičov a širšiu verejnosť, karneval, posedenie pri stromčeku, besedy, návštevy knižnice, návštevy a spolupráca so  ZŠ

- dobrá spolupráca so ZŠ, s pedagogicko-psychologickou poradňou,s detským stomatológom a detským pediatrom

- plnekvalifikovaný pedagogický kolektív, ktorý vám zabezpečí aj kvalitnú prípravu detí do ZŠ


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok