KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Výlet na miesta pozdĺž rieky Poprad Červený Kláštor, Strážky, Podolinec - 19.6.2010

Výlet na miesta pozdĺž rieky Poprad Červený Kláštor, Strážky, Podolinec - 19.6.2010

Po stopách minulosti sme sa vybrali i na ďalšom výlete dňa 19. 6. 2010. Navštívili sme kaštieľ i dva kláštory.

Kaštieľ Strážky – to bola naša prvá zastávka. Dozvedeli sme sa tam veľa zaujímavých vecí, napríklad i to, že je to jediné miesto na Slovensku, kde je prezentovaná stála expozícia známeho maliara Ladislava Mednyanszkého.

Ďalšou zastávkou bol Červený kláštor, ležiaci v malebnom vyústení potoka Lipník do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku. Dozvedeli sme sa, že svoje pomenovanie dostal podľa červenej farby striech kláštorných objektov, a že tam žili dve rehole, ktoré patrili k najprísnejším pustovníckym reholiam. Vypočuli sme si zaujímavú povesť o mníchovi Cypriánovi – zberateľovi liečivých rastlín, ktorý sa významne zapísal do našich kultúrnych dejín.

Poslednou zastávkou bol kláštor redemptoristov v Podolinci.
Výlet bol poučný a príjemný zároveň i napriek daždivému počasiu.
http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Dňa 12.06.2010 sme sa zúčastnili výletu do Poľska s názvom ,,Tatry, Dolina Koscieliska, Jaskyňa ,,Mrožna

Dňa 12.06.2010 sme sa zúčastnili výletu do Poľska s názvom ,,Tatry, Dolina Koscieliska, Jaskyňa ,,Mrožna

Zo Spišského Hrhova sme vyrazili ráno, počasie nám veľmi prialo. Aj žiaci boli takto veselo naladení. Cesta do Zakopaného nám skoro ubehla a tam nás už privítali poľskí kolegovia, ktorí sa postarali o naše občerstvenie. Asi po hodine sme vyrazili na turistickú prechádzku – Tatry - Dolina Koscieliska a návšteva jaskyne ,,Mrožna“. Poľský sprievodca nás oboznámil s túrou a zaujímavosťami Tatranského národného parku. Po častých oddychových prestávkach sme dorazili do Jaskyne Mrožna. Prehliadka sa nám páčila a nás aj veľmi schladila. Potom sme ešte museli zdolať cestu naspäť. Žiaci boli perfektní, tí najmladší nám spríjemnili cestu ich úprimnou konverzáciou. Túra dolinou Koscieliskiej trvala päť hodín. Boli sme príjemne prekvapení, hlavne pre horúčavu, ale nedali sme sa zahanbiť. Na záver našej dlhej a náročnej cesty sme sa navečerali v reštaurácii. Poľskí kolegovia nám rozdali pamätné listy a upomienkové predmety. Rozlúčili sme sa a vybrali na cestu domov. Vrátili sme sa šťastní a plní dojmov.
Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

http://www.sphrhov-poronin.sk/fotogaleria.html

Beh Jozefa Plachého

Beh Jozefa Plachého

Naša škola sa zapojila do súťaže ,,Hľadáme nového Jozefa Plachého 2010“  Dievčatá súťažili v behu na 600 m, chlapci v behu na 1000 m. V kategórii tretiakov najlepší čas dosiahol Zdeno Dirda a Michaela Dluhošová. V 4.A si najlepšie počínali René Dirda  a Gabriela Zumriková. Medzi piatačkami vyhrala Inga Dirdová a Jana Urdová.. V tom istom ročníku najlepší zhodný čas dosiahli Tomáš Bosák s Ľubošom Dzurňákom. V šiestej triede vyhrala Lukrécia Kandrová. Víťazmi v siedmej triede sa stali Patrik Bosák s najlepšie zabehnutým celkovým časom 4:27 a Lucia Suchá s časom 3:05, ktorý bol najlepší v kategórii dievčat.  

Mgr. Pavel Bašta

Školský výlet

Školský výlet

 Plavbou na Liptovskej –Mare sme 15.6.2010 začali koncoročný školský výlet.

Naše obavy sa hneď po nástupe na výletnú loď rýchlo rozplynuli. Spočiatku nás síce slnko veľmi nezohrievalo, no nám to neprekážalo. Nálada bola super, priehrada nás ohromila svojou rozlohou. Skanzen Pribylina bol ďalším miestom nášho výletu. V miestnej tvorivej dielni sme vyskúšali, ako sa miesi a pečie vianočka, zhotovovali sme ovečky z papiera. Na záver výletu čerešnička na torte – nákup v obchodnom centre Tesco!                

4.A, 5.A, 6.A, 7.A

foto - viď fotogaléria


Mgr. Marcela Koščová

Matematické súťaže

Matematické súťaže

Počas  celého školského roka 2009/2010 15 žiakov našej školy riešilo úlohy celoslovenskej matematickej súťaže MARS a MAKSÍK. Úspešnými riešiteľmi sú Tomáš Filičko III.A, Gabriela Zumriková IV.A a Miroslava Kuchčáková VII.A. Najlepším riešiteľom blahoželáme.

Mgr. Mária Kuchčáková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok