KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame

na WORKSHOP a PLENÉR, ktorý sa bude konať v rámci projektu Bylinková mozaika.

Miesto konania: ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

Účastníci: trojčlenné družstvo

-          mladšia kategória M (5., 6. a 7.roč.)

-          staršia kategória S (8. a 9.roč.)

Termín:

Workshop 31.5.2012, 10.00 – 12.00 hod.

Plenér 18. 6.2012, 9.00 – 13.00 hod.

Výdavky spojené s cestovným

si hradia účastníci sami.

Svoju účasť potvrďte telefonicky

 alebo e-mailom do 28.5.2012

0915 919337, 0905998774

ondrusovamarta96@gmail.com

Tešíme sa na Vás!


WORKSHOP

Program:

-          prezentácia atlasu liečivých rastlín

-          náučný chodník liečivých rastlín

-          ochutnávka čajov

-          občerstvenie

PLENÉR

Program:

Súťaž:

-          test o liečivých rastlinách

-          poznávanie živých liečivých rastlín

-          určovanie herbárových položiek

http://www.bylinkovamozaika.sk/ atlas liečivých rastlín

-        určovanie čajov a sušených drog (dúška tymiánová, šalvia lekárska, mäta pieporná, medovka lekárska, alchemilka obyčajná, pamajorán obyčajný, žihľava dvojdomá, rebríček obyčajný)

-         naj...bylinné vrecúško – ľubovoľná technika

Občerstvenie

Vyhodnotenie súťaže

MVDr. Daniela Hanulová, koordinátor projektu

 

Matematický klokan

Matematický klokan

Žiaci 1.-9.ročníka sa zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Úspešným riešiteľom P.Dičákovi z I.A a M. Pavlovovi zo IV.A blahoželáme.

p.zást. M. Kuchčáková

Noví členovia Rady školy ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

Noví členovia Rady školy ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

Zástupca zamestnancov MŠ: PaedDr. Petra Fecková
Zástupca ped. zamestnancov ZŠ: Janka Hollová
Zástupcovia rodičov ZŠ: Ing. Vladimír Dzurňák, Bc. Marián Pollák, Soňa Kovalíková

Komu sa nelení tomu sa zelení

Komu sa nelení tomu sa zelení

 Aj v tomto školskom roku sa naša škola  zapojila do akcie  „Vyčistime si Slovensko“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR pri príležitosti dňa Zeme .Akcia je zameraná na zber odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie obyvateľov Slovenska. Už pred Veľkou nocou sme zorganizovali brigády . Čistili potok Lodzinu, sadili stromčeky, kvety, zveľaďovali školský dvor a nezabudli ani na okolie školy.             

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto zmysluplnej akcie.

Foto viď fotogaléria

Malá scénická žatva

Malá scénická žatva

Stalo sa už samozrejmosťou, že sa žiaci 9.ročníka zúčastňujú na scénickej žatve. Nebolo tomu inak ani v tomto školskom roku. Dňa 24.4. sme v mestskom divadle v Levoči mali možnosť  vidieť voľne spracovanú veselohru na motívy poviedky Martina Kukučína Rysavá jalovica. Veľmi zábavná bola aj paródia s názvom Futbalmánia.

p.uč. M.Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok