KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

TEKVICIÁDA

TEKVICIÁDA

Dňa 25.10.2010.o 12.00 hod. sa začalo zábavné popoludnie aranžovania jesenných plodov, na ktoré boli všetci žiaci vítaní. Podmienkou účasti boli vlastné plody a košík plný dobrej nálady. Oku nemohli uniknúť panáčikovia, tekvicové strašidielka, zábavné zvieratká, či jesenné ikebany.

Výsledky:

I.stupeň - 1.miesto - P. Tulejová, S. Hamburgová, D. Pišta /III.-2, 3 /

              2. miesto - L. Holotňáková /I.A/

              3. miesto - D. Štupák /II.A/

II. stupeň - 1. miesto - M. Kuchčáková, L. Suchá /VIII.A/

                2. miesto - P. Kandrová /VIII.A/, L. Kandrová /VII.A/, B. Zumriková /VI.A/, D. Zumrik /VIII.A/

                3. miesto - N. Dzurňáková /VI.A/, J. Urdová /VI.A/, M. Antolová /VI.A/, M. Rímska /IX.A/, M. Seman /V.A/

                              

Svetový deň knižníc

Svetový deň knižníc

Ako si tento deň pripomenúť ak nie v spoločnosti kníh? Inak tomu nebolo ani na našej škole.      

      V dňoch 21. a 22. októbra sme pripravili pre žiakov podujatia, ktorými sme preverovali ich čitateľskú gramotnosť. Pre deti I. stupňa žiaci z Čitateľského krúžku pripravili dramatizáciu rozprávky O hlúpom zajacovi. Po jej predvedení si odpoveďami na otázky z textu mohli deti preskúšať svoje pamäťové schopnosti a na motívy z rozprávky poskladať puzzle.

      Žiaci  II. stupňa sa museli popasovať s náročnejšími úlohami. Rozdelení do družstiev medzi sebou súťažili v piatich disciplínach. Ich úlohou bolo rýchlo sa orientovať v slovníkoch, encyklopédiách, poskladať citát či vymyslieť vtipný nonsens - nezmyselný príbeh na vylosované písmeno. S výsledkami súťaže boli najspokojnejší žiaci zo 7. A, ktorí sa umiestnili na 1. mieste. Ďalšie triedy sa umiestnili následovne: 2. miesto – 8. A, 3. miesto – 5. A. Po uvedenej aktivite Richard Wagner, moderátor podujatia, pozval prítomných na výstavu kníh. Pozostávala z titulov, ktoré nosili deti priebežne od vyhlásenia súťaže o najknihu – najmenšiu, najväčšiu, najhrubšiu, najtenšiu, najobľúbenejšiu, najstaršiu a najkrajšie ilustrovanú.

      Mnohí sme boli prekvapení, aké skvosty ukrývajú naše domáce knižnice!

ZBER PAPIERA - veľká jesenná súťaž pre žiakov a celé triedy

ZBER PAPIERA - veľká jesenná súťaž pre žiakov a celé triedy

Od pondelka 11. 10. 2010 začíname na škole zber papiera, ktorý organizuje firma Brantner Poprad. Žiaci a rodičia, za asistencie Mgr. Márie Antolovej a Mgr. Pavla Baštu, môžu v dohodnutých termínoch určených školou nosiť papier , ktorý bude vyučujúcimi odvážený a zapísaný do zoznamu žiakov. Mimo súťaže vyhlásenej organizátorom, riaditeľstvo školy vyhlasuje vlastnú súťaž pre najšikovnejších jednotlivcov a najlepšiu triedu v zbere papiera o pekné a hodnotné ceny.

Zber papiera potrvá do 12. 11. 2010, následne budú vyhlásené výsledky v kategórii jednotlivcov a tried.

 

Prosíme žiakov a rodičov, aby papier nosili výlučne v dohodnutých termínoch:

UTOROK od 7.00 hod. do 7.30 hod.

STREDA od 16.00 hod. do 16.30 hod.

PIATOK od 7.00 hod. do 7.30 hod.

a tak nenarušili priebeh vyučovania. Tiež je potrebné rešpektovať len povolené typy papiera, a to nasledovné: noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, kancelársky papier, papierový obal, kartón, atď.

            Nepatrí sem: znečistený papier (farbami, potravinami, maltou...), kopírovací papier, faxový papier, celofán, voskovaný papier, hygienické potreby, vata, obaly od sladkostí a slaností, rôzne prímesi z plastov, kovov a pod..


Srbskí Slováci z Padiny navštívili obec a školu v Spišskom Hrhove

Srbskí Slováci z Padiny navštívili obec a školu v Spišskom Hrhove

V dňoch 29. 9. – 1. 10. 2010 navštívili našu školu a starostu obce zástupcovia samosprávy a základnej školy zo srbskej Padiny, blízko Belehradu, aby predstavili svoj zámer pre spoločné partnerstvo na úrovni škôl, športových, jazykových a projektových aktivít. Hostia si prezreli obec, vynovené priestory školy a exteriéru, ktoré sa im veľmi páčili.

            Slovenčina je po srbštine druhým jazykom v Padine, ktorý ovláda každý obyvateľ tejto sedemtisícovej obce v minulosti osídlenej slovenskými vysťahovalcami. Príjemná diskusia, výmena skúsenosti a kontaktov so starostom a hlavne riaditeľom školy boli spestrením života na škole.

Hostia odovzdali zástupcom školy knihu s popisom histórie a súčasnosti Padiny, vlajky obce a prezentačné DVD s prezentáciou kultúrneho života a folklóru tejto malebnej srbskej obce.

Talentovaní žiaci našej školy, Tomáš Wagner, Lukrécia Kandrová, Bibiána Zumriková a Andrea Dzurillová, pripravili pre hostí pekný kultúrny program – hovorené slovo, spev a hru na inštrumentálnom nástroji.

Planetárium

Planetárium

Dňa 2.10.2010 žiaci II.A, III.A a IV.A navštívili Planetárium Prešov. Bol to pre nich príjemný zážitok, kde sa dozvedeli zaujímavosti o vesmíre. Výlet sme ukončili návštevou Tesca.

p. uč. J.Hollová, p. uč. M. Suchá


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok