KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

PREDNES V ANGLICKOM JAZYKU

PREDNES V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 26. novembra 2012 sme v škole zorganizovali školské kolo PREDNESU V ANGLICKOM JAZYKU MLADŠÍCH ŽIAKOV. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho a štvrtého ročníka. 1.miesto obsadil Patrik Tulej (IV.B), 2.miesto Natália Šarišská (III.A) a 3.miesto Šimon Šándor (III.A). Víťazom srdečne blahoželáme. 

p.uč.M.Bednáriková

OZNAM

OZNAM

Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov  Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove, že dňa 26.11.2012 (pondelok) nevstupujú pracovníci ZŠ s MŠ Spišský Hrhov do celoslovenského štrajku zamestnancov školstva. Všetky zložky budú realizovať svoju činnosť v nezmenenom režime.

riaditeľ školy Mgr. Peter Strážik

Otvorená hodina

Otvorená hodina

Dňa 8.11. 2012 žiaci I. A triedy predviedli rodičom, starým rodičom i ostatným spolužiakom v rámci otvorenej hodiny záujmového útvaru Angličtina pre všetkých ako sa hrajú a pracujú na týchto hodinách. Deti sa na tento deň veľmi tešili a s nadšením ukázali svojim blízkym čo všetko už po anglicky vedia. Počiatočné obavy rýchlo opadli a po zaspievaní pesničky prišla očakávaná odmena v podobe pochvaly od najbližších.

p.uč. M. Schneiderová

Foto viď fotogaléria:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/59/

Týždeň zdravej výživy

Týždeň zdravej výživy

16. októbra si  ľudia vo viac ako 150 krajinách na celom svete pripomínajú Svetový deň zdravej výživy (World Day of Healthy Food). Správna výživa ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života.  A tak sme v našej škole tento významný deň nemohli opomenúť. V rámci Týždňa zdravej výživy od 15. do 19.októbra sme sa snažili spoznať čo najviac zdravých potravín. Ochutnať jedlá plné vitamínov.
Tekviciáda

Tekviciáda

Dňa 4.10.2012  0 sa uskutočnila  celoškolská súťaž o najkrajšie zhotovenú alebo aranžovanú tekvicu. Žiaci sa zúčastnili v hojnom počte a  prejavili  úžasnú dávku tvorivosti a kreativity. Ako materiál poslúžili  nadaným umelcom tekvičky rozmanitých tvarov, veľkostí a farieb, ktoré  si deti dopestovali samy na školskom políčku.

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok