KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Komu sa nelení, tomu sa zelení

 

Osláv Dňa Zeme sa už tradične zúčastňujú všetci žiaci našej školy. V tomto školskom roku sme sa sústredili predovšetkým na úpravu nášho okolia. Vybrali sme hrable, fúriky, metly a hurá do práce. Každá trieda mala vymedzený priestor, ktorý potreboval vyčistiť. Práce po zime bolo neúrekom, ale hravo sme to zvládli. Nielen slovami, ale predovšetkým činmi sme teda oslavovali sviatok našej krásnej modrej planéty.

„ Kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dôvod.“ Verte, že aj budúci rok budeme určite chcieť...

p.uč. D.Hanulová

Pozri fotogalériu:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/68/

Súťažili sme...

Súťažili sme...

Preveriť si svoje znalosti z pravidiel športu  mohli žiaci na vedomostnom kvíze, ktorý sa uskutočnil 9.4.2013. Kvíz bol zameraný na základné znalosti, no preveril aj fyzickú zdatnosť žiakov. Bonusové body mohli získať aj knihou o športe, ktorú priniesli na súťaž a prezentovali ju pred ostatnými spolužiakmi.  

Čitateľský maratón

Čitateľský maratón

Dňa 26.3.2013 sa žiaci III.A, IV.A, IV.B - zapojili do čitateľského maratónu. Za päť vyučovacích hodín sme prečítali celú knihu. Žiaci boli usilovní a čítali veľmi pekne. O rok si to zopakujeme.

p.uč. J.Hollová

Veľkonočné sviatky

Veľkonočné sviatky

Prajem Vám krásne prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.
Zo srdca praje Peter Strážik, riaditeľ školy
Deň učiteľov

Deň učiteľov

Vážené kolegyne a kolega, prijmite, prosím, moje poďakovanie za záslužnú a obetavú prácu, za neustálu snahu a ochotu starať sa o mládež a deti našej základnej a materskej školy. Pri príležitosti Dňa učiteľov Vám želám veľa pozitívnej energie, pedagogického optimizmu a nadhľadu, trpezlivosti do ďalšej práce, pracovných a osobných úspechov.

Mgr. Peter Strážik
riaditeľ školy


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok