KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Poučiť aj zasmiať sme sa mohli 26.11.2013 na predstavení drámy Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. Herci zo Spišského divadla nám svojimi výkonmi pripomenuli, aké sú v živote človeka dôležité medziľudské vzťahy. Námet veselohry, spišské nárečie a humor nám boli veľmi blízke, preto sme z divadla odchádzali plní dojmov.

p.uč. M.Koščová

Prvý kurz Záhrada, ktorá učí......

Prvý kurz Záhrada, ktorá učí......

Dňa 18.-20.11.2013 sa trojčlenný tím v zložení učiteľ a dve žiačky Terézia Oravcová a Viktória Tarovská zúčastnili prvého kurzu pod názvom Participatívne plánovanie a dizajn záhrady, ktorá učí. Kurz sa uskutočnil v ekocentre Zaježová a lektormi boli pracovníci CEEV Živica, Chaloupka o.z. a nórska partnerská organizácia FEE Norway. V rámci školenia sme absolvovali bloky: Školská prírodná záhrada, Ako pripraviť plán záhrady, Zelené strechy, Ako sa robia prírodné školské záhrady v Nórsku, Moja vysnívaná školská záhrada, Prečo robia ľudia spoločne záhrady, Otvorená záhrada, Úvod do permakultúry, Tvorba hmyzích hotelov.

Program celého kurzu bol vyvážený a zaujímavý, za čo chceme poďakovať nielen všetkým lektorom, ale hlavne organizátorom.

p. uč. M. Ondrušová

http://www.zivica.sk/1/sk/zahrada-ktora-uci

Projekt Záhrada, ktorá učí

Projekt Záhrada, ktorá učí

Naša škola využila možnosť zúčastniť sa pilotného projektu Záhrada, ktorá učí. Počas jedenapolročného projektu žiaci a učitelia spoločne navrhnú dizajn svojej prírodnej školskej záhrady. Osadia do nej prírodné učebné prvky, ktoré umožnia, aby časť vzdelávania prebiehala vonku. Žiaci tiež budú môcť získať pri prácach v záhrade pestovateľské zručnosti. Do projektu sa zapojili školy z rôznych kútov Slovenska – základné školy z Dolného Kubína, Spišského Hrhova, Kremnice, Žiliny a Pliešoviec, stredné školy z Lučenca a Šiah. Pri navrhovaní záhrady pomôžu školám skúsení odborníci z centra environmentálnej výchovy Živica, z českej organizácie Chaloupky o.p.s. a nórskej partnerskej organizácie FEE Norway. Projekt Záhrada, ktorá učí koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Každá z ôsmich škôl dostane na vybudovanie záhrady 1500 eur i odbornú pomoc pri jej úprave. Potrebné vedomosti a zručnosti získajú učitelia a žiaci zo zapojených škôl na praktických viacdňových kurzoch a počas individuálnych konzultácii. Pre záujemcov z ostatných škôl budú pripravené informačné semináre, metodická príručka, letáky s príkladmi dobrej praxe a interaktívna webová stránka s rozhovormi, cvičeniami a fotografiami,“ Projekt potrvá do decembra 2014.

p.uč.M.Ondrušová

http://www.zivica.sk/1/sk/zahrada-ktora-uci

Plavecký kurz

Plavecký kurz

Žiaci tretieho ročníka našej školy  sa v termíne od 21. do 25.októbra 2013 zúčastnili základného plaveckého výcviku. Pod vedením skúsených plavčíkov sa oboznámili s vodou a bazénom na krytej plavárni v Krompachoch. Plávať sa učili najskôr v hĺbke vody, ktorá im siahala po bradu, neskôr po oči a nakoniec aj sa naučili plávať aj vo vode, kde nedosiahli na dno. Niektorí sa odvážili plávať aj vo vode hlbokej takmer tri metre. Postupne zistili, že sa menia ich pocity, zážitky a osmeľujú sa v pohyboch vo vodnom prostredí. Všetci účastníci zvládli základy plávania, ktoré vykonávali hravou formou, na výbornú. Päť dní ubehli ako voda a žiaci za plavecký výcvik dostali „mokré vysvedčenie,“ ktoré s hrdosťou ukázali doma ako dôkaz, že zvládli základný plavecký kurz.      

Mgr. Pavel Bašta

Stretnutie s hudbou

Stretnutie s hudbou

V podaní detského kočovného divadla Drak sme si mohli 5. 11. 2013 vypočuť slávne piesne od skupiny ABBA. Na predstavení sme sa dozvedeli niečo o histórii tejto legendárnej skupiny a zároveň bolo príjemným spestrením vyučovania.

p.uč. M.Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok