KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Čitateľský maratón

Čitateľský maratón

Dňa 26.3.2013 sa žiaci III.A, IV.A, IV.B - zapojili do čitateľského maratónu. Za päť vyučovacích hodín sme prečítali celú knihu. Žiaci boli usilovní a čítali veľmi pekne. O rok si to zopakujeme.

p.uč. J.Hollová

Veľkonočné sviatky

Veľkonočné sviatky

Prajem Vám krásne prežitie Veľkonočných sviatkov. Nech Váš dom je plný pokoja, stôl hýri hojnosťou a srdcia blízkych sú naplnené láskou a porozumením.
Zo srdca praje Peter Strážik, riaditeľ školy
Deň učiteľov

Deň učiteľov

Vážené kolegyne a kolega, prijmite, prosím, moje poďakovanie za záslužnú a obetavú prácu, za neustálu snahu a ochotu starať sa o mládež a deti našej základnej a materskej školy. Pri príležitosti Dňa učiteľov Vám želám veľa pozitívnej energie, pedagogického optimizmu a nadhľadu, trpezlivosti do ďalšej práce, pracovných a osobných úspechov.

Mgr. Peter Strážik
riaditeľ školy

Deň vody 2013

Deň vody 2013

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“ Leonardo da Vinci

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.) sa žiaci II. stupňa našej  školy zúčastnili súťažno – vedomostného kvízu a prezentácie o vode, ktorú pripravili žiaci 8. ročníka. Prezentácia  bola jedinečnou príležitosťou všetkým pripomenúť mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

p.uč. Ing. V. Wassermannová

Pozri fotogalériu:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/67/

TEST FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

TEST FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

 Peniaze nás obklopujú dennodenne, ale nie vždy vieme ich aj správne použiť. Žiaci 8. a 9. ročníka si overili svoje vedomosti o financiách, o ich investovaní, zarábaní, sporení.
Ich vedomosti boli priemerné ako u väčšiny Slovákov. Viacerí mali problém s pojmami ako kapitál, či disponovanie, no našli sa aj takí, ktorí nepoznali pojem rodinný rozpočet. 

Ich predstava o zarábaní peňazí bola dosť ideálna. Možno až skutočný život ich naučí, ako s peniazmi narábať. 

p.uč.M.Bednáriková

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok