KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Kniha

Kniha

Pri príležitosti mesiaca knihy sa naši štvrtáci rozhodli, že si vytvoria vlastné knižné diela, ktoré si vyberali z rôznych žánrov literatúry. Týmto  výtvorom nechýbali žiadne znaky knihy. Svoje knižné prvotiny obohatili vlastnými ilustráciami a predstavili ich mladším spolužiakom, ktorí si ich mohli prelistovať,  či prečítať. 

Tr.uč. Hockicková
Návšteva predškolákov

Návšteva predškolákov

...dokedy bude nôcka trvať?Pekáreň voňaj,svieť už stánok...(Dana Podracká:Nedočkavý prvák).
Možno aj tieto slová si hovorili prváci v noci 5.marca,keď sa už nevedeli dočkať návštevy predškolákov v našej triede.Prváci svojim kamarátom ukázali, ako sa v škole hráme s čítaním, počítaním a písaním.Predškoláci nám pomohli navariť polievočku a kompót a pozvali nás na návštevu do MŠ.Pozvanie sme prijali a na návštevu sme so sebou “priniesli” aj zhudobnenú rozprávku “Pod hríbom”, v ktorej sa prváci predstavili ako zmoknuté zvieratká. V závere žiaci a budúci žiaci, spoločne v skupinkách tvorili skladaciu knihu - leporelo na tému videnej rozprávky.Ďakujeme za krásne spoločne strávené chvíle.
Tr.uč. Jacková

Svetový deň vody

Svetový deň vody

Slnko, Zem a voda  ovplyvňujú náš život každý deň a preto nezaškodí sa o tom dozvedieť viac. Tieto témy rozoberali žiaci 6. -9. roč. na hodinách fyziky a chémie od 18.3. do 22.3. 2019 v rámci Dňa vody 2019. Žiaci sa dozvedeli, ako meniaca sa klíma vyvoláva nedostatok vody, koľko vody a akú vodu máme k dispozícii pod zemou a presvedčili sa, že voda v potoku sa dá merať aj inak ako nohavicami a ešte čo žije v našich tokoch a prameňoch.  

p.uč. V. Wassermannová

Projektový deň

Projektový deň

V prvý jarný deň žiaci druhého ročníka privítali jar projektovým dňom s názvom VČELA MEDONOSNÁ. O ich  živote im prišiel porozprávať p. riaditeľ Strážik. Žiaci čítali aj počítali ako usilovné včielky. Spoločne sme vytvorili projekt o včele medonosnej.

Mgr. Leskovská

Testovanie 9-2019

Testovanie 9-2019

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím)  sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. apríla 2019 (utorok) v krajských mestách.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok