KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Dopytovo-orientovaný projekt
Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov (dopytovo-orientovaný projekt)

 

 
Kód projektu v ITMS2014+: 312011S121
Prijímateľ: Celkové oprávnené výdavky
Doba realizácie projektu: 02/2019 - 01/2021
Celkové oprávnené výdavky: 177 743,12 €(výška NFP: 168 855,96 €)
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“
www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk
 
Výsledky projektu
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Dňa 17.12.2014 sa na ZŠ v Roškovciah konala vianočná besiedka na ktorej naše deti predviedli kultúrny program  v ktorom nechýbali básničky, pesničky a tanec.
Vianočnú atmosféru, ktorú pripomínal vianočný stromček a horiace sviečky, nám umocnila vôňa čerstvých medovníkov a ihličia.
 
Návšteva prvákov v materskej škole

Návšteva prvákov v materskej škole

Dňa 13.12. 2013 žiaci I.A triedy boli na návšteve v materskej škole. Deťom darovali darčeky, ktoré pre nich sami vyrobili. Spoločne sa zahrali, zaspievali aj zarecitovali.
p.uč. D.Kubovčíková
Vitaj v našom regióne

Vitaj v našom regióne

 Žiaci ôsmeho ročníka sa zapojili do súťaže, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Vytvorili prezentáciu v anglickom jazyku, v ktorej nielen slovom, ale aj fotografiami predstavili svoj región s jeho pamiatkami, tradičným jedlom, či nárečím. 

p.uč.M.Bednáriková
Mikulášske vystúpenie

Mikulášske vystúpenie

Mikuláš. Deň, na ktorý sa tešia všetky deti. V tomto školskom roku k nám prišiel aj s čerstvou nádielkou bielučkého snehu. Žiaci 9. ročníka sa na tento deň dôkladne pripravili. Nacvičili si pre svojich mladších spolužiakov kultúrny program. Mikuláša do telocvične svojím vystúpením privolali deti zo školského klubu. Po nich sa predviedli deviataci v rôznych scénkach, tancoch, súťažiach. Príjemné pocity a úsmevy na tvárach nezahnal ani silný vietor, hoci za oknami telocvične upútaval našu pozornosť rôznymi kúskami.

p.uč. M. Koščová

Foto - http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/73/

viac informací viac informací

Športové súťaže

Športové súťaže

Naša škola sa v prvom štvrťroku zúčastnila viacerých okresných kôl v športových súťažiach. K najlepším umiestneniam patrí 2. miesto v okresnom kole chlapcov vo volejbale. V bedmintone chlapci obsadili taktiež 2. miesto a dievčatá 3. V Školskom pohári vo veľkom futbale chlapci v konkurencii 6 družstiev  obsadili výborné 3. miesto, najlepší strelec bol Tomáš Kuchčák s 3 gólmi. Ešte lepšie sa darilo dievčatám, ktoré sa umiestnili na  2. mieste  v okresnom kole na zmenšenom futbalovom ihrisku.

Mgr. Pavel Bašta


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok