KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Testovanie 5-2013

Testovanie 5-2013

Dňa 13. novembra 2013 (streda) sa uskutočnilo pilotné testovanie žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ. Do testovania bolo prihlásených 2 153 žiakov z 89 ZŠ. Pilotné Testovanie 5, tzv. monitor pre piatakov, overil, čo sa žiaci naučili počas štúdia na prvom stupni základnej školy.

Dr. D.Hanulová

Informatická súťaž IBOBOR

Informatická súťaž IBOBOR

V dňoch 13.-15.11.2013 sa 42 žiakov našej školy zapojilo do internetovej súťaže IBOBOR.Najúspešnejśí boli: L. Holotňáková, IV.A, K.Kubíková, IV.A a E.Galliková, III.A - blahoželáme.

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín. V r. 2012/2013 sa konala v 22 krajinách a zapojilo sa do nej pol milióna žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

Papierový svet

Papierový svet

Dňa 7. novembra sa telocvičňa v našej škole premenila na vzletovo-pristávaciu dráhu. Piloti 5. a 6. ročníka našej školy preukázali svoju tvorivosť a šikovnosť v hode vlastnoručne vyrobeným papierovým lietadielkom. Nebolo to ľahké.

 Traja najlepší stavitelia a zároveň piloti papierových lietadiel boli odmenení.

1.miesto: Denis Pišta, 2.miesto:Jakub Dzurnák, 3.miesto: Rastislav Burkot

Dr.Hanulová

Modrá krajina

Modrá krajina

Na Slovensku boli farbiarske a modrotlačiarske dielne rozšírené najma v oblastiach, kde sa vyrábalo plátno. Prvý záznam o slovenských farbiaroch je z roku 1608. Ide o zápis v cechovej knihe v Levoči o zriadení najstaršieho cechu farbiarov.

22.októbra žiaci 5. a 6. ročníka mali možnosť vstúpiť  v Spišskom múzeu v Levoči do Modrej krajiny. Navštívili svet modrej farby, svet plátna, krásnych vzorov a ľudových tradícií. Naučili sa ako sa vyrábala modrotlač, prečo a pre koho ju vyrábali zručné ruky farbiarov. V rámci tvorivej dielne si mohli aj vyskúšať zafarbiť  plátno s modrotlačovým vzorom.

Dr. Hanulová

Sokoliareň  pod Spišským hradom

Sokoliareň pod Spišským hradom

Dňa 3. októbra 2013 sme navštívili Sokoliareň v Spišskom Podhradí, ktorá je jedinou svojho druhu na východe Slovenska. Deti mali možnosť vidieť množstvo dravcov - jastraby, sokoly, myšiaky, orly, sovy. Dozvedeli sa, že  dravce sú z umelých chovov zo Slovenska i zahraničia, že niektoré sa používajú na lov líšok, srnčej zveri, odkiaľ pochádzajú, čo tvorí ich jedálny lístok.

Ďakujeme p. Kolačkovskému za odborný výklad.

Dr. Hanulová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok