KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Projekt Záhrada, ktorá učí

Projekt Záhrada, ktorá učí

Naša škola využila možnosť zúčastniť sa pilotného projektu Záhrada, ktorá učí. Počas jedenapolročného projektu žiaci a učitelia spoločne navrhnú dizajn svojej prírodnej školskej záhrady. Osadia do nej prírodné učebné prvky, ktoré umožnia, aby časť vzdelávania prebiehala vonku. Žiaci tiež budú môcť získať pri prácach v záhrade pestovateľské zručnosti. Do projektu sa zapojili školy z rôznych kútov Slovenska – základné školy z Dolného Kubína, Spišského Hrhova, Kremnice, Žiliny a Pliešoviec, stredné školy z Lučenca a Šiah. Pri navrhovaní záhrady pomôžu školám skúsení odborníci z centra environmentálnej výchovy Živica, z českej organizácie Chaloupky o.p.s. a nórskej partnerskej organizácie FEE Norway. Projekt Záhrada, ktorá učí koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Každá z ôsmich škôl dostane na vybudovanie záhrady 1500 eur i odbornú pomoc pri jej úprave. Potrebné vedomosti a zručnosti získajú učitelia a žiaci zo zapojených škôl na praktických viacdňových kurzoch a počas individuálnych konzultácii. Pre záujemcov z ostatných škôl budú pripravené informačné semináre, metodická príručka, letáky s príkladmi dobrej praxe a interaktívna webová stránka s rozhovormi, cvičeniami a fotografiami,“ Projekt potrvá do decembra 2014.

p.uč.M.Ondrušová

http://www.zivica.sk/1/sk/zahrada-ktora-uci

Plavecký kurz

Plavecký kurz

Žiaci tretieho ročníka našej školy  sa v termíne od 21. do 25.októbra 2013 zúčastnili základného plaveckého výcviku. Pod vedením skúsených plavčíkov sa oboznámili s vodou a bazénom na krytej plavárni v Krompachoch. Plávať sa učili najskôr v hĺbke vody, ktorá im siahala po bradu, neskôr po oči a nakoniec aj sa naučili plávať aj vo vode, kde nedosiahli na dno. Niektorí sa odvážili plávať aj vo vode hlbokej takmer tri metre. Postupne zistili, že sa menia ich pocity, zážitky a osmeľujú sa v pohyboch vo vodnom prostredí. Všetci účastníci zvládli základy plávania, ktoré vykonávali hravou formou, na výbornú. Päť dní ubehli ako voda a žiaci za plavecký výcvik dostali „mokré vysvedčenie,“ ktoré s hrdosťou ukázali doma ako dôkaz, že zvládli základný plavecký kurz.      

Mgr. Pavel Bašta

Stretnutie s hudbou

Stretnutie s hudbou

V podaní detského kočovného divadla Drak sme si mohli 5. 11. 2013 vypočuť slávne piesne od skupiny ABBA. Na predstavení sme sa dozvedeli niečo o histórii tejto legendárnej skupiny a zároveň bolo príjemným spestrením vyučovania.

p.uč. M.Koščová

Môj literárny hrdina

Môj literárny hrdina

Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme sa zapojili aj do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája školy: Namaľuj mi svojho obľúbeného literárneho hrdinu, ktorého cieľom je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré mohli žiaci vyrobiť ľubovoľnou technikou.

p.uč. M.Antolová, p.uč. M.Koščová

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc

Deň, na ktorý na našej škole nezabúdame a pripomíname si ho už tradične - čítaním, prácou s knižnými publikáciami. Naše „pracovníčky knižnice“ sú mladším spolužiakom ochotné vždy poradiť, pripraviť si pre ne rôzne zábavné súťaže. Povedz mi, čo čítaš a ja...Dopĺňaním, tohto a ďalších podobných citátov si tento deň pripomenuli aj žiaci II. stupňa. Školské  kolo čitateľskej súťaže bolo zamerané na vyhľadávanie pojmov v encyklopédiách, na orientáciu v slovníkoch. Svoju pozornosť či fantáziu mohli žiaci uplatniť pri riešení rôznych tvorivých úloh zameraných na čítanie s porozumením.

p.uč. M.Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok