KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Tekviciáda

Tekviciáda

Dňa 4.10.2012  0 sa uskutočnila  celoškolská súťaž o najkrajšie zhotovenú alebo aranžovanú tekvicu. Žiaci sa zúčastnili v hojnom počte a  prejavili  úžasnú dávku tvorivosti a kreativity. Ako materiál poslúžili  nadaným umelcom tekvičky rozmanitých tvarov, veľkostí a farieb, ktoré  si deti dopestovali samy na školskom políčku.
Dozvedeli sme sa...

Dozvedeli sme sa...

Ako sa v minulosti dobývali hrady? Na túto otázku nám odpovedali na podujatí, ktorého sme sa zúčastnili 25.10.2012 v Spišskom múzeu v Levoči. Odborník na túto tému nám na makete Spišského hradu podrobne opísal  jeho časti ako aj to, akú funkciu plnili napr. hradby, hradná priekopa či strážne veže. Žiaci si s veľkým záujmom prezerali rôzne zbrane, ktoré slúžili na obranu hradu. Staré vojenské brnenie si mohli niektorí aj vyskúšať. Prednáška aj  táto činnosť sa žiakom veľmi páčila a už sa tešia na ďalšie podobné podujatie.

p.uč.M.Koščová a p.uč. I.Kuperová

Foto viď fotogaléria:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/58/

Deň jabĺk

Deň jabĺk

Dňa 25. 10. 2012 sme sa v našej škole venovali jablku. Krátkym rozhlasovým vysielaním sme žiakom pripomenuli, aký význam má jablko pre ľudský organizmus. Riešili sme jablkové príklady, slovné úlohy a učili jabĺčkovú slovenčinu. Nezaháľali ani žiaci ŠKD a urobili niečo dobré pre svoje zdravie  - behali, spievali, súťažili a samozrejme aj ochutnali dobré šťavnaté jablká. 

Foto viď fotogaléria:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/57/

Výchovný koncert

Výchovný koncert

Dňa 18.10.2012 nám posledné vyučovacie hodiny spestrili profesionálni hudobníci. Pripravili si pre nás multimediálny protidrogovo-motivačný  program Vzdušné zámky. Téma prečo nefajčiť, neužívať omamné látky či alkohol bola pútavo žiakom podaná slovne, no aj rockovými piesňami a zaujímavou tematickou videoprojekciou. Žiakov program zaujal a hudobníkov na konci programu odmenili búrlivým potleskom.      

p.uč. M. Koščová

Po pamiatkach Spiša

Po pamiatkach Spiša

Spojiť príjemné s užitočným sme mohli 27.9.2012 v rámci literárno-dejepisnej exkurzie. Navštívili sme mestskú pamiatkovú rezerváciu Spišskú Kapitulu. Pani sprievodkyňa nám podala odborný výklad o Katedrále sv. Martina. Umožnila nám nahliadnuť do knižnice plnej starých historických kníh. Určite nezabudneme ani na obhliadku podzemia pod katedrálou. Náš výlet po pamiatkach Spiša sme ukončili prechádzkou v meste Spišské Podhradie.

p.uč. M. Koščová, p.uč. I. Kuperová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok