KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vitaj v našom regióne

Vitaj v našom regióne

 Žiaci ôsmeho ročníka sa zapojili do súťaže, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Vytvorili prezentáciu v anglickom jazyku, v ktorej nielen slovom, ale aj fotografiami predstavili svoj región s jeho pamiatkami, tradičným jedlom, či nárečím. 

p.uč.M.Bednáriková
Mikulášske vystúpenie

Mikulášske vystúpenie

Mikuláš. Deň, na ktorý sa tešia všetky deti. V tomto školskom roku k nám prišiel aj s čerstvou nádielkou bielučkého snehu. Žiaci 9. ročníka sa na tento deň dôkladne pripravili. Nacvičili si pre svojich mladších spolužiakov kultúrny program. Mikuláša do telocvične svojím vystúpením privolali deti zo školského klubu. Po nich sa predviedli deviataci v rôznych scénkach, tancoch, súťažiach. Príjemné pocity a úsmevy na tvárach nezahnal ani silný vietor, hoci za oknami telocvične upútaval našu pozornosť rôznymi kúskami.

p.uč. M. Koščová

Foto - http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/73/

viac informací viac informací

Športové súťaže

Športové súťaže

Naša škola sa v prvom štvrťroku zúčastnila viacerých okresných kôl v športových súťažiach. K najlepším umiestneniam patrí 2. miesto v okresnom kole chlapcov vo volejbale. V bedmintone chlapci obsadili taktiež 2. miesto a dievčatá 3. V Školskom pohári vo veľkom futbale chlapci v konkurencii 6 družstiev  obsadili výborné 3. miesto, najlepší strelec bol Tomáš Kuchčák s 3 gólmi. Ešte lepšie sa darilo dievčatám, ktoré sa umiestnili na  2. mieste  v okresnom kole na zmenšenom futbalovom ihrisku.

Mgr. Pavel Bašta

Divadelné predstavenie

Divadelné predstavenie

Poučiť aj zasmiať sme sa mohli 26.11.2013 na predstavení drámy Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon. Herci zo Spišského divadla nám svojimi výkonmi pripomenuli, aké sú v živote človeka dôležité medziľudské vzťahy. Námet veselohry, spišské nárečie a humor nám boli veľmi blízke, preto sme z divadla odchádzali plní dojmov.

p.uč. M.Koščová

Prvý kurz Záhrada, ktorá učí......

Prvý kurz Záhrada, ktorá učí......

Dňa 18.-20.11.2013 sa trojčlenný tím v zložení učiteľ a dve žiačky Terézia Oravcová a Viktória Tarovská zúčastnili prvého kurzu pod názvom Participatívne plánovanie a dizajn záhrady, ktorá učí. Kurz sa uskutočnil v ekocentre Zaježová a lektormi boli pracovníci CEEV Živica, Chaloupka o.z. a nórska partnerská organizácia FEE Norway. V rámci školenia sme absolvovali bloky: Školská prírodná záhrada, Ako pripraviť plán záhrady, Zelené strechy, Ako sa robia prírodné školské záhrady v Nórsku, Moja vysnívaná školská záhrada, Prečo robia ľudia spoločne záhrady, Otvorená záhrada, Úvod do permakultúry, Tvorba hmyzích hotelov.

Program celého kurzu bol vyvážený a zaujímavý, za čo chceme poďakovať nielen všetkým lektorom, ale hlavne organizátorom.

p. uč. M. Ondrušová

http://www.zivica.sk/1/sk/zahrada-ktora-uci


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok