KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Pred Vianocami sme si posledný deň v škole spríjemnili vyrábaním vianočných ozdôb a kultúrnym programom.  Žiaci svoje herecké či tanečné schopnosti ukázali v rôznych scénkach, tancoch, zaspievali vianočné piesne. Po úspešnom ukončení programu sa všetci rozbehli domov  užiť si príjemné dni prázdnin.

p.uč. M.Koščová    

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Povesti slovenských autorov sme si mohli vypočuť  na školskom kole súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 15.12.2013. Svoje recitačné schopnosti nám predviedli žiaci 2. až 7.ročníka. Umiestnili sa žiaci: I. kategória: 1.miesto: Ema Galiková, 3. miesto: Timea Dzurňáková, Sára Richtarčíková

II. kategória: 1. miesto: Terézia Oravcová, 2. miesto: Benjamín Bednár, 3. miesto: Laura Holotňáková, Nikola Ďurikovičová

III. kategória: 1. miesto: Dávid Dzurilla, 2. miesto: Matúš Jánošik, 3. miesto: Radka Kuchčáková

p.uč. M.Koščová

Vianoce na Spiši

Vianoce na Spiši

Koniec roka tradične patrí oslave Vianoc. Žiaci 5. a 6. ročníka mali možnosť nahliadnuť do adventných a vianočných tradícii na Spiši v Spišskom múzeu v Levoči dňa 20. 12. 2013. Zúčastnili sa výstavy Spišské Vianoce, ktorej cieľom bolo oboznámiť účastníkov s pôvodom slova Vianoce, pojmom Advent, Štedrý večer, vianočný stromček a taktiež rôznymi vianočnými zvykmi na Spiši. Lektorky ich previedli obdobím Stridžích dní, ktoré trvajú od Kataríny do Troch kráľov, zvykmi, ktoré mali zabezpečiť zdravie, bohatú úrodu. Spoznali zvyky ako liatie olova na Ondreja, svätobarborský čerešňový prútik, štedrosť sv. Mikuláša, vymetanie kútov na Luciu, mágiu štedrovečerného stola i trojkráľové vinše. Na záver neodolali a ochutnali domáce vianočné oblátky, karamelové lízanky ba i punč.

p.uč. D.Hanulová

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka

Dňa 17.12.2014 sa na ZŠ v Roškovciah konala vianočná besiedka na ktorej naše deti predviedli kultúrny program  v ktorom nechýbali básničky, pesničky a tanec.
Vianočnú atmosféru, ktorú pripomínal vianočný stromček a horiace sviečky, nám umocnila vôňa čerstvých medovníkov a ihličia.
 
Návšteva prvákov v materskej škole

Návšteva prvákov v materskej škole

Dňa 13.12. 2013 žiaci I.A triedy boli na návšteve v materskej škole. Deťom darovali darčeky, ktoré pre nich sami vyrobili. Spoločne sa zahrali, zaspievali aj zarecitovali.
p.uč. D.Kubovčíková

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok