KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Workshop vizuálnych interpretácií 03

Workshop vizuálnych interpretácií 03

Dňa  4. 10. 2018  sme opäť nahliadli do čarovného priestoru interaktívnej kultúry EQO v Spišskom Hrhove a vypočuli si zaujímavý výklad kurátora a kustóda galérie Adama Macka. Nemenej zaujímavé boli aj interpretácie žiakov 6.B a 8.A triedy, ktorí nové poznatky hneď premietli do prezentovania svojho videnia umenia i sveta ako takého. Jedna z tém: kybernetický svet a jeho vplyv na mladých ľudí. Názov výstavy: Workshop vizuálnych interpretácií 03.

p.uč.S.Lesňáková, M. Koščová

Modrá krajina – modrotlač v Spišskom múzeu v Spišskom Podhradí

Modrá krajina – modrotlač v Spišskom múzeu v Spišskom Podhradí

Dňa 22.10.2018 sa skupina žiakov našej školy zúčastnila nádherného interaktívneho a kreatívneho programu spojeného s prehliadkou výstavy – MODROTLAČ . Žiaci mali možnosť nahliadnuť do sveta starého farbiarskeho remesla. Najprv ich animátorky prostredníctvom videosekvencie zasvätili do termínov, ako sú kypy, pap, indigo, či oxidácia. Potom si žiaci prezreli  niekoľko vzácnych pôvodných foriem vyrezávaných z dreva, či vybíjaných klincami, kroje, šatky, zástery, kidle a mnohé iné. Nakoniec bolo najväčším lákadlom to, že deti si samé prostredníctvom techniky modrotlače  vyrábali malé obrusy, ktoré si vzali domov.

p.riad. P.Strážik

Školská hokejbalová liga

Školská hokejbalová liga

Školskú hokejbalovú ligu  v okrese Levoča sme otvorili turnajom žiakov 1. stupňa na multifunkčnom ihrisku v Dravciach. Naši žiaci si v každom zápase pripisali výhru a záslužene obsadili 1. miesto.

p.uč. Pavel Bašta

 Neandertálec a travertíny v Gánovciach

Neandertálec a travertíny v Gánovciach

Dňa 12.10.2018, žiaci druhého stupňa mali možnosť spoznať európsky významné nálezisko odliatku lebky neandertálskeho človeka. V okolitej prírode videli aj proces tvorby travertínov, pookriali pri “Podtatranskom mori”, osviežili sa minerálnym prameňom a tí odvážnejší ochutnali tzv. “gánovskú bublaninu”. Pozri prílohu

p.uč. Š.Pastoreková

Deň jablka

Deň jablka

Kyslé, sladké, voňavé, zelené, červené, šťavnaté. Jablko je jedno z najzdravších druhov ovocia a každý jeho šťavnatý kúsok zásobuje telo energiou. Aj tento rok sme si pripomenuli Deň jablka, tiež známy ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Podujatie sme odštartovali  jabĺčkovým  behom. Odmenou bola guľatá medaila a sladké jabĺčko. Žiaci sa zapojili do výroby plagátu a spolu sme vytvorili maxi jablko.

tr. uč. Hockicková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok