KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Sokoliareň  pod Spišským hradom

Sokoliareň pod Spišským hradom

Dňa 3. októbra 2013 sme navštívili Sokoliareň v Spišskom Podhradí, ktorá je jedinou svojho druhu na východe Slovenska. Deti mali možnosť vidieť množstvo dravcov - jastraby, sokoly, myšiaky, orly, sovy. Dozvedeli sa, že  dravce sú z umelých chovov zo Slovenska i zahraničia, že niektoré sa používajú na lov líšok, srnčej zveri, odkiaľ pochádzajú, čo tvorí ich jedálny lístok.

Ďakujeme p. Kolačkovskému za odborný výklad.

Dr. Hanulová

PILOTNÉ TESTOVANIE T5 – 2013

PILOTNÉ TESTOVANIE T5 – 2013

Na vybraných základných školách, medzi ktoré patrí aj naša, bude dňa 13. novembra 2013 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov a organizačného zabezpečenia Testovania 5.

Piataci budú písať testy z matematiky a slovenského jazyka.

Výsledky Testovania 5 budú známe v decembri 2013.

Testovanie piatakov nám prinesie informáciu o vedomostiach a kompetenciách žiakov získaných na prvom stupni vzdelávania.

Držíme im palce.

Vých. poradca: Dr. Hanulová

 

Tekviciáda 2013

Tekviciáda 2013

Na kreatívnom popoludní, dňa 17.10.2013 prejavili žiaci I. a II. stupňa našej školy svoj talent, zručnosť a fantáziu pri vyrezávaní a aranžovaní tekvíc. Žiaci sa zúčastnili v hojnom počte a  prejavili  úžasnú dávku tvorivosti a kreativity. Ako materiál poslúžili nadaným umelcom tekvičky rozmanitých tvarov, veľkostí a farieb, ktoré  si deti dopestovali sami doma ako aj na školskom políčku.

P.uč. M. Ondrušová

Pozri foto:
http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/71/

Noc výskumníka

Noc výskumníka

 Pozri fotogalériu: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/70/

Hurá škola...

Hurá škola...

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 sa bude konať dňa 2. septembra 2013 o 8:00 hod. v priestoroch budovy II. stupňa. Tešíme sa na všetkých žiakov, zvlášť na prvákov, ktorí sa zúčastnia svojho prvého dňa v škole za doprovodu rodičov. V novom školskom roku sme pre všetkých našich žiakov pripravili novú učebňu informatiky, modernú náučnú plochu na školskom dvore a zapojenie všetkých tried do vzdelávacích projektov. Tešíme sa na vás! Riaditeľ školy Mgr. Peter Strážik a pedagógovia

viac informací viac informací


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok