KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Hviezdoslavov Kubín školské kolo

Dňa 23. 02.2011 sme zorganizovali školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Recitátori nás upútali svojimi zaujímavými prednesmi. Boli rozdelení do troch kategórií.

POÉZIA

I. kategória:

1. miesto - Terézia Oravcová, II.A

2. miesto - Benjamín Bednár, II.A

3. miesto -  Jakub Dzurňák, II.A

II. kategória:

1. miesto - Matej Seman, V.A

2. miesto - Andrea Dzurillová, V.A

3. miesto -  Lukáš Pastorek, V.A

III. kategória

1. miesto - Peter Matvej, VIII.A

2. miesto - Mária Rímska, IX.A

PRÓZA

II. kategória:

1. miesto - Lukrécia Kandrová, VII.A

2. miesto - Jana Urdová, VI.A

3. miesto - Aneta Dzuríková, VI.A

III. kategória:

1. miesto - Petronela Kandrová

2. miesto - Eva Matvejová, VIII.A

3. miesto - Richard Wagner, IX.A

OZNAM

OZNAM

SPgŠ Bottova 15A, Levoča

Termín TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 29.3.-30.3.2011

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik

Žiaci Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove v dňoch 24.-28.1.2011 v spolupráci s CVC v Spišskom Hrhove a ZŠ v Harichovciach absolvovali základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku na Poráčskej doline. Pod vedením inštruktorov si žiaci osvojili základy lyžovania. Ti pokročilejší sa zdokonalili v nových lyžiarskych technikách. Všetci účastní nadviazali nové priateľstvá pri lyžovačke a pri spoločenských hrách. Účastníci ocenili širokú ponuku popoludňajších aktivít a výbornú stravu.

p.uč. P.Bašta

VŠEVEDKO

VŠEVEDKO

Žiaci 3. a 4. ročníka riešili zábavné úlohy Vševedka.

Úspešným VŠEVEDKOM je Michal Pavlov, III.A, Tomáš Oravec, III.A a Patrik Kovalik, III.A.

Blahoželáme!

Vtáčie trilkovanie

Vtáčie trilkovanie

Nami zhotovené kŕmidlá, zavesené v školskej záhrade, slúžia vtáčím obyvateľom počas tuhej zimy. Pravidelne ich dopĺňame potravou pre vtáctvo a naozaj býva v nich rušno – je čo pozorovať. Do kŕmidiel prilieta sýkorka belasá, sýkorka bielolíca, vrabce.

    Teší nás, že naša práca nebola zbytočná.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok