KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Deň Zelených škôl – Komu sa nelení, tomu sa zelení

Deň Zelených škôl – Komu sa nelení, tomu sa zelení

Deň Zelených škôl oslavujú školy zapojené v programe Zelená škola. Prostredníctvom tohto dňa, ktorý je prepojený  s Dňom Zeme, žiaci a učitelia skrášľujú okolie svojich škôl a netradičnými spôsobmi poukazujú na environmentálne témy. 23. apríla sme oslavovali aj my. Deň bez počítača, zelený interiér školy, čistenie potoka Lodzina, sadenie stromčekov, infokampaň Nezmyselný zlozvyk, čistenie areálu školy, hmyzí hotel či  exkurzia na Dreveník, biofarmu Odorica... to sú zelené aktivíty, ktorými sme sa snažili pre naše prostredie, prírodu, pre nás, niečo dobré urobiť. Samozrejme, že tým nekončíme. Kedže sme Zelenou školou budeme sa snažiť, aby každý deň bol Dňom Zeme.

 Ďakujeme všetkým za pomoc.

p.uč. D.Hanulová

FOTO: http://www.skolahrhov.sk/sk/fotogaleria/album/81/

Anglický jazyk stále populárnejší

Anglický jazyk stále populárnejší

Prostredníctvom projektu: ,, Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania," naša základná škola zakúpila množstvo zaujímavej klasickej a dobrodružnej anglickej literatúry, ktorú si žiaci veľmi obľúbili. Žiaci prvého aj druhého stupňa pracujú pod vedením vyučujúcich inovačnými metódami pri spracovávaní obsahov jednotlivých diel, a následne pripravujú čitateľské denníky a nástenky s ilustráciami a výpiskami z jednotlivých kníh.

Vyučujúci anglickéko jazyka

viac informací viac informací

SLOVNÍK Z REALITY

SLOVNÍK Z REALITY

Žiaci 4. ročníka si hodiny angličtiny spestrili výrobou vlastného slovníka, v ktorom predstavili veci, s ktorými sa denne stretávajú (v škole, doma,...) Slovník budú postupne dopĺňať o ďalšie oblasti ich bežného dňa. 
p.uč. M.Bednáriková
ETWINNING - VEĽKÁ NOC

ETWINNING - VEĽKÁ NOC

Blíži sa Veľká noc, sviatok jari. Tak sme sa rozhodli zistiť ako tento sviatok oslavujú deti v iných krajinách. V rámci medzinárodných projektov si žiaci našej školy vymenili veľkonočné pozdravy so svojimi novými kamarátmi z Turecka, Talianska, Poľska, Rumunska a Česka. Veľmi nás to potešilo.
p.uč M.Bednáriková, M.Palubová
Projekt Zelená škola

Projekt Zelená škola

V školskom roku 2013/2014 sme sa rozhodli zapojiť do projektu Zelená škola. Je to medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools). Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti.

Jednou z jej priorít je aktívne zapojenie žiakov do projektu. Tí sa stávajú súčasťou pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú environmentálne zlepšenia. Jednou z tém Zelenej školy je Zeleň a ochrana prírody. Práve tú sme si vybrali, a tak ozeleňujeme interiér školy, jej areál premieňame na výučbovú ekoplochu, a nezabúdame ani na aktívnu ochranu prírody.


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok