KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Mikulášske predstavenie

Mikulášske predstavenie

Dňa 5.12.2014 sme sa vśetci potešili príchodu Mikuláša. Žiaci deviateho ročníka pripravili pri tejto príležitosti program, ktorý pobavil žiakov prvého aj druhého stupňa. Nebola v ňom núdza o tanec, spev, hudbu, scénky, reklamu a ani súťaže. Nechýbal ani tradičný Mikulášsky darček.

Žiaci IX.A

Správna voľba povolania

Správna voľba povolania

V dňoch 27. – 28. októbra 2014 sa uskutočnila prezentácia odborov stredných škôl na SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi  v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. Základnou myšlienkou bolo predstaviť školy 21. storočia, ich princípy, zmysluplnosť a systémovosť. Výber strednej školy je vážnym rozhodnutím, ktoré môže ovplyvniť budúcu pracovnú kariéru mladých ľudí.

p.uč. D.Hanulová

On-line súťaž Informatický bobor

On-line súťaž Informatický bobor

V dňoch 11.-18.11.2014 sa 48 žiakov našej školy zapojilo do internetovej súťaže IBOBOR.

Úspešnými riešiteľmi boli:

  • kategória BENJAMÍN

L. Holotňáková, V.A - 64,01 bodov

P. Kovalik, VII.A - 62,68 bodov

T. Oravec, VII.A - 55,02 bodov

N. Ďurikovičová - 50,69 bodov

  • kategória KADET

M. Vaškeba, VIII.A - 71,00 bodov

J. Pollak, VIII.A - 61,00 bodov

M. Jánošík, VIII.A - 60,34 bodov

T. Filičko, VIII.A - 60,02 bodov

E. Kavulič, IX.A - 52,35 bodov

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME.

  • kategória BOBRÍK nemala úspesného riešiteľa

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve ako Informatický bobor a odvtedy sa rozšírila do ďaľších európskych krajín.Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológii pri učení sa.

p.uč. M.Ondrušová

Keramická tvorivá dielňa

Keramická tvorivá dielňa

11.11.2014, skupina 20-tich žiakov II.stupňa našej školy sa zúčastnila Tvorivých dielní s hlinou. Žiaci pod odborným vedením Občianského združenia ANNOGALLERY absolvovali teoretickú časť (rozprávanie o hline, o rôznych pracovných technikách.....). Do rúk potom dostali hlinu a vyrobili si vlastné výrobky podľa vlastnej fantázie. Hotové výrobky potom putovali na výpal do pece a pozrite si fotogalériu, či sa to našim žiakom podarilo...

p.uč. M. Ondrušová

Svetový deň jablka

Svetový deň jablka

V mesiaci október je vyhlásený Svetový deň jablka a my sme si tento deň na našej škole pripomenuli 22. októbra.Počas hodín a prestávok, viac ako inokedy, v triedach rozvoniavali červené jabĺčka. Deti 1. – 4. ročníka ZŠ riešili jabĺčkové hádanky, spievali veselé pesničky o jabĺčkach a rozdávali ich v celej škole. Dozvedeli sa od pani učiteliek rôzne zaujímavosti. Pritom si pochutnávali na šťavnatých jabĺčkach. Žiaci z druhého stupňa prichystali rozhlasové okienko venované jablku. Oboznámili nás o tom, aká je jeho konzumácia prospešná pre naše zdravie. Preto nezabúdajme naň a každý deň si doprajme toto chutné a hlavne zdravé ovocie.
Mgr. Petra Štramová, Mgr. Marcela Koščová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok