KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Výchovný koncert

Výchovný koncert

Voda ako základná zložka životného prostredia bola ústrednou témou výchovného
koncertu, na ktorom sme zúčastnili sa v decembri 2014. Okrem zaujímavých informácií o tejto najrozšírenejšej látke,  ktorá je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi, si žiaci mohli aj preveriť svoje znalosti o nej a zaspievať si rôzne súčasné slovenské populárne piesne.

p.uč. M.Koščová

Prajeme Vám...

Prajeme Vám...

Nech tichá hudba veselosti, Vám počas celých Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci Vám šťastie a lásku prinesie!

Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí hneď po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria.

Krásne a pokojné vianočné sviatky praje kolégium Zelenej školy

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Vianočný turnaj v stolnom tenise

Dňa 17. 12. sa v našej školskej telocvični uskutočnil "Vianočný turnaj v stolnom tenise". Po jednotlivých triednych kolách postúpili najlepší chlapci a dievčatá do finálových skupín. Turnaja sa zúčastnilo 21 súťažiacich. V kategórii mladší žiaci zvíťazil Lukáš Dzurňák zo 7.A (2. Patrik Lacko 6.A, 3. Kristián Šromek 5.A) a v starších žiakoch Roman Šarišský z 9.A (2. Tomáš Filičko 8.A, 3. Roman Lacko). Z dievčat vybojovala 1. miesto Luisa Ramos Opremčáková zo 6.A (2. Michaela Dluhošová 8.A, 3. Viktória Tarovská 7.A). Víťazom gratulujeme a rovnako si vážime všetkých účastníkov. Športu zdar. 

p. uč. Janka Ličáková, Pavel Bašta
PREDNES V NEMECKOM JAZYKU

PREDNES V NEMECKOM JAZYKU

Aj tento rok si naši mladší žiaci vyskúšali umelecký prednes v nemeckom jazyku. S textom v cudzej reči sa popasovali veľmi dobre a najlepší boli odmenení.
1. Tatiana Šarišská - VI.A

2. Klaudia Oravcová - VI.A

3. Patrik Tulej - VI.A
Víťazom srdečne blahoželáme.
zod. M.Bednáriková

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 12.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo anglickej olympiády, v ktorej si žiaci našej školy overili svoje rečové zručnosti a jazykové schopnosti. Cieľom bolo preveriť ich jazykové kompetencie. 
Kategória 1A
1. Tímea Bosáková - VI.A
2. Laura Holotňáková - V.A
3. Klaudia Oravcová - VI.A

Kategória 1B

1. Andrea Dzurillová - IX.A

2. Jakub Smorada - VIII.A

3. Emma Dzurillová - IX.A

Víťazom srdečne blahoželáme.

zod. M.Bednáriková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok