KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Jarná pieseň

Jarná pieseň

Dňa 6.3.2019 sa žiaci I.B a III.A  zúčastnili súťaže "Jarná pieseň". Ich úlohou bolo zaspievať ľudovú pieseň v ktorej sa vyskytuje meno alebo názov mesta, dediny. Víťazi boli ocenení zaujímavými darčekmi. p.uč. Kamenická, p.uč. Schneiderová

Dnes, 12. marca 2019, sa lúčime....

Dnes, 12. marca 2019, sa lúčime....

            Dnes, 12. marca 2019, sa lúčime s našou drahou kolegyňou, priateľkou, našou pani učiteľkou Dankou Hanulovou.

         Dankin odchod bol pre nás nečakaný, nestihli sme sa s ňou rozlúčiť, nestihli sme jej povedať to všetko, čo sme mali na srdci. Strácame nielen kolegyňu ale i priateľku.  Danka bola veľmi obľúbená u svojich žiakov. Vo vyjadreniach žiakov, ktoré žiaci spontánne napísali na malé lístočky sa opakujú vety: „Budete nám veľmi chýbať a vždy ostanete v našich srdciach.“ „Vždy ma vedela podporiť, stála pri nás. “„Veľmi dobre vysvetľovala látku a dalo sa to ľahko pochopiť.“ „Motivovala ma do športu a vďaka nej chodím behať.“ „Boli ste veľmi dobrá učiteľka. Mal som vás rád, veľmi rád. Dúfal som, že sa vrátite. Je mi to strašne ľúto. Stále tomu nemôžem uveriť.“ 

     V týchto dňoch je s nami, vidíme ju, zatvoriac oči, ako rezko kráča po chodbe školy, popri tom vybaví niekoľko vecí, zodpovedá zvedavé otázky žiakov, povtipkuje s kolegami, poprípade sa len usmeje.

       Bolí nás Tvoj náhly odchod. Veľmi. Neostáva nám iné, len dúfať a veriť, že si na lepšom mieste. Mieste plnom pokoja, bez bolesti, strachu. Ďakujeme, že sme Ťa mohli poznať.

Lúčime sa s Tebou týmito veršami:

Večný sen mŕtvi snívajú.

My pri nich

vyznanie  lásky

modlíme sa.

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko

Dňa 23. 1. 2019 sa traja žiaci našej školy zúčastnili okresného kola súžaže v prednese poézie a prózy Šaliansky Maťko. Počínali si veľmi dobre, nepomýlili sa ani raz a podali svoj najlepší výkon, na ktrorý sa zodpovedne pripravovali. Aj keď sa neumiestnili, vyslúžili si pozornosť a pochvalu poroty. Verím, že si túto peknú súťaž o rok zopakujeme.

p.uč. S.Lesňáková, M.Koščová

Valentínske fašiangy

Valentínske fašiangy

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, plesov a prehliadky úžasných karnevalových masiek. Štafetu karnevalu sme začali už dva týždne pred samotným termínom zábavy a umocňovali sme ju až do Valentína, kedy sa to všetko prezentovalo. Samotná výzdoba školskej chodby sa niesla vo Valentínskom  retro-štýle. Indície boli: staré knihy, červená farba a špagát. Na škole vládla fantastická atmosféra. Nechýbala hudba, súťaže, tombola a ani tradičné domáce šišky. Ďakujeme pani kuchárky. Nielen žiaci, ale aj učitelia sa predstavili vo svojich maskách, no posúďte ako sa im to podarilo........

Už teraz sa tešíme na ......

p.uč. M.Ondrušová

Návšteva múzea

Návšteva múzea

Žiaci štvrtého ročníka mali možnosť nazrieť do hudobných dejín  a oboznámiť sa s najstaršími a nezvyčajnými hudobnými nástrojmi z celého sveta, ktoré nám predstavil pán  Smetanka. Nástroje prezentoval  žiakom  tak, aby si ich mohli spojiť so vtedajším životom ľudí.  Návšteva múzea nebola vôbec nudná, pretože naši žiaci  mali dovolené zahrať si na niektorých z tých nástrojov. Touto exkurziou  si štvrtáci doplnili svoje vedomosti a odniesli si krásne zážitky  z návštevy múzea.

Tr. uč. Hockicková


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok