KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Čo vieš o Slovensku

Čo vieš o Slovensku

Dňa 6. mája 2015 si žiaci tretieho a štvrtého ročníka zmerali sily vo vedomostnej súťaži ČO VIEŠ O SLOVENSKU. Preukázali poznatky z rôznych oblastí, napr. prírodovedná, vlastivedná, literárna a všeobecný rozhľad. Popritom sa naučili aj niečo nové.

Vyhodnotenie: 1. miesto - Tamarka Kamarýtová, Dianka Vagnerová

                      2. miesto - Sárka Richtarčíková, Kajka Pavlovová

                      3. miesto - Dávid Bašista, Kristián Košút

                      4. miesto - Damián Dzurilla, Tamarka Taratutová

Všetkým srdečne blahoželám!!!

p. uč. J. Pavlanská
Deň Zeme – 22. 4.2015 -Komu sa nelení, tomu sa zelení

Deň Zeme – 22. 4.2015 -Komu sa nelení, tomu sa zelení

V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Naša škola sa už zapojila do mnohých environmentálnych projektov  a Zelená škola je  toho príkladom.
      Prostredníctvom tohto dňa, ktorý je prepojený aj s Dňom Zelených škôl, sa žiaci a učitelia  venovali 21. a 22. apríla upratovaniu  blízkeho  parku a lesa,  netradičnými aktivitami poukazovali  na environmentálne témy. Aj takýmito činnosťami sme sa snažili vypestovať v žiakoch vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás ale aj estetickému prostrediu našej školy a čistejšej obci.

p.uč.D.Hanulová

Oznam Deň Zeme

Oznam Deň Zeme

1.stupeň

KDE?: ODORICA

KEDY?: 21.4.2015       

AKO?: V PRACOVNOM, RUKAVICE

2.stupeň

KDE?: PARK

KEDY?: 22.4.2015

AKO?: V PRACOVNOM, HRABLE

PREČO?: PRE NAŠU ZEM, PRE NÁS VŠETKÝCH A NAŠE BUDÚCE GENERÁCIE

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

V dňoch 16. - 23. 4 sme absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Spišskej Novej Vsi. Počas piatich dní sa deti zoznamovali s vodou, zopakovali si svoje základné plavecké zručnosti a zároveň sa zdokonaľovali v ďalších plaveckých spôsoboch. Hlavným cieľom však bolo, aby sa u detí odbúrala plavecká negramotnosť. Všetci zúčastnení boli na konci odmenení diplomom.
p.uč. J.Ličáková, p.uč. P.Bašta
Prezident SR p. Andrej Kiska na našej škole

Prezident SR p. Andrej Kiska na našej škole

Dňa 9. 4.  2015 navštívil prezident Slovenskej republiky obec Spišský Hrhov. Jednou z jeho zastávok v našej malebnej dedinke bola základná škola, kde navštívil niekoľko tried a pozdravil žiakov počas vyučovania. Pán prezident sa stretol s učiteľmi a deťmi na hodinách angličtiny, biológie, informatiky, chémie, telesnej výchovy a iných. Ocenil vybavenie školy, priestory učební, no najviac ho zaujal renovovaný školský dvor. V telocvični si počas basketbalového tréningu zahádzal s chlapcami do koša.
p.riad. Mgr.P.Strážik

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok