KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Školský výlet Čierny Balog

Školský výlet Čierny Balog

Čiernohorskú železničku a okolie Horehronia si vybrali filmári pre natáčanie filmu Pokoj v duši a my 3. júna 2015 na školský výlet. Dymiaci a pískajúci rušeň, ktorý kedysi zvážal drevo, nás ťahal do kopca na trati dlhej 12 km z Čierneho Balogu do Chvatimechu.

Horehronie skrýva aj podzemné krásy a tajomstvá, a tak sme si ešte prezreli Bystriansku jaskyňu s jej sintrovou výzdobou.

Horehronie nám tak naozaj prinieslo pokoj v duši.

Hodnotilo sa

Hodnotilo sa

2.6.2015 ráno sme privítali koordinátorku programu Zelenej školy Mirku Pilárikovú a Michala Tomeka. Nadišiel deň hodnotenia nášho dvojročného úsilia. Hodnotitelia boli na všetko zvedaví, pýtali sa na všetky naše aktivity a na všetko čo sa týkalo Zelenej školy. Náš cieľ sme sa snažili splniť do poslednej bodky - získať certifikát Zelenej školy.

Držte nám palce, aby sme boli úspešní.

Hodnotenie sa dozvieme koncom júna.

koordinátor Zelenej školy p. uč. D.Hanulová

VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNÉHO PROGRAMU ,,ZELENÁ ŠKOLA“

VYHODNOTENIE MEDZINÁRODNÉHO PROGRAMU ,,ZELENÁ ŠKOLA“

Milí žiaci!

Ukončili sme dvojročné certifikačné obdobie v medzinárodnom projekte Zelená škola, v ktorom sme realizovali rôzne aktivity podľa nášho vytvoreného Environmentálneho akčného plánu(EAP) na tému ,,Zeleň a ochrana prírody“. 2. júla 2015 nás čaká záverečné hodnotenie. Odviedli sme veľký kus práce, a tak dúfame, že dopadne dobre a dodá nám elán do ďalších  našich  enviro-aktivít. 

Poďakovanie za prácu patrí celému kolégiu, pedagógom a všetkým žiakom, ktorí ste sa aktívne zúčastňovali na našich spoločných aktivitách. Nuž a certifikát? Verím, že ho získame a budeme sa môcť zaradiť k ostatným Zeleným školám .

koordinátor projektu p.uč. D:Hanulová 

 

Deň mlieka

Deň mlieka

V stredu popoludní žiaci 1. - 4. ročníka navštívili farmu v Spišskom Hrhove pri príležitosti dňa mlieka. Pán majiteľ bol veľmi ústretový a ukázal nám  domáce zvieratká (ovečky, kravičku a prasiatka). Najprv nás zaviedol k ovečkám. Niektorí odvážlivci  mali možnosť pohladkať  malé jahniatko , či podržať ho na rukách. V maštali nám ukázal  kravičku. Žiaci na dvore ponaháňali  prasiatka a barany. Nakoniec nás pán majiteľ ponúkol sladkou žinčicou, na ktorej sme si pochutnali. Deň  sme ukončili krásnou prechádzkou po obci.

p. uč. A. Hockicková, p. vych. M. Antolová, p.vych. M. Galiková  

Hokejová výstroj

Hokejová výstroj

Z inštitútu hokejových štúdií Peter Žifčák odovzdal pre 10 žiakov 1. stupňa hokejovú výstroj na základe projektu školskej hokejovej a hokejbalovej ligy. 

p.uč. J.Ličáková, P.Bašta

[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok