KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem...

Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem...

Prázdninovým dňom už odzvonilo a my sme sa opäť stretli v školských laviciach. Tie nám umožnia spoznávať nepoznané, stretávať sa so spolužiakmi. Aj školská knižnica nám umožní naučiť sa niečo, prežiť s fiktívnymi hrdinami nové dobrodružstvá. Rozhlasové okienko nás informovalo o čase, v ktorom si žiaci budú môcť vypožičiavať knižné publikácie. Pripomenulo nám 200. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského národa Ľ. Štúra. Berme si príklad z tých, ktorým je kniha blízkym priateľom.

p.uč. M.Koščová

JESEŇ NA TANIERI

JESEŇ NA TANIERI

Pod takýmto názvom sa v škole uskutočnilo popoludnie zamerané na upevňovanie správnych stravovacích návykov a diskusiu o zdravých potravinách, ktoré si môžeme vypestovať aj doma. Žiaci prvého stupňa priniesli so sebou ovocie a zeleninu z vlastných záhrad. Svoju úrodu sa snažili čo najatraktívnejšie naaranžovať na tanieri. Krásne plody jesene plné vitamínov sme nakoniec aj ochutnali. Nádejný pokus o výstavbu Eiffelovej veže skončil v bruškách hladošov prv než sme ho stihli zvečniť fotoaparátom. Mňam-mňam

foto

p. uč. Schneiderová

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Dôležitosť učenia sa cudzích jazykov si v rámci Európskeho dňa jazykov netradičnou formou pripomenuli aj žiaci prvého stupňa našej školy. Štvrtáci zo IV. A triedy sa rozprávali o rôznych štátoch Európskej únie, na slepej mape sa snažili tieto štáty nájsť a vymaľovať ich vo farbách národných vlajok, vypočuli si ukážky rôznych jazykov a hymnu Európskej únie.

foto

 p. uč. Schneiderová

Európsky deň jazykov / European day of languages / Der Europäische Tag der Sprachen 2015

Európsky deň jazykov / European day of languages / Der Europäische Tag der Sprachen 2015

 Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si pripomenuli pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Piataci si zábavnou formou overili svoje vedomosti. Lúštili anglické osemsmerovky a zahrali si aj hru obesenec. Šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci si zmerali svoje vedomosti v kvíze. Najlepšie sa darilo Adamovi Jarabincovi (8.A). Blahoželáme. Na záver si žiaci zahrali známu slovnú hru Scrabble, pri ktorej sa skvele zabavili. 


p.uč. M.Bednáriková
Hurá škola...

Hurá škola...

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa bude konať dňa 2.9.2015 o 8.00 hod. v priestoroch budovy školy II.stupňa. Tešíme sa na všetkých žiakov, zvlášť na prvákov, ktorí sa zúčastnia svojho prvého dňa v škole za doprovodu rodičov.

Tešíme sa na Vás!

Riaditeľ školy Mgr.Peter Strážik


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok