KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Beh Levočskou dolinou

Beh Levočskou dolinou

Desiati naši žiaci sa v septembrové dopoludnie zúčastnili Behu Levočskou dolinou. Pri účastí škôl športových klubov a škôl z Levočského okresu sa najviac darilo Simonke Semanovej, ktorá obsadila 2. miesto. Z chlapcov sa najlepšie umiestnil Lukáš Dzurňák, ktorý vo svojej kategórii obsadil 4.miesto.

p.uč. P.Bašta

Kultúrne podujatia

Kultúrne podujatia

V kongresovej sále v Levoči sme sa mohli dňa 12. 10. započúvať do tónov vážnej hudby. V rámci festivalu Levočské babie si žiaci vypočuli klavírne skladby v podaní poľského klavíristu Tomasza Kameniaka. Dňa 13. 10. sme sa v  Spišskej Novej Vsi zasmiali na vtipnom podaní hry Jánošík. Zahrali  nám ju herci zo Spišského divadla. 

p.uč.M.Koščová

Jabĺčko v cestíčku

Jabĺčko v cestíčku

Dňa 7. októbra 2015 si žiaci špeciálnej triedy v Roškovciach vyskúšali, ako chutí jabĺčko v cestíčku. Prišli na to, že jabĺčka sú pre naše zdravie veľmi dôležité . Pochopili význam a zmysel užitočnosti najznámejšieho ovocia na Slovensku. Dozvedeli sa, ako jednoducho sa dajú pripraviť chutné jablkové koláče. Prispeli svojou snahou umytím, čistením, strúhaním, miešaním a plnením.  Pohostili sa chutným šípkovým čajom a doma pochválili, že prvýkrát piekli koláč v škole.

Mgr. Zuzana Sivecová

Moderným technológiam sa nevyhla ani naša škola....

Moderným technológiam sa nevyhla ani naša škola....

Naša škola získala tablety pre žiakov, ako aj učiteľov prostredníctvom projektu obce na zateplenie novej budovy ZŠ a telocvične, ktorý bol spolufinancovaný EÚ a SR. Jedným z viacerých benefitov tabletov je individuálny prístup vo výučbe, vysoká mobilita ako aj sprostredkovanie pútavého vzdelávacieho obsahu. Učitelia určite ocenia možnosť možnosť práce individuálnym tempom, vysokú motiváciu, kreativitu a zodpovednosť, ale aj rozvoj spôsobilostí pri práci s technológiami.

p.uč. M.Ondrušová

Exkurzia - stolárska dielňa

Exkurzia - stolárska dielňa

Dňa 8.10.2015, žiaci V.A navštívili stolársku dielňu p. Toporcera v Spišskom Hrhove, ktorý im predviedol ako sa používajú rôzne stolárske stroje a nástroje pri výrobe nábytku.

p.uč. M.Ondrušová


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok