KONTAKT
Adresa Základná škola s materskou školou
Komenského 2
053 02 Spišský Hrhov
E-mail skola@skolahrhov.sk
Telefon 053 / 4592 216
Telefon 053 / 4699 398
Mobil 0915 947 595
Kde sa nachádzame? Kde sa nachádzame?
PRACOVNÉ MIESTA
Momentálne nemáme žiadne
voľné pracovné miesta.
Zodpovedná osoba - GDPR
Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
VO - IKT Technika
Dopytovo-orientovaný projekt
Projekt MRK 2
Táto materská škola je zapojená do národného projektu:
Inkluzívny modul vudelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

Moderné vzdelávanie pre vedmostnú súpločnosť./Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ITMS: 26130130095Číslo zmluvy: OPV/27/2013
NÁRODNÝ PROJEKT
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zákona č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Verejné obstarávanie
KALENDÁR NAŠICH AKCIÍ
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Partnerské školy

Vitajte na našej stránke

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

Pri príležitosti Dňa sporenia sme sa na hodinách matematiky na II. stupni venovali finančnej gramotnosti. Žiaci 6., 7. a 9. ročníka vytvárali finančné plány na mesiac november a precvičovali si na praktických úlohách strednodobé a krátkodobé plánovanie rodinných rozpočtov. Spoločne sme pracovali na návrhoch mesačných výdavkov, aby mesačný rozpočet v rodinách bol vyrovnaný, pričom si žiaci uvedomili náročnosť hospodárenia s financiami.
p. uč. V. Wassermannová

Deň jabĺk

Deň jabĺk

Jablko, ovocie ktoré pozná hádam každý. Vedeli ste, že aj jablká majú svoj deň?Je to 21. október. Jablká si takýto deň zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Sú sladké, voňavé a šťavnaté.  Dozvedeli sme sa, že jablko obsahuje veľa vitamínov,  minerálnych látok a antioxiidantov. Deň jabĺk sme si pripomenuli aj my na našej škole. Ochutnali sme rôzne odrody jabĺk a spoločne sme si pripravili  vitamínový ovocný šalát.  Žiaci sa zapojili do vytvárania zdravého vláčika, ktorý viezol veľké množstvo ovocia. 

Tr. uč. Hockicková

Testovanie 5-2015

Testovanie 5-2015

Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika . Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.Cieľom Testovania 5-2015 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2 .

p.uč. D.Hanulová

Burza informácií stredných škôl

Burza informácií stredných škôl

Dňa 1. októbra 2015 sa žiaci 9.ročníka našej školy  zúčastnili prezentácie stredných škôl s názvom „Burza informácií stredných škôl - Cesta k správnemu rozhodnutiu“, ktorú organizovalo CPPPaP Poprad a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade. V období pred podávaním prihlášok na strednú školu mohli tak  žiaci získať prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách, o školských vzdelávacích programoch pre študijné aj učebné odbory aj o mimoškolských aktivitách, ktoré ponúkajú stredné školy v Košickom kraji.

Veríme, že aj takáto forma prezentácie pomôže našim žiakom i rodičom pri rozhodovaní a zvolení možnosti ďalšieho štúdia na strednej škole.

p.uč.D.Hanulová

Cezpoľný beh

Cezpoľný beh

V okresnom kole v Cezpoľnom behu, konaného 12. októbra 2015, na ktorom sa zúčastnilo 8 škôl z okresu Levoča, našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov i dievčat. Viac sa darilo chlapcom, ktorí v kategórii základných škôl vybojovali pekné 3. miesto v zložení Lukáš Dzurňák a Tomáš Filičko. Lukášovi Dzurňákovi sa podarilo dosiahnuť na výborné 2. miesto v individuálnom hodnotení.

p.uč. P.Bašta


[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 ]
Školský časopis
Školský časopis
Žiacky parlament
Lektori
Naše úspechy
Žiacky parlament
Jedálny listok
Jedálny listok
Práce detí
Jedálny listok
Školský klub
Jedálny listok
Online testovanie
Jedálny listok